Aylık arşivler: Ekim 2014

Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir?

Dünyanın yedi harikasından bir tanesi olmakla birlikte günümüze  dek zarara uğramadan ayakta kalabilmeyi başarabilmiş tek yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops piramitidir.

Piramit biçimindeki yapılar yalnızca  Mısır’a özgü olmayıp dünyanın başka yerlerinde de inşa edilmiş örnekleri bulunmaktadır. Lakin sayıca en fazla Mısır’da mevcut olduklarından bölgeyle özdeşleşerek “Mısır Piramitleri” olarak anılmaktadırlar.

Piramit Nedir?
Tabanı kare şeklinde olup köşelerin tepede tek bir noktada birleşmesiyle oluşan geometrik şekildir. Dört eşit büyüklükte üçgen yüzeye sahip olan piramitler, inşa edildiklerinde mühendislik açısından son derece sağlam bir yapı sergilemektedirler.

Piramitlerin Tarihçesi
Piramitlerin firavunun mumyası ile onun değerli hazinelerini ve dönemin eşsiz sanat eserlerini saklamak amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Fakat bugüne kadar hiçbirisinin içerisinde herhangi bir mumyaya veya hazineye rastlanmamıştır. Dünyanın ilk inşa edilen piramidi Sakkara’da olup yapımı M.Ö 2620 yılında tamamlanmıştır. İlk örnekleri basamaklı yapıda olan piramitlerin birçoğu tamamlanamamış veya yapım aşamasında yıkılmıştır. Bunun ilk örneği M.Ö 2570 yılında yapımına başlanan Meidum piramidi olup, sekizinci basamak yapılmak istenirken yıkılmıştır.

Piramitleri inşa edenler bundan ders çıkararak daha yüksek piramitler yapabilmek için tabanı mümkün olduğunca geniş tutarak eşkenar bir geometri kullanmanın gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. Nil nehri yakınlarındaki Dahahur bölgesinde M.Ö 2570 yılında inşasına başlanmış olan Bent piramidi, üçte ikilik bölümü tamamlandıktan sonra daha önceki tecrübeler baz alınarak eğim açısı düşürülmüş ve yükseltilmeye devam edilmiştir. Bu yöntemle M.Ö 2565 yılında başarıyla tamamlanan Bent piramidi çok daha rijit bir yapıya kavuşurken, eşsiz bir görünüme de sahip olmuştur. Bu tarihten sonra yapılan tüm piramitler daha küçük sabit bir açı ile yükseltilerek inşa edilmiştir.

Piramitleri Kimler İnşa Etti?
Önceleri piramitlerin Mısırlı köleler tarafından yapıldığı düşünülmekteyken 1990 yılında bir turistin bindiği atın ayağı bir çukura düşer ve bu çukur gizemli bir mahzene açılır. Burası piramit yapımında çalışan işçilerin ustabaşı olan kişinin mezarıdır. Kubbeli mezar olarak da bilinen mekan, duvarları işlemeli ve ihtişamlı bir yapıya sahiptir. Böylesine güzel bir mezarın işçi sınıfındaki birisine yapılması, çalışanların esir olmadığının göstergesiydi. İşçiler gündüzleri çalışıyor ve geceleri buradaki köylerde bulunan evlerine gidiyordu. Daha sonra bu bölgede yapılan kazılarda 250’den fazla farklı mezar daha bulunmuştur. Ustabaşının çevresindeki mezarlar seçkin işçilerin mezarlarıyken normal işçiler biraz daha uzakta toplu halde bulunmaktaydı.

Ölen herkes için bir mezar yapılmakta olduğu anlaşılan bölgedeki kazılarda mezarların girişlerinde işçilerin statülerini gösteren hiyeroglif yazılar bulundu. Bu yazılarda “mezar inşaatı denetçisi”, “mezar inşaatı yöneticisi” gibi ibareler yazmaktaydı. Ayrıca bu mezarlarda işçilerin minyatür heykelleri ve sanat eserleri de bulunmaktaydı.

Yaklaşık 200.000 işçinin çalıştığı bölgedeki iskeletler incelendiğinde omurganın şaşırtıcı oranda fazla bir yüke maruz kaldığı gün yüzüne çıkmıştır. Omurgaya binen aşırı yük buradaki taş taşıma işleminin güçlüğüne işaret etmekteydi. Bu kadar özveri ve emekle ortaya çıkan piramitlerin yapımı için binlerce işçi bu bölgedeki şehirlerde yaşamaktaydı. Yapılan kazılarda evler, fırınlar, çömlekler gibi birçok tarihi eser bulunurken duvarlardaki hiyerogliflerde nasıl ekmek yapıldığı ve içecek hazırlandığı gibi detaylar resmedildiğinden dönemin şehir yaşamı hakkında fikir edinmek de mümkün olmuştur.

Gize piramitlerinde 15 milyondan fazla kireç taşı kullanıldı. Bu taşlar piramitlerden 300 metre uzaktaki bir taş ocağından çıkartılmış ve yine burada kesilip işlenerek hazır hale getirilmiştir. Kazılarda bu bölgede taşların kesilmesi için gerekli olan oluklu platformlar bulunarak etrafı kazılmaya devam edilmiş ve dev bir taş ocağının enkazı ortaya çıkartılmıştır. Taş ocağından çıkartılan taş miktarı piramitlerde kullanılan miktarla örtüşmekteydi. Ayrıca piramitlerin yapımında kullanılan taş rampalar kil ve kireç taşı tozunun karışımından oluşan bir çamurla sıvanmıştı. Bu yöntem çok dayanıklı ve sert bir yapı oluştururken, ufak bir keski darbesiyle de kolayca koparak çözülebilmekteydi. Taş ocağı bulunduğunda içi bu rampanın enkazı ile doluydu.

keopsungemisi1954 yılında Keops piramidinin güney ucunda bir kubbe bulundu ve kalıntılar incelendiğinde burada bir geminin yatmakta olduğu anlaşıldı. Bu gemi, Mısır Firavunu Keops’un gemisiydi ve 13 sene süren yoğun çalışmanın ürünü olarak tüm parçalar birleştirilerek müzede sergilenmeye başlandı. Yılda 300.000 kişinin ziyaret ettiği müzede tamamı sedir ağacından yapılmış dünyanın en eski gemisi gururla sergilenmektedir. Daha sonraları benzer şekilde diğer firavunlar için yapılmış bir kardeş gemi daha bulundu fakat bu gemi zarar görmemesi ve tarihi değerini kaybetmemesi için bulunduğu odadan çıkarılmadı.

Firavunların mumyaları bir mağara içerisindeki gizli bir mezarlıkta bulunmuştur. O dönemin mumyalama tekniği sayesinde binlerce yıl sonra bile hala yüzleri tanınabilir şekilde kalan 40 kadar mumya çıkartılmıştır. Mumyalama işleminin nasıl yapıldığı bu mezarlıkta duvarlara çizilen hiyerogliflerden anlaşılmaktadır. Sadece karın bölgesine bir elin girebileceği kadar açılan ufak kesikten bütün organların çıkarıldığı ve içinin özel baharatlar ve yağlarla sıvanarak doldurulduğu gösterilmekteydi. O dönemin insanları öldükten sonra tekrar dirileceğini düşünüyordu ve tüm parasını mumyalama işlemi için  saklıyordu. Çünkü dirildikten sonra bedenlerine ihtiyaçları olacaktı. Bu nedenle bir kişi ne kadar zenginse öldükten sonra o kadar iyi korunacak demekti. Çok pahalı olan mumyalama işlemi sadece önemli kişilere ve zenginlere yapılırken, yoksul insanlar toplu mezarlara gömülmekteydi.

Piramitler Nasıl İnşa Edildi?
İnşa edilen en önemli piramitler Gize Piramitleri’dir ve Mikerinos, Kefren ve Keops ismindeki üç piramitten oluşur. Gize Platosu’nda var olan bu piramitlerin en büyüğü ve en gizemli olanı Keops piramididir.

Keops piramidi 20 sene içerisinde 150 metre yüksekliğe kadar kaldırılan her biri 2.5 ton ağırlığındaki 2.300.000 adet kireç taşı kullanılarak inşa edilmiştir. Toplam ağırlığı 5.5 milyon ton olan bu taşların bu süre zarfında dizilebilmesi için her iki buçuk dakikada bir taşın yerine oturtulmuş olması gerektirmektedir. Bu nedenle günümüzde bu piramidin en anlaşılmaz yönlerinden biri nasıl inşa edildiğidir.

Hayranlık duyurucu bir orantıya sahip olan yapı, gizemini taşların suskunluğuna bırakmıştır. 51° 51’ 14” eğimle dizilen bu taşlarda hassasiyetin binde bir oranında bile şaşması durumunda piramit en tepede düzgün birleşemezdi. Günümüzde bu tarz ufak hatalar en seçkin yapılarda bile makul bir tolerans olarak görülmektedir. Ama bundan 4500 yıl önce inşa edilen piramitlerde tepe noktası kusursuz şekilde birleştirilmiştir.

Milyonlarca taş nasıl olup da 140 metreyi aşan yüksekliklere kaldırılabilmiştir? Bunun için taş bloklardan yapılma büyük rampalar kullanılmıştır. Bu rampa piramitin yakınına kurulmuş olan taş ocağından başlayarak piramite kadar devam eden ve düzenli olarak kesintisiz taş taşınmasını sağlayan bir yapıda inşa edilmiştir. Aksi halde asla gerçekleştirilen süre içerisinde işi tamamlamak mümkün olmazdı. Fakat bu rampa piramit hacminin %65’i tamamlandıktan sonra 43 metre yüksekliğe ulaşır ve bu noktradan sonra ne kadar etkili olduğu tartışma konusudur. Çünkü piramidin tamamını bu rampa vasıtasıyla yapmak için 43 metreden 140 metreye ulaşmak gerekeceğinden, bunun için piramidin toplam hacminin iki katı kadar daha taşa gerek olacaktı. Bu nedenle bu seviyeden sonra piramidin inşasına içeriden devam edilmiştir.

tasimaPiramit iki aşamada inşa edilmektedir. Birisi piramidin inşası diğeri ise kral odasının inşasıdır. Kral odası piramit tabanından 43 metre yukarıda bulunmakta olup içerisinde dış ortama açılan hava kanallarının bulunması ve tavanında 60 tonu aşan düz bloklarının kullanılmış olması açısından hayranlık uyandırıcıdır. Tanesi 15 ton olan bu taş blokların nasıl taşındığı ise, kralın odasına giden geniş yolda(büyük galeri) gizlidir. Burada karşı ağırlık mekanizmasıyla çalışan bir sistem bulunmaktaydı ve halatlarla birleştirilmiş olan bu terazi mekanizması sayesinde bloklar istenilen yüksekliğe rahatlıkla kaldırılırdı.

Taşların istenilen yüksekliğe kaldırılmasının ardından koyulması gereken yere götürülmek üzere 10 kişilik insan grupları tarafından piramidin kenarlarındaki tüneller içerisinde çekilirdi. Eğer bir köşe dönülecekse piramidin açık tünel uçlarında resimde gösterilen biçimde yine bir terazi sistemiyle kaldırılarak yön verilir ve diğer yöne gidecek raya oturtulurdu. Daha da sonra bu tünelde 10 kişilik grup tarafından gereken yere kadar çekilerek götürülürdü. Taşlar çekilirken oluşan sürtünme kuvvetini azaltmak için ise, çamur ve su kullanılırdı.

Piramit yüzeyi önceleri şu an olduğu gibi basamaklı bir yapıda değildi. Keops piramidi 45 asırlık varolma sürecinde üstten 10 metre kadar aşınmıştır. Yüzeyin üçgen şeklindeki basamak araları özel bir kireçtaşı çamuruyla kaplanarak doldurulur ve pürüzsüz, parlak bir görünüm alırdı. Özellikle son 20 senede piramitler geçtiğimiz 400 yıldan daha fazla hasar görmüştür. Gerek güneş ışınları gerekse iklim şartları gibi etmenler piramitlerin varlığını her geçen gün daha fazla tehtid etmektedir.

Piramitlerin Gizemi Nedir?
mayan İngiliz matematikçi ve astronomist olan John Taylor birtakım çalışmalar yapmış ve elde ettiği sonuçlar Howard Vyse tarafından analiz edilmiştir. Bunlardan bazıları;

– Keops piramidinin taban alanı dünyayı yataydan ikiye böldüğümüzde ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünülürse ve piramidin tabanı dünyanın yarıçapı üzerine oturtulsa, yüksekliği tam kutup noktasına denk gelirdi. Yani burada kusursuz bir oran mevcuttur.

-Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölündüğünde tam olarak pi=3,1416 sayısı elde edilmektedir.

– Keops ve Kefren piramitleri doğu-batı ve kuzey-güney sınırlarına öyle kusursuz yerleştirilmiştirler ki, o günün koşulları düşünüldüğünde hayret verici bir durum olarak görülmektedir.

– Keops piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

– Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı tam olarak dünya ile güneş arasındaki uzaklığı (149.504.000km) vermektedir.

– Piramitler bir güneş saati olarak işlev görmektedirler. piramitlerin Ekim ayı ortasında ve Mart ayının başlangıcında yre düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir.

– Keops piramidiyle dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.

Doğruluğundan emin olunmayan bilimsel şekilde kanıtlanmamış bazı rivayetlerse şunlardır;

– Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karaları ve denizleri iki eşit parçaya bölmektedir.

– Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa, kralın odasına yılda sadece iki kez güneş girmektedir. Bunlar kralın doğduğu ve öldüğü günlerdir.

– Piramitlerin içerisinde radar vb. aletler çalışmamaktadır.

– Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir su, birkaç gün içerisinde arıtılmış hale gelmektedir.

– Piramitin içerisine bırakılan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken, beklenmeye devam edilmesi durumunda yoğurt haline gelmektedir.

– Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ışık almasa da normale göre daha hızlı büyümektedir.

– Açık bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk bir şekilde iyileşmektedir.

– Piramitlerin içi yazın serin, kışınsa ılık olur.

– Gize Platosu’ndan geçen boylam, denizlerle karaları iki eşit parçaya böler.

Sfenks Heykeli
Gize piramitlerinden Kefren piramidini koruması amacıyla yapılmış olan dev bir köpek heykelidir. 70 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğinde olan Sfenks, çakal kafalı Anubis’in heykelidir. M.Ö 2520 senesinde yapılmış bu heykel tarih boyunca Nil nehrine bakarak, nehir yoluyla gelenleri selamlamaktadır.

Sfenks heykeline Mısır’ı işgal eden Hiksos’lar tarafından büyük zarar verilmiştir. Daha sonra ülkede düzenin sağlanmasıyla birlikte dönemin kralınca yüz kısmı değiştirilerek firavunun (Mısır Kralı) sureti yaptırılmıştır.

Zaytung’un “Piramitlerin Binlerce Yıllık Sırrı Çözüldü: Mısır’a Turist Çekmek İçin Yapılmışlar” başlığıyla gülmeyi de unutmadan piramit resimlerimize bakalım.

keops piramidimikerinos piramidimısır piramitlerikefren piramidisakkara piramidimaldum snefru piramidi
Keops Piramidi (145,75 metre) (Mısır)
Mikerinos Piramidi(66,5 metre) (Mısır)
Kefren Piramidi (143,56 metre) (Mısır)
Sakkara Piramidi (63,17 metre) (Mısır)
Maldum Snefru Piramidi (93,26 m) (Mısır)
Dahahur Bent Piramidi (104,85 m) (Mısır)
Dahahur Snefru P. (103,95 metre) (Mısır)
Sakkara Pepi II P. (52,555 metre) (Mısır)
Uxmal Tapınağı (Meksika)
Teotehuacan (Meksika)
Tiahuanaco (Bolivya)
Dohan Tapınağı (Çin Halk Cumhuriyeti)

2014-2015 Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Ahi Evran Üniversitesi’nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

ahi evran üniversitesi kampüsü

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 280,13814 403,42098
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 88 226,20440 263,19500
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 329,67226 419,48693
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 370,34195 417,41274
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 389,75874 444,05530
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 72 72 383,66689 394,95402
Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 310,35405 343,48024
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 82 82 345,89863 383,85890
Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 379,46351 426,81134
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji TM-3 52 52 227,07283 309,47446
Arkeoloji TM-3 52 52 229,27018 275,64656
Biyoloji MF-2 11 1 226,09185 226,09185
Coğrafya TS-1 52 52 340,63831 371,10614
Matematik MF-1 11 11 223,66966 285,59542
Tarih TS-2 62 62 303,13049 343,98175
Tarih (İÖ) TS-2 62 62 294,44669 317,56957
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 333,44108 353,33524
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 322,51119 336,57396
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 57 57 243,36754 284,97005
İktisat (İÖ) TM-1 57 57 228,78488 238,50110
İşletme TM-1 47 47 239,79874 278,33160
İşletme (İÖ) TM-1 47 47 226,49871 313,55791
Kamu Yönetimi TM-2 67 67 270,82243 331,42606
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 67 252,16890 274,28500
Uluslararası  İlişkiler TM-2 57 57 264,06082 297,71536
Uluslararası  İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 252,49425 269,66628
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 3 224,62145 266,51616
Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 47 12 213,21564 233,27336
Tarla Bitkileri MF-3 36 24 203,82501 300,68997
Zootekni MF-2 21 3 199,71397 240,23900
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 67 67 442,12235 468,18157
Sağlık Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi YGS-5 57 57 368,76355 405,79362
Ebelik YGS-2 47 47 303,08432 324,96295
Hemşirelik YGS-2 102 102 326,28062 395,02060
Hemşirelik (İÖ) YGS-2 70 70 313,49500 394,04401

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
Sağlık HMYO İlk ve Acil Yardım YGS-2 40 384,55000
Sağlık HMYO İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS-2 40 324,65000
Sağlık HMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 40 362,99686
Sağlık HMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 40 318,18833
Sağlık HMYO Yaşlı Bakımı YGS-2 40 242,11823
Sağlık HMYO Yaşlı Bakımı (İÖ) YGS-2 40 226,41537
Sosyal BMYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 244,00959
Sosyal BMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 256,42484
Sosyal BMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 184,98007
Sosyal BMYO Dış Ticaret YGS-6 80 221,52103
Sosyal BMYO Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 80 161,32130
Sosyal BMYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 45 264,30323
Sosyal BMYO İşletme Yönetimi YGS-6 80 209,35599
Sosyal BMYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 218,44708
Sosyal BMYO Pazarlama YGS-6 50 177,12140
Sosyal BMYO Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 40 271,17686
Sosyal BMYO Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 40 245,46570
Sosyal BMYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 211,05875
Teknik BMYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 337,60000
Teknik BMYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 211,20675
Teknik BMYO Bilgisayar Teknolojisi YGS-1 40 278,20000
Teknik BMYO Elektrik YGS-1 70 303,20000
Teknik BMYO Elektrik (İÖ) YGS-1 70 183,24067
Teknik BMYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 70 204,20814
Teknik BMYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 70 182,90406
Teknik BMYO Mekatronik YGS-1 40 315,70000
Teknik BMYO Organik Tarım YGS-6 40 178,04323
Teknik BMYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 174,17208
Çiçekdağı MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 212,17227
Çiçekdağı MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 209,13984
Çiçekdağı MYO Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 40 225,79608
Çiçekdağı MYO Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) YGS-2 40 209,62943
Çiçekdağı MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 173,28433
Kaman MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 120 162,13255
Kaman MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 80 195,96282
Kaman MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 80 173,21917
Kaman MYO Elektrik YGS-1 40 264,05000
Kaman MYO Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 65 173,14427
Kaman MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 181,95227
Kaman MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 90 162,49497
Kaman MYO Harita ve Kadastro YGS-1 80 222,22443
Kaman MYO Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 80 204,80705
Kaman MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 30 200,22970
Kaman MYO Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 30 179,39583
Kaman MYO Makine YGS-1 40 305,75000
Kaman MYO Makine (İÖ) YGS-1 40 184,51159
Kaman MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 176,99413
Kaman MYO Sondaj Teknolojisi YGS-1 45 161,58990
Kaman MYO Yapı Denetimi YGS-1 40 200,70534
Mucur MYO Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS-1 40 191,00675
Mucur MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 100 164,01900
Mucur MYO Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4 40 272,71479
Mucur MYO Grafik Tasarımı YGS-5 40 313,00000
Mucur MYO Grafik Tasarımı (İÖ) YGS-5 40 248,13828
Mucur MYO İşletme Yönetimi YGS-6 40 174,28890
Mucur MYO Kooperatifçilik YGS-5 40 182,58239
Mucur MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 55 171,64471

 

Aranan Kelimeler:

ahi evran üniversitesi taban puanları
ahi evran üniversitesi eğitim fakültesi
ahi evran üniversitesi besyo
ahi evran üniversitesi bölümleri

Güneş Fırtınası Nedir?

Haber sitelerinde 2014 yılı aralık ayında büyük bir güneş fırtınası Dünya’nın yarısını 3 gün karanlık bırakacak söylentileri hızla yayılıyor.Ne kadar doğrudur bilinmez ama güneş fırtınası nedir ne değildir bununla ilgili bilgileri edinmeniz, merakınızı gidermeniz için bu yazıyı paylaşmak istedik.

Solar Fırtına (Güneş Fırtınası) Nedir?

Güneş lekeleri olarak olarak bilinmekte olan bölgeler, uygun olan filtreleme yollarıyla gözlemlendiği sürede etrafına kıyasla daha soğuk olan bölgelerdir. Bu alanlarda oluşan yüksek manyetik alan güneş püskürtüleri ve kütle fırlatılması için gereken uygun koşullar oluşturulur. Güneş lekeleri, döngüsünü 11 sene gibi bir zamanda tamamlamaktadır. Güneş döngüsünün uzayın durumu üzerinde büyük etkisi vardır ve Dünya’nın iklimi üzerinde de önemli bir etki yapar. Güneş etkinliğinin minimumda olduğu dönemler soğuk hava sıcaklıklarıyla, normalden daha uzun süren güneş döngüleri de daha sıcak hava sıcaklıklarıyla ilişkilendirilir. Güneşte bulunan hidrojen çekirdeklerinin füzyonla helyuma dönüşmesi sonucu (saniyede 600 milyon ton) 15-20 bin kilometre uzunluğunda aleveler ortaya çıkar. Güneşte meydana gelen püskürmeler ve patlamalar sonucunda, yüksek enerjili parçacıkların dünyaya isabet etmesi üstüne oluşan doğa olayına güneş fırtınası (Solar Fırtına) denir.
gunes-firtinasi
Bu çeşit patlamalar güneş fişekleri olarak da adlandırılır. Bu patlamalar sonucunda serbest kalan enerji uzayın boşluğuna doğru yayılır. Güneş fırtınaları içinde sıvı, katı ve gaz halindeki maddeler oldukça fazla hıza sahiptirler. Bu parçacıkların dünyamıza veya atmosfere sahip herhangi bir gezegene isabet etmesi; o gezegende jeomanyetik fırtınaya sebep olur ki gezegeni çevreleyen manyetik alanda dengesizlik oluşmasına neden olur. Kutupların gökyüzünde görülen ve kutup ışıkları olarak isimlendirilen bu renkli parlak ışıkların (Aurora Borealis ve Aurora Australis) nedeni bu parçacıklardır. Leke döngüsünün başlangıç zamanlarında patlamalar tehlikesizdir. Fakat döngü sonuna doğru patlamalar, uydu yayınlarını etkileyebilir ve GPS sistemlerinin yanlış okumalar yapmasına sebebiyet verebilir. Geçmişte elektrik güç şebekelerinin kapanmasına sebep oldukları görülmüştür. Güneş fırtınalarının neden olduğu en büyük zarar verici olay 1859 senesinde Avrupa ve Kuzey Amerika’da sebep olduğu orman yangınlarıdır. Oluşan kutup ışıkları ekvatorun güneyine kadar görüldü.

2008 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmaya göre, yüksek güçlerde meydana gelebilecek bir güneş fırtınasının milyarlarca dolarlık hasara sebep olacağı öngörüldü. Oluşabilecek bu kadar büyük zararın aza indirilebilmesi ve patlamaların etkilerinin incelenmesi amacı güdülerek, dünyanın çeşitli yerlerindeki kuruluşlar; güneş faaliyetlerini, atmosferde meydana gelebilecek bozuklukları ve dünyanın manyetik alanındaki değişimleri takip etmektedirler. Güneş fırtınalarının sebep olduğu son büyük problem 1994 yılında meydana gelen Kanada haberleşme uydusunun arızalanması ve ülkenin birçok yerinde elektriklerin birkaç saat kesilmesine sebep oldu.

Güneş fırtınaları esnasında atmosferdeki radyasyon seviyesini yükseldiği gözlemlenmiştir. Buda, rotaları kutupların üzerinden geçen uzun mesafe uçakları için endişe verici olabilmektedir. Mürettebatın böyle durumlarda karasal istasyonlarla iletişiminin kesildiği gözlemlenmiştir. Bu yüksek radyasyon seviyesi, uzay istasyonundaki astronotlar içinde tehlikeli olabilmektedir. Ayrıca bu durumlarda, dünyanın manyetik alanındaki değişiklerden yönlerini bulan hayvanlarında etkilendiği görülür.

 

Acısız Ağda Nasıl Yapılır?

Acısız Ağda Nasıl Yapılır?

Kadınlar için ağda yapmak en fazla tercih edilmekte olan epilasyon yoludur. Ancak ağda yapma esnasında tüyler kökünden alındığından ötürü, acı çekilmesi gayet doğaldır. Ağda sırasında acı çekmemek gibi bir ihtimal yoktur. Fakat çektiğiniz acıları hafifletme olanağımız mevcut. Acısız ağda nasıl yapılır? Sorusuna yanıtımız olarak aşağıda sıraladığımız yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Ağda Yapılan Ortamın Önemi:

Ağda yaptığınız ortam çekilen acının engellenmesi açısından çok önem arz etmektedir. Özellikle sıcak ortamlarda yapılan ağda, çekilen acıları arttırarak daha çok hissetmenize sebebiyet verir. Bu sebeple ağda yapılan ortamın soğuk olması gerekir. Kış aylarında soğuk bir odada yaz aylarındaysa, klimalı bir ortamda ağda yapmak, acılarınızı hafifletecektir.

ağda-nasil-yapilir

Seçilen Ağda Türünün Önemi:

Ağda yaparken seçtiğiniz ağda çeşidi duyacağınız acıları azaltabilir. Bu sebeple ağda çeşidi olarak sir ağdayı tercih etmeniz iyi olacaktır. Sir ağda derinize yapışmadan yalnızca tüylere ve tüy köklerine yapışarak, cildinizde acı hissetmeden, ağda yapma işlemini gerçekleştirmenize olanak tanır. sir ağda yerine şekerli ılık ağdaları tercih etmeniz durumunda, derinize yapışacağından dolayı, daha fazla acı hissetmeniz kaçınılmazdır. Bu nedenle mutlaka sir ağdayı tercih etmelisiniz.

Acısız Ağda Yapmak İçin Zaman Seçiminin Önemi:

Ağda yaparken çekilen acıları en aza indirmek için, doğru zaman seçimi kesinlikle çok önemlidir. Özellikle bayanların regl dönemi ve regl dönemine kısa bir zaman kala, ağda yaptırmamaları gerekir. Adet dönemi yaklaştığında cilt hassaslaşır ve ağda yapılırken biraz daha fazla acı hissedilir. Bu nedenle özel günler dışında ağda yapmanız önerilir. Bu sayede katlanmış acılar çekmemiş olursunuz.

Acısız Ağda İçin Krem Kullanımının Önemi:

Acısız ağda nasıl yapılır? Sorumuza en iyi cevap; Emla krem kullanmaktır.Ağda yapılırken acı çekmeyi önlemek için yapılması gereken en önemli ve doğru sonuç veren yöntem, şüphesiz ağda yapılacak olan bölgeyi hissizleştirmektir. Ağda yaparken çektiğiniz acıları en aza indirmek ve belki de hiç hissetmemek için, ağda yapmadan 1-2 saat kadar önce ağda yapılacak bölgeye, uyuşturma etkisi olan bir krem sürmektir. Sürülen krem sonrası yapılan ağda, acıyı hissetmemenizi sağlayacaktır.

Kullandığınız lokal uyuşukluk hissi oluşturan Emla krem sonrası ağda yapmak, acıları en aza indirecektir. Çoğu kadın Emla krem sayesinde, ağda yapılırken hiç acı hissetmediğini ifade etmektedir.

Yeşil Çayın Yararları Nelerdir?

İsviçre’de yer alan Basel Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, yeşil çayın özellikle beyin faaliyetlerini kuvvetlendirdiği ve bununla birlikte hafızayı çok güçlü duruma getirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, ayriyetten yeşil çayın birtakım psikiyatrik bozukluklar üzerinde tedavi amacıyla da kullanabileceğini açıkladı.

Basel Üniversitesi’nin bilim adamlarının yapmış bulunduğu araştırmada bir grup katılımcıya, yeşil çay özü yer alan içecek verildi ve bir süre sonra katılımcıların hafızaları test edilerek, beyin görüntüleri incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda yeşil çay tüketen kişilerin, beyinsel faaliyetleri çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yaptığı görüldü. Ayrıca bu araştırma ve detayları ”Psychopharmacology” dergisinde yayınlandı.Daha önceki yapılan araştırmalar da yeşil çayın, özellikle kanserle mücadelede ciddi bir başarı yakaladığı ve kalp-damar hastalıklarına iyi geldiği ortaya çıkmıştı. Son yapılan araştırmada ise yeşil çayın beyinsel faaliyetleri güçlendirdiği kanıtlandı.

Yeşil çayın faydaları arasında, şeker hastalığını önlediği, tansiyonu ve kolesterolü düşürdüğü, vücudun yağ yakımına yardımcı olduğu ve bunama hızını yavaşlattığı da bilinen bir şey. Ayrıca diş sağlığında da tedavi amacıyla da kullanılabiliyor ve yeşil çay, dünya genelinde adeta bir fenomen haline geldi diyebiliriz.

yeşil çayın yararları

Yeşil Çayın Faydaları ;

 • Metabolizmanın hızlanmasını sağlar.
 • Kilo vermenizi hızlandırır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Diş çürüklerini önler.
 • Kan basıncını düşürür.
 • Kalp sağlığına iyi gelir.
 • Kansere karşı koruma sağlar.
 • Kuvvetli bir antioksidandır.
 • Bakteriyel ve viral hastalıklara karşı direnç sağlar
 • Nörodejeneretif hastalıkların önlenmesinde etkilidir.
 • Alerjilere iyi gelir
 • Artrit’ e iyi gelir
 • Kemik- mineral yoğunluğunu arttırır
 • Bağışıklık geliştirmeye yardımcı olur.
 • Grip belirtilerini ve soğuk algınlığının yok etmede önemli bir yardımcıdır.
 • Meme, pankreas, yumurtalık, kolerektal, ağız, kolon ve prostat kanseri gibi çeşitli kanser türlerine karşı müdahalede yeşil çay faydalıdır.
 • İltihapları ve ödemleri engeller
 • Diyabetle mücadelede yeşil çay size faydalı olabilir.
 • İnmeleri engellemede etkilidir.
 • Zindelik verir.
 • Kan basıncını düzenler
 • Obezite ve damar hastalıklarında dengeli beslenme ve egzersizle birlikte uygulandığında çok faydalı sonuçlar vermektedir
 • Şeker hastalığını önlemede son derece faydalıdır.
 • Alzheimer hastalığına ve hafıza bozukluğuna faydası araştırılmaktadır.
 • Parkinson hastaları için muhakkak kullanılması gereken bir bitkidir.
 • Diş çürümesini engelleyicidir.
 • Serbest radikallerden vücudu korur.
 • Lösemi’de gerileme sağlar
 • Böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir.
 • Yorgunluğun önlenmesi etkilidir
 • Berberi hastalığının tedavisinde kullanılmıştır.
 • Migreni hafifletir
 • Ağız kokusunu giderir
 • Boğazımıza ferahlık hissi verir.

 

 

Hangi Meyve Kaç Kalori?

Elma kaç kalori? Hurma kaç kalori? Karpuz kaç kalori? Yani hangi meyve kaç kalori bu başlık altında görebilirsiniz. En az kalorili meyve tablomuza göre 8 kalori ile erik ve kayısı, en fazla kalorili meyve ise 100 kalori ile muz olarak gözüküyor.Diğer meyvelerin birçoğuna göre kat kat şekerli ve genellikle kurutulmuşunu tükettiğimiz hurma ise beklenenin aksine yüksek değil sadece 15 kalori.Tabiki kaç kalori oldukları bir yana hepsinin başka başka faydaları olduğu gerçeğini az az da olsa yememiz gerektiğini unutmayalım.

hangi meyve kaç kalori

Meyveler

Meyve Birim / Gram Kalori
elma 1 adet 60
kayısı 1 adet 8
muz 1 adet 100
kiraz 100 gr 40
hurma 1 adet 15
incir 100 gr 41
incir (kuru) 100 gr 59
greyfurt 1 adet 60
portakal 1 adet 50
kivi 1 adet 34
mandalina 1 adet 50
karpuz 100 gr 19
kavun 100 gr 18
şeftali 1 adet 60
armut 1 adet 70
erik 1 adet 8
üzüm 100 gr 57
çilek 100 gr 26

Uyku Sorunu Yaşayanlar İçin Beslenme

Uyku sorunlarınız varsa ve artık ciddi anlamda rahatsız olmaya başladıysanız, sizin için hazırlamış olduğumuz uyku problemi yaşayanlar için beslenme konumuza gözatarak, uykusuz geceleri bundan sonra sona erdirebilirsiniz.

Yatağa yattığınız halde bir türlü uykunuz gelmiyorsa ve saatlerde yatağınızda dönüp duruyor iseniz ve uykunuzun gelmesi için her şeyi yaptığınızı zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Eczaneye giderek uyku ilacı almaktansa manava giderek, en güzel uyku ilaçlarından biri olan muz alabilirsiniz. İçerisinde bulunan melatonin ve serotininin haricinde magnezyum da içeren bu meyve, kısa bir süre içerisinde kaslarınızı gevşetecek ve rahatlamanızı sağlayacaktır.

Sakinleştirme özelliğiyle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren papatya çayını, özellikle akşam saatlerinde tüketebilirsiniz. Strestli, gergin ve kaygılı olduğunuz zamanlarda uyumanız oldukça zorlaşır fakat papatya çayı ile güzel deliksiz bir uyku uyuyabilirsiniz.

gece-acıkmak

Henüz küçük yaşlardayken anne ve babalarımız yatmadan önce sağlıklı ve rahat bir şekilde uyuyabilmemiz için bir bardak ılık süt içirirdi, eğer uykusuzluk problemi çekiyorsanız yatmadan hemen önce bir bardak süt içebilirsiniz. Sütün içerisindeki yer alan trpisinin etkisi ile beraber beynimiz rahatlar ve uykuya daha basit bir biçimde dalabilirsiniz.

Kısa bir süre fırında pişireceğiniz patetes, uyumanıza destek olacaktır. Etkisini arttırmak isterseniz sütle karıştırarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde yer alan triptofan sayesinde, mide asitinizi düşürecektir.

Kalp dostu olan badem, aynı zamanda kaslarınızın rahatlamasını sağlayacak ve aynı zamanda daha kolay uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

İyi Bir Uyku İçin Öneriler:

– Telefonunuzu kapatın.

– Kahve içmeyin.

– Alkol almayın.

– Ilık bir banyo yapın.

Çavdar Ekmeğinin Zararları Nelerdir?

Çavdar ekmeğinin zararları nelerdir ?

Diyetisyenlerin de tavsiyelerini sunduğu üzere çavdar ekmeğiyle daha sağlıklı bir biçimde kilo verebilirsiniz. Diyetisyenlerin diyet yapanlara tavsiye ettiği ekmek türü; çavdar ekmeğidir.

Renginin koyu olmasından ötürü çavdar ekmeği diğer diyet ekmeklerine nazaran esmer olmaktadır. Beyazlatmak amacı ile öğütülme işleminde kepek kısmının seyreltilmesi lif oranının düşmesine sebebiyet verecektir. B vitamini içeriği aynı zamanda oldukça azalacak, yoğun miktarda kepek mayalanma sırasında kabarmaya engel olacaktır. Nem durumu dikkate alınarak saklama koşullarına dikkat edilmelidir. Uygun koşullar oluşturulmadığında çok az sürelerde küflenebilir. Çok yüksek kepek oranı kalsiyumla demir emiliminin yanısıra çinko alımını etkileyecektir.

çavdar ekmeği

Piyasada satışı yapımakta olan çavdar ekmeği genellikle üçte iki çavdar unu, üçte bir buğday unu karıştırılarak yapılır. Böylelikle, ekmekte kepek biraz azaltılmış ve kabarma daha iyi olduğundan kalsiyum, demir ve çinkoya olan olumsuz etkisi azalma gösterir. Bu ekmekler, özellikle, kabızlıktan yakınanlar için yararlı olacaktır. Ayriyetten, yetişkin şeker hastalarına, kan şekerini hızlı yükseltmediği için de önerilmektedir. Yine kanla-lannda kolesterol yüksek olanlar için uygun bir ekmek çeşididir. Piyasada “kepek ekmeği” adı altında satılan ekmek, kepeği alınmış buğday ununa kepek eklenerek yapılır. Bu ekmek de çavdar ekmeğine benzer. Kesinlikle aynı şey değildirler.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yüksek oranda lif içerdiğinden çavdar ekmeğinin zararları ortaya çıkarak demir emilimini azaltacaktır. Saklama koşullarına özen gösterilmeyen durumlarda bozularak sağlığımızı tehdit edecektir. Diyet ekmeklerin tamamında bulunan fazla ekmek tüketiminin kilo aldırma riski; çavdar ekmeklerde de vardır. Çavdar ekmeğinin kalorisi hakkında yapılan araştırmalarda oldukça değişik kalori miktarı verilmektedir, beslenme ve diyetisyenlerce belirlenen oranlarda kişisel diyet listesi içerisinde bulundurularak tüketilmesi gerekir.

Adet Düzensizliğine Hangi Bitkiler İyi Gelir?

Regl düzensizliğine iyi gelen bitkiler nelerdir ?

Adetin Düzenli Olması İçin Şifalı Bitkiler önerileri;
-Safran
-Rezene
-Nergis
-Havuç Tohumu
-Karabaş Otu
-Civan Perçemi
-Kimyon
-Misk
-Adaçayı
-Maydonoz
-Papatya
-Nane
Bu bitkilerle yapacağınız çaylardan 3 tane veya 4 tane fincan içtiğinizde adetiniz düzenli hale gelir ve adetinizin sökülmesine fayda sağlar.

Hipomenore Nedir?

Adet kanamasının miktarının normale göre az olması ve kısa süreli adet görme durumuna hipomenore denir. Normal regl kanaması periyodu 24 ila 35 günde birdir. Tıbbi olarak, 24 günü bulmayan aralıklarla regl olunması polimenore, 35 günden daha uzun süren periyodlarla regl olunması durumuna ise oligomenore (seyrek adet görme) denir.

hipomenore nedir

Hormonal Faktörler Büyük Rol Oynuyor
Özellikle, ergenlik çağındaki genç kızlarda regl düzensizlikleri sık görülen bir durumdur. Seyrek adet görme ve kanamaların normalden az olması sorunu, adolesan dönemde hormonların işleyişindeki düzensizliklere bağlı olarak gelişmektedir ve 18 yaşına kadar olağan kabul edilir. Problem halen devam ediyorsa, 18 yaşından itibaren tedavi tavsiye edilir.

Hipomenore’ye sebep olan faktörlerin başında hormonal faktörler gelmektedir. Kadınlarda yaş ilerlemesine bağlı olarak, östrojen (kadınlık hormonu) seviyeleri azalır ve menopoz evresine doğru yumurtlama faaliyetlerinde bir yavaşlama görülür. 40 yaşından sonra kadınlarda Oligomenore ve Hipomenore görülmesi normaldir.
Aynı zamanda, Hipotiroidi (guatr hormon seviyelerinde azalma) ve rahim içerisinde yapışıklığa neden olan jinekolojik operasyonlar da regl kanamalarında azalmaya neden olabilir.

2014-2015 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi MF-3 41 41 406,23953 414,90329
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 272,90330 331,89465
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 21 204,30582 247,71503
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 82 273,80707 342,49928
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 113 113 356,07211 419,49853
Okul Öncesi Öğretmenliği  (İÖ) YGS-5 113 113 353,76241 404,43956
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 383,55529 400,76060
Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 293,69329 345,46874
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 93 341,41485 370,32735
Türkçe Öğretmenliği TS-2 88 88 372,73199 416,16474
Fen-Edebiyat  Fakültesi
Fizik MF-2 11
Kimya MF-2 11 1 273,80820 273,80820
Matematik MF-1 11 6 223,94347 411,92557
Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 41 41 268,77788 399,96220
Tarih TS-2 62 62 301,40801 328,59248
Tarih (İÖ) TS-2 62 62 291,71897 314,24600
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 324,47723 354,06074
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 316,57508 369,66484
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 57 55 197,84707 276,96414
İktisat (İÖ) TM-1 57 42 200,68043 273,27484
İşletme TM-1 62 41 203,60720 343,29725
İşletme (İÖ) TM-1 62 19 199,86355 226,88405
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 57 57 254,51679 345,79147
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler YGS-4 123 123 337,31411 420,43438
İslami İlimler (İÖ) YGS-4 103 103 331,50428 393,99436
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu
Hayvansal Üretim YGS-2 21 21 226,58037 310,90494
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 31 31 323,08267 371,23846

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 303,60000
MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 201,29737
MYO Dış Ticaret YGS-6 30 224,36179
MYO Elektrik YGS-1 50 165,89942
MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 50 176,21952
MYO Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS-1 20 163,10328
MYO Geleneksel El Sanatları YGS-4 50 180,38589
MYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 158,79485
MYO İşletme Yönetimi YGS-6 30 218,17946
MYO Makine YGS-1 40 175,83298
MYO Mekatronik YGS-1 40 210,37574
MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 95 162,82920
MYO Organik Tarım YGS-6 30 206,05557
MYO Organik Tarım (İÖ) YGS-6 30 181,23290
MYO Posta Hizmetleri YGS-5 50 300,55000
MYO Posta Hizmetleri (İÖ) YGS-5 50 310,79737
MYO Yerel Yönetimler YGS-4 50 261,49117
Sağlık HMYO Çocuk Gelişimi YGS-4 50 369,40000
Sağlık HMYO Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 50 385,55000
Sağlık HMYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS-2 50 242,18068
Sağlık HMYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) YGS-2 50 227,94991
Sağlık HMYO İlk ve Acil Yardım YGS-2 50 330,50000
Sağlık HMYO İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS-2 50 444,35000
Sağlık HMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 35 279,95000
Sağlık HMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 35 257,33442
Sağlık HMYO Yaşlı Bakımı YGS-2 50 241,17750
Sağlık HMYO Yaşlı Bakımı (İÖ) YGS-2 50 225,85791
Doğubeyaz. MYO Dış Ticaret YGS-6 50 179,61791

 

Aranan Kelimeler:

ağrı ibrahim çeçen üniversitesi eğitim fakültesi
ağrı ibrahim çeçen üniversitesi taban puanları 2015
ağrı ibrahim çeçen üniversitesi okul öncesi öğretmenliği taban puanları
ağrı ibrahim çeçen üniversitesi organik tarım

2014-2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Öğretmenliği YGS-1 62 62 283,54603 336,97754
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 233,11522 279,82744
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 67 340,78717 385,39294
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 368,92848 408,20394
Okul Öncesi Öğretmenliği  (İÖ) YGS-5 72 72 360,22527 407,67396
Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 88 315,82595 366,07027
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 88 348,06089 375,88174
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  (KKTC Uyruklu) TS-1 1
Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 384,04670 443,14489
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya TS-1 72 72 341,93820 417,05966
Coğrafya (İÖ) TS-1 72 72 333,22730 373,97153
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 77 77 307,77839 333,72951
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 77 77 293,76855 314,74345
İstatistik MF-1 11 3 204,82885 221,88057
Kimya MF-2 11 4 218,63903 251,19732
Kimya (KKTC Uyruklu) MF-2 1
Matematik MF-1 41 41 222,17398 286,56343
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 31 31 260,54550 324,90208
Sosyoloji TM-3 82 82 286,75662 327,40973
Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 265,82831 304,48025
Tarih TS-2 82 82 305,03733 349,21354
Tarih (İÖ) TS-2 82 82 298,50724 325,02898
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 337,18335 372,60805
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 325,37457 339,03377
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 31 31 350,71505 376,00604
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) TM-1 31 31 339,34281 374,62552
Sinema ve Televizyon TS-1 31 31 322,13316 358,95840
Hukuk Fakültesi TM-2 52 52 398,96232 431,95415
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 103 103 240,00598 277,26084
İktisat (İÖ) TM-1 103 103 229,40814 241,10899
İşletme TM-1 144 144 235,03339 300,17354
İşletme (İÖ) TM-1 144 144 224,19750 247,44693
İşletme (İngilizce) TM-1 72 72 261,08893 360,47264
Kamu Yönetimi TM-2 62 62 278,90357 324,36131
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 62 261,17563 301,47230
Maliye TM-1 103 103 267,63241 328,36161
Maliye (İÖ) TM-1 103 103 249,40145 265,57212
Uluslararası  Ticaret ve Finansman TM-1 77 77 254,50465 298,20656
Uluslararası  Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 77 77 242,23336 270,00699
Uluslararası  Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 239,57823 239,57823
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler YGS-4 103 103 347,64324 429,03265
İslami İlimler (İÖ) YGS-4 103 103 337,96825 373,33108
Mühendislik  Fakültesi
Biyomedikal  Mühendisliği MF-4 47 47 348,91883 407,65355
Biyomedikal  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 47 47 302,70849 348,36939
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 309,57638 309,57638
Elektrik Mühendisliği MF-4 47 47 301,89891 364,35609
Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 253,22308 308,49603
Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 237,59677 251,58823
Harita Mühendisliği MF-4 62 62 283,27888 351,29939
Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 266,68051 288,07061
İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 324,91949 432,81257
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 301,60965 333,98995
Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 7 216,58548 241,28795
Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 238,85265 287,52978
Maden Mühendisliği MF-4 11 7 205,81272 233,49886
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 62 29 201,26723 243,99337
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 33 288,85923 323,40186
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 263,12696 287,87858
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 262,52879 272,94970
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 248,43082 256,68595
Makine Mühendisliği MF-4 33 33 273,60329 302,80911
Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 33 33 256,34188 360,82831
Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 15 15 249,21781 270,27224
Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 236,12861 245,37264
Mekatronik  Mühendisliği MF-4 22 22 285,34523 307,48900
Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 22 22 262,33877 282,90019
Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 10 10 256,42295 262,99666
Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 10 10 243,33695 249,74805
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 22 22 234,86808 250,41687
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  (İÖ) MF-4 22 22 225,65070 238,36379
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 10 2 197,52507 224,01416
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 10
Otomotiv Mühendisliği MF-4 33 33 262,05634 310,58205
Otomotiv Mühendisliği  (İÖ) MF-4 33 33 238,76515 255,91818
Otomotiv Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 15 15 231,61649 250,18979
Otomotiv Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 223,79571 231,14317
Tıp Fakültesi MF-3 139 139 458,34792 490,97375
Turizm Fakültesi
Gastronomi  ve Mutfak Sanatları TS-1 36 36 340,58950 364,57526
Gastronomi  ve Mutfak Sanatları (İÖ) TS-1 36 36 330,68285 341,75318
Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 199,80205 262,81798
Turizm İşletmeciliği  (İÖ) TM-1 52 6 198,44649 226,95195
Veteriner Fakültesi MF-3 72 72 289,52092 334,36612
Afyon Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 41 41 433,16227 467,33990
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 62 62 447,36265 482,29367
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) YGS-2 1 1 407,95318 407,95318
Hemşirelik YGS-2 79 79 330,64454 403,63327
Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 67 67 323,07058 420,56521
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) YGS-6 67 67 306,61658 381,53720
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (KKTC Uyruklu) YGS-6 1 1 285,43714 285,43714
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Lojistik YGS-6 52 52 266,73746 313,03859
Lojistik (İÖ) YGS-6 52 52 256,36207 302,70385
Muhasebe YGS-6 57 57 272,12641 326,28473
Muhasebe (İÖ) YGS-6 57 57 260,19291 286,85576

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
Afyon MYO Aşçılık YGS-4 40 375,40000
Afyon MYO Aşçılık (İÖ) YGS-4 40 356,10000
Afyon MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 293,55000
Afyon MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 287,95000
Afyon MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 50 375,35000
Afyon MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 324,20000
Afyon MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 265,22504
Afyon MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 204,41386
Afyon MYO Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 50 391,50000
Afyon MYO Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6 20 181,04988
Afyon MYO Elektrik YGS-1 60 279,90000
Afyon MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 60 173,94470
Afyon MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 60 295,10000
Afyon MYO Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 162,37122
Afyon MYO Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 20 182,83297
Afyon MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 60 371,75000
Afyon MYO Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 60 187,69380
Afyon MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 60 225,00865
Afyon MYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 201,40900
Afyon MYO İşletme Yönetimi YGS-6 70 239,15898
Afyon MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 177,42211
Afyon MYO Makine (İÖ) YGS-1 40 306,85000
Afyon MYO Mimari Restorasyon YGS-5 30 294,02094
Afyon MYO Mimari Restorasyon (İÖ) YGS-5 30 256,92602
Afyon MYO Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 290,75000
Afyon MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 304,65000
Afyon MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 164,10617
Afyon MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu) YGS-6 1
Afyon MYO Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 314,95000
Afyon MYO Pazarlama YGS-6 70 202,61474
Afyon MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 30 297,29717
Afyon MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 232,40662
Afyon MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 60 201,95565
Afyon MYO Yerel Yönetimler YGS-4 70 268,55218
Afyon MYO Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 70 220,03271
Atatürk SHMYO Elektronörofizyoloji YGS-1 20 365,70000
Atatürk SHMYO Fizyoterapi YGS-2 45 389,00000
Atatürk SHMYO Fizyoterapi (İÖ) YGS-2 45 354,20000
Atatürk SHMYO Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 30 281,43059
Atatürk SHMYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 30 313,60000
Atatürk SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 45 293,40000
Atatürk SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 45 329,93167
Atatürk SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 306,78156
Atatürk SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 289,46190
Atatürk SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 30 267,79731
Atatürk SHMYO Yaşlı Bakımı YGS-2 30 256,34835
Uzaktan Eğitim MYO Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) YGS-1 100 209,94745
Uzaktan Eğitim MYO Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) YGS-1 50 224,21090
Uzaktan Eğitim MYO Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) YGS-1 50 282,40841
Başmakçı MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 236,38021
Başmakçı MYO Dış Ticaret YGS-6 50 190,13332
Bayat MYO Dış Ticaret YGS-6 60 208,53001
Bayat MYO Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 172,16845
Bayat MYO İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 50 238,36212
Bayat MYO İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 170,87944
Bayat MYO İşletme Yönetimi YGS-6 60 167,25619
Bayat MYO Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 30 233,67713
Bolvadin MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 70 238,97682
Bolvadin MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 110 164,87345
Bolvadin MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 110 158,00417
Bolvadin MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 236,63974
Bolvadin MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 196,42909
Bolvadin MYO Dış Ticaret YGS-6 70 203,42004
Bolvadin MYO Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 70 171,78786
Bolvadin MYO Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 197,66409
Bolvadin MYO Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 186,35052
Bolvadin MYO Elektrik YGS-1 60 284,15000
Bolvadin MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 60 203,54763
Bolvadin MYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 35 182,33480
Bolvadin MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 65 199,65834
Bolvadin MYO İşletme Yönetimi YGS-6 70 172,35306
Bolvadin MYO Makine YGS-1 100 380,00000
Bolvadin MYO Makine (İÖ) YGS-1 100 181,03490
Bolvadin MYO Mekatronik YGS-1 50 296,70000
Bolvadin MYO Mekatronik (İÖ) YGS-1 50 208,96904
Bolvadin MYO Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 167,63994
Bolvadin MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 65 207,95968
Bolvadin MYO Pazarlama YGS-6 20 179,89163
Çay MYO Çocuk Gelişimi YGS-4 50 379,25000
Çay MYO Elektrik YGS-1 50 300,85000
Çay MYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 160,22010
Çay MYO İşletme Yönetimi YGS-6 50 172,23288
Çay MYO Kimya Teknolojisi YGS-2 40 204,34119
Çay MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 45 167,07350
Çay MYO Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 327,40000
Dazkırı MYO Elektrik YGS-1 30 205,58574
Dazkırı MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 201,47000
Dinar MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 193,29011
Dinar MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 190,97408
Dinar MYO İşletme Yönetimi YGS-6 60 166,31862
Dinar MYO Moda Tasarımı YGS-5 40 301,20000
Dinar MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 177,41052
Dinar MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 65 173,02240
Emirdağ MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 234,18287
Emirdağ MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 200,79711
Emirdağ MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 191,86404
Emirdağ MYO Dış Ticaret YGS-6 45 205,12175
Emirdağ MYO Harita ve Kadastro YGS-1 50 231,69567
Emirdağ MYO Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 50 209,06974
Emirdağ MYO İşletme Yönetimi YGS-6 35 173,90475
Emirdağ MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 170,48848
Emirdağ MYO Yapı Denetimi YGS-1 45 207,69771
Emirdağ MYO Yapı Denetimi (İÖ) YGS-1 45 192,72246
İsçehisar MYO İş Makineleri Operatörlüğü YGS-1 35 354,80000
İsçehisar MYO İş Makineleri Operatörlüğü (İÖ) YGS-1 35 294,90000
İsçehisar MYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 30 214,88170
İsçehisar MYO Makine YGS-1 35 340,85000
Sandıklı MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 297,50000
Sandıklı MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 229,00954
Sandıklı MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 173,05754
Sandıklı MYO Harita ve Kadastro YGS-1 40 228,99496
Sandıklı MYO Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 40 208,59432
Sandıklı MYO İşletme Yönetimi YGS-6 60 197,27296
Sandıklı MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 177,42004
Sandıklı MYO Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 55 179,13517
Sinanpaşa MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 299,50000
Sinanpaşa MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 180,14195
Sultandağı MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 70 230,87423
Sultandağı MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 70 188,09330
Sultandağı MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 40 186,56991
Sultandağı MYO Otobüs Kaptanlığı YGS-5 40 254,37592
Sultandağı MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 179,34848
Şuhut MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 40 185,32304
Şuhut MYO Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 30 237,48818
Şuhut MYO Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) YGS-2 30 222,27161
Şuhut MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 199,17491

 

Aranan Kelimeler:

afyon kocatepe üniversitesi taban puanları 2014
afyon kocatepe üniversitesi besyo
afyon kocatepe üniversitesi ön kayıt
afyon kocatepe üniversitesi yatay geçiş