Aylık arşivler: Şubat 2015

Deneme Nedir?

Deneme,  “Makale Nedir?” adlı yazımızda makale için bahsettiğimizin aksine, yazarın görüşlerini konu farketmeksizin kesin sonuçlara varmadan, ispat etme amacı gütmeden; kendi kendine konuşuyormuşcasına samimi bir üslupla anlattığı yazı türüdür. İnsan ve toplumu alakadar eden her türlü konu (yaşam, ölüm, bilim, felsefe, kültür, sanat vs.) denemenin konusu olabilmektedir. Denemelerdeki amaç, özgür düşünceye zemin hazırlamak ve düşündürmeye çalışmaktır. Deneme, toplumsal konulardan öte kişisel konulara, somut olmayan hayata ve iç hesaplaşmalara daha yakın olmaktadır. Deneme, okuyucuyu düşünceye sevk etmek, yaşamın pratik gerçeklikleriyle insan ilişkisini ele almak amacı ile yazılır. Zamanın akışını kaçırmadan, bireyin zaman, hayat ve toplum karşısında taşıdığı bakış açısını dillendirmektir. Bu nedenle denemeler sevilerek ve rahat okunan yazı türleri arasındadır.

deneme nedir kısaca

Denemeler aynı zamanda en kişisel yazı türlerindendir. Deneme yazarı, kendini anlattığı esnada aslında tüm insanlığı anlatır. Deneme, bir görüşü makalede olduğu gibi mutlak sonuca vardırmaz. Ya da eleştiride olduğu gibi yargıları örneklemez ve netliğe ulaştırma yolundan gitmez.

Nurullah Ataç deneme için “Deneme, benin ülkesidir.” sözünü söylemiştir.

Deneme türünü kendi içinde konuları ve yazılış amaçlarına göre türlere ayırabiliriz:

1) Kişisel duyarlılık ile dikkatleri konu edinen denemeler.

2) Sosyal ve felsefi birtakım konuda bireysel düşünceleri dile getiren denemeler.

3) Öğretici ve eleştirel yazılan denemeler.

Denemeleri bu şekilde gruplara ayırmak mümkündür.

deneme nedir

Denemeci devamlı olarak bir arayış içindedir. Kendi iç dünyasını ve dış dünyayı sürekli olarak inceler, sürekli olarak gözlem yapar. Hep “ben”den, kendinden yola koyularak olay ve insanı anlamayı ve anlatmayı amaçlar. Gözlem ve tecrübeler ile kendisiyle öyle ki yanında başka biri varmışcasına düşüncelerini, duygularını paylaşır. Aslında kendini anlatıyormuş gibi yaparken tüm insanlığı anlattığını söylemek mümkün. Deneme yazarı, dilin her türlü inceliğine hakim olmalı ve geniş bir kültür birikimi taşımalıdır. Denemelerde, makalelerde olduğu gibi dil göndergesel işlevinde kullanılır. Genel olarak açıklayıcı, söyleşmeye bağlı ve düşsel anlatım çeşitleri yer bulur.

Deneme türünün en eski örneklerini Yunan ve Latin edebiyatlarında görmekteyiz. Bunlar Eflatun, Cicero, Epiktetos gibi isimlerdir. Deneme türünün babası olarak kabul edilen kişi ise Fransız Montaigne’dir. Bunun daha ileri taqrihlerinde ise İngiliz edebiyatında Bacon deneme türünü geliştirmiş, yenilikler katmıştır. Türk edebiyatında ise Ahmet Haşim‘in “Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan”, Ahmet Rasim’in “Eşkal-i Zaman”, Falih Rıfkı Atay’ın “Eski Saat, Niçin Kurtulmak, Çile, İnanç”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir, Yaşadığım Gibi”, Mehmet Kaplan’ın “Nesillerin Ruhu, Kültür ve Dil”, Nurullah Ataç’ın “Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Söz Arasında”, Mahmut Sadık’ın “Takvimden Yapraklar” eserleri deneme türünün yerli örnekleri arasındandır. Bunların dışında Salah Birsel, Salahattin Batu, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Melih Cevdet Anday, Nermi Uygur, Sezai Karakoç gibi pek çok deneme yazarımız deneme türünün gelişimine katkıda bulunmuştur.

 

Makale Nedir?

Gelin makale nedir bundan bahsedelim.Öncelikle hangi konu olduğu farketmeksizin bir şekilde görüş ve düşünce belirterek, fikirler ileri sürerek veya bir tezi savunup destekleyerek ve bilimsel verilere dayanarak yazılmış gazete, dergi yazılarına makale denir. Makaleleri yazan kişi kendi alanında uzman olmalıdır. Bu sebeple makalelerde nesnel anlatım, öznel anlatım yerine tercih edilir, bilimsel verilere dayalı yazılmış bir türden bu sonuç çıkacaktır. Makale yazanlar, anlatıma kendisini ve görüşlerini katmadan; yorum yapmadan yazar. Yazar, ne konu olursa olsun gerekli durumlarda fikirlerini veya belli bir konudaki görüşünü doğrulamak için kanıtlar, belgeler, alıntılar yapabilir ya da istatistik bilgileri sunabilir. Makalelerin asıl amacı bilgi vermek ya da görüşü okuyucu kitleye inandırmak olduğundan, bu türde açık ve anlaşılır, özellikle de ciddi olunmalıdır. En temel unsur da düşüncedir. Makale, yazıda işlenen konuya göre değişiklik gösterebilecek farklı uzunluklarda olabilir. Makalenin önemli bir amacı da toplumu ilgilendirmekte olan bir fikri geniş halk kitlelerine ve okurlara ulaştırmaktır.

makale nedir?

Gazetelerin ilk sütununa ya da ilk sayfaya konulan önemli yazılara ise “baş makale” denir. Bu baş makaleleri yazan kişiye de “başyazar” denir. Özellikle gazetedeki makalelerin çok geniş bir halk kitlesi üstünde eğitici-öğretici bir etkisi vardır. Düşünce (öğretici) yazılarının içerisinde en ağır başlı ve zor olanı da yine makale diyebiliriz. Bilim-kültür alanı içerisinde yazılan bir makale belli bir kültür grubuna ulaşmayı amaçladığından ötürü, daha bilimsel bir dil kullanılmaya çalışılır. Gazetelerde okuduğumuz makalelerde amaç geniş halk kitlelerine ulaşmak olduğu için daha açık bir dil kullanılır, daha anlaşılır olma amacı güdülür.

makale yazarlığı

Bir makale yazarı, veya makale yazarı olmak isteyen kişinin kendi alanında geniş bir bilgi ve donanıma sahip olması gerekir. Her türlü soruna tarafsız, objektif bir biçimde bakılmaya çalışılmalıdır. Dil iyi kullanılmalı, genel kültür anında güvenilir bilgiye ulaşmalıdır. Okuyucunun seviyesine uyacak bir dille yazılmalıdır. Makalelerde dil göndergesel işlevinde kullanılır. Genel olarak açıklayıcı, öğretici ve kanıtlayıcı anlatım türleri bu yazı türünde yer alır. Makaleler belirli bir plan ile yani “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde yazılmalıdır.

Makaleler edebiyatımıza Tanzimat dönemi ile beraber girmiştir. Servet-i Fünun, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde ise oldukça gelişme gösterdiği söylenebilir. Namık Kemal, Ziya Gökalp, Cenap Şahabettin, Falih Rıfkı Atay, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Mithat Efendi de önemli makale yazarlarımız arasındadır.

Makale ile Fıkra Arasındaki Farklar

Makalelerde okuyucuya bilgi verme ve düşünceleri kanıtlama amacı güdülürken fıkralarda böyle bir amaç yoktur. Fıkranın yazarı konu hakkında yorum yapar, düşüncelerini ispatlama ve okuyucuya inandırmak gibi bir amacı yoktur.

Fıkralar günübirlik yazılan türdür. Günlük olaylar ayrıntıya fazla yer verilmeden ele alınır. Makalelerde işlenilen konu bilgi, kanıt ve çözümlemeyle ortaya konulur.

Makalelerde nesnel(öznel olmayan) bilimsel ve ciddi bir üslup varken, fıkralarda ise bunun aksine sonucu okuyucunun çıkardığı bir anlatım vardır.

Fıkra ile Makale Arasındaki Benzerlikler

Makaleler de fıkralar da belirli bir konu veya olay hakkında yazılan türlerdir.

 

 

2014-2015 Bülent Ecevit Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

bülent ecevit üniversitesi

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi TM-1 57 57 285,33855 359,16110
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-1 1
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 52 442,12217 448,44420
Fen-Edebiyat  Fakültesi
Arkeoloji TM-3 41 41 233,72667 262,80610
Biyoloji MF-2 11 2 225,83707 243,85711
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 336,10829 376,87999
Kimya MF-2 11
Matematik MF-1 21 21 229,08872 264,67970
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 257,75839 298,68469
Sosyoloji TM-3 41 41 295,62222 320,33163
Tarih TS-2 47 47 303,23378 336,41898
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 337,56455 388,08724
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 324,22806 334,63623
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 123 123 350,09451 387,48745
İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 338,57080 381,82370
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 93 93 249,64196 307,19248
İktisat TM-1 108 108 237,25859 279,38703
İktisat (İÖ) TM-1 108 108 226,05891 253,39435
İşletme TM-1 103 103 233,01512 332,24585
İşletme (İÖ) TM-1 103 103 222,88748 249,91872
Maliye TM-1 93 93 264,43497 313,27231
Maliye (İÖ) TM-1 93 93 247,01901 275,96802
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 47 47 289,31062 344,82411
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 47 47 268,40433 297,42073
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik TM-1 88 88 248,39141 306,42722
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 47 47 328,99423 361,56342
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 225,82858 248,43134
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 37 197,37293 280,25945
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 286,31773 378,50974
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 262,66142 296,70067
Geomatik Mühendisliği MF-4 72 72 255,44679 330,52027
Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 241,31788 402,04789
İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 317,38668 366,45137
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 298,03125 363,15072
Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 3 224,46898 259,81992
Maden Mühendisliği MF-4 11 9 215,33984 230,46774
Makine Mühendisliği MF-4 103 103 261,60620 318,62453
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 248,92404 280,35198
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 41 41 232,13772 259,81978
Tıp Fakültesi MF-3 118 118 455,34353 492,05810
Ereğli Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 230,91716 254,29574
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 326,39452 436,54224
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 364,93313 412,54344
Okul Öncesi Öğretmenliği  (İÖ) YGS-5 62 62 359,10313 401,72311
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 391,12097 397,76880
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  (İÖ) TM-3 41 41 386,47814 390,72022
Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 307,11985 348,16176
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 348,23919 369,76771
Türkçe Öğretmenliği TS-2 67 67 378,34927 402,84805
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 52 52 392,23826 411,81605
Zihin Engelliler Öğretmenliği  (İÖ) YGS-4 52 52 387,52663 430,06403
Zonguldak  Sağlık Yüksekokulu
Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon YGS-2 72 72 441,19400 463,77274
Hemşirelik YGS-2 196 196 313,90348 400,46002

 

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
Zonguldak MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 30 310,55000
Zonguldak MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 312,50000
Zonguldak MYO Harita ve Kadastro YGS-1 50 231,78643
Zonguldak MYO Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 50 210,27677
Zonguldak MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 60 213,56194
Zonguldak MYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 194,42578
Zonguldak MYO İşletme Yönetimi YGS-6 100 208,23166
Zonguldak MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 169,61224
Zonguldak MYO Lojistik YGS-6 50 245,38113
Zonguldak MYO Lojistik (İÖ) YGS-6 50 208,31114
Zonguldak MYO Maden Teknolojisi YGS-2 40 178,78904
Zonguldak MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 212,22663
Zonguldak MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 174,40970
Zonguldak MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 40 281,55089
Zonguldak MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 40 253,83207
Zonguldak MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 207,70547
Zonguldak MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 173,28334
Ahmet Erd. SHMYO Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2 30 365,35000
Ahmet Erd. SHMYO Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 25 338,35000
Ahmet Erd. SHMYO Anestezi YGS-2 30 389,40000
Ahmet Erd. SHMYO Çocuk Gelişimi YGS-4 40 374,70000
Ahmet Erd. SHMYO İlk ve Acil Yardım YGS-2 35 414,75000
Ahmet Erd. SHMYO Odyometri YGS-1 30 402,50000
Ahmet Erd. SHMYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri YGS-4 35 358,85000
Ahmet Erd. SHMYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) YGS-4 1
Ahmet Erd. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 35 290,15000
Ahmet Erd. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 297,79843
Ahmet Erd. SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 25 295,70205
Ahmet Erd. SHMYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS-6 30 252,52717
Ahmet Erd. SHMYO Yaşlı Bakımı YGS-2 35 238,23747
Alaplı MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 258,61794
Alaplı MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 60 211,58412
Alaplı MYO Elektrik YGS-1 60 276,65000
Alaplı MYO Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 184,17364
Alaplı MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 60 167,11058
Alaplı MYO Gemi İnşaatı YGS-1 50 188,45323
Alaplı MYO Gemi Makineleri İşletme (İÖ) (Bk.644) YGS-1 50 320,05000
Alaplı MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 203,25290
Alaplı MYO İşletme Yönetimi YGS-6 60 180,05418
Alaplı MYO Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 50 178,10850
Alaplı MYO Metalurji YGS-1 60 373,35000
Alaplı MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 167,22892
Alaplı MYO Yapı Denetimi YGS-1 50 198,36226
Alaplı MYO Yapı Denetimi (İÖ) YGS-1 50 159,63166
Alaplı MYO Yapı Ressamlığı YGS-1 50 185,43143
Çaycuma MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 232,12628
Çaycuma MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 172,04340
Çaycuma MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri YGS-4 50 257,44892
Çaycuma MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) YGS-4 50 227,41496
Çaycuma MYO Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS-2 50 199,97116
Çaycuma MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 60 197,32292
Çaycuma MYO İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 50 231,08552
Çaycuma MYO İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 174,06729
Çaycuma MYO İşletme Yönetimi YGS-6 60 167,93201
Çaycuma MYO Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 55 172,31030
Çaycuma MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 185,88854
Çaycuma MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6 40 276,05000
Çaycuma MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 161,86780
Devrek MYO Aşçılık YGS-4 35 333,25000
Devrek MYO Aşçılık (İÖ) YGS-4 35 343,25000
Devrek MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 220,37866
Devrek MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 175,22891
Devrek MYO Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 20 165,01119
Devrek MYO Geleneksel El Sanatları YGS-4 30 173,43974
Devrek MYO İşletme Yönetimi YGS-6 20 179,34018
Devrek MYO Kimya Teknolojisi YGS-2 30 182,14987
Devrek MYO Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6 50 174,00586
Devrek MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 173,90569
Devrek MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 172,89050
Devrek MYO Yerel Yönetimler YGS-4 60 236,48507
Devrek MYO Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 60 161,19183
Gökçebey MMÇ MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 248,21436
Gökçebey MMÇ MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 50 209,19392
Gökçebey MMÇ MYO İşletme Yönetimi YGS-6 20 173,80279
Gökçebey MMÇ MYO Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4 30 257,52414
Gökçebey MMÇ MYO Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) YGS-4 30 191,92606
Karadeniz Ere. MYO Bilgi Güvenliği Teknolojisi YGS-1 50 318,40000
Karadeniz Ere. MYO Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 162,69251
Karadeniz Ere. MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6 40 255,18867
Karadeniz Ere. MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 40 228,49828

Aranan Kelimeler:

Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi Puanları
Bülent bcevit üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Uluslararası Finans Bölümü İş Olanakları

Kimler Uluslararası Finans Bölümü Okumalı?

Üniversitelerin Uluslararası Finans bölümünde okumak ve “Uluslararası Finans Uzmanı” ünvanını kazanmak isteyenler öncelikle sayısal ve analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır. Bu kişiler geleceğe dair öngörüde bulunma, mali konulara ilgi duyma, stresli ortamda çalışabilme, sabırlı olma, ekip çalışmalarına yatkınlık, ikna yeteneği, yeri geldiğinde büyük sorumluluklar alabilme, hızlı ve akılcı kararlar verebilme özelliklerine de sahip olduğu takdirde bu meslek tam onlara göre denebilir.

uluslararası finans bölümü

Uluslararası Finans Bölümü Dersleri Nasıldır?

Uluslararası Finans bölümünde ilk 4 yarıyıl Ticaret İçin Bilgi Sistemleri, Akademik Okuma Yazma, İşletme Yönetimine Giriş, İktisata Giriş, İşletme ve İktisat İçin Matematik, İşletme Hukuku, Muhasebenin İlkeleri gibi dersler verilirken, diğer dönemlerde alan dersleri ve seçmeli derslerle beraber Türkiye Ekonomisi, Temel Finansal Ekonometri, Uluslararası Finans ve Ticaret Teorisi, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Türev Piyasaları gibi dersler bulunmaktadır. Bu dersler İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi gibi üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir.

uluslararası finans

Uluslararası Finans Bölümü İş Olanakları Nelerdir? Uluslararası Finans Mezunu Ne İş Yapar?

Öncelikle kamu sektöründe yer almak isteyenler KPSS sınavına girmek zorundadır. Uluslararası Finans bölümünden mezun olacak öğrenciler ulusal veya uluslararası şirketlerin finans departmanlarında, yurtiçi ve yurtdışındaki bankalarda ya da aracı kurumlarda çalışabilirler. İngilizce, Almanca gibi yabancı dil bilgisi olan, bilgisayar bilgisi de bulunan ve iyi sertifikaları olan bir kişi için özel sektörde, özellikle çok uluslu şirketlerde kapılar daha da çok açılmış oluyor. Bunların yanısıra İMKB, SPK, Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığında;  uluslararası kurumlarda ise Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü vb. yerlerde iş olanakları vardır. Uluslararası Finans bölümünden mezun olanlar ulusal ve uluslararası pek çok şirkette finansal analist, muhasebe departmanı yöneticisi, stratejik planlama faaliyetlerinin sorumlu kişisi, uluslararası finansal kuruluşlarda temsilcilik gibi mevkilerde iş hayatını sürdürebilirler. Bölüm mezunlarının finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanlığı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticiliği vs. işler yapması mümkün.

Ayrıca Uluslararası Finans mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerindeki benzer bölümlerinden mezun olan kişilerin başvurabileceği kamu ve özel sektör kuruluşlarının uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı sınavlarına ve diğer bazı sınavlara katılabilirler.

ekonomi ve finans

Uluslararası Finans Uzmanlığı Mesleğinde İlerleme

Uluslararası Finans bölümünden mezun olduktan sonra karşımızda özel sektörde çalışmak, serbest olarak kendi işimizi kurmak, kamuda çalışmak ve akademisyen olmak gibi seçenekler çıkıyor. Dileyenler mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyen olabilir ve kariyerlerini bu yönde sürdürebilirler. Özel sektörde idari kadrolarda müdür, alan şefi, müdür yardımcısı vb. kademelere gelinebilir. Uzman yardımcısı olarak göreve başlayanlar 3 sene sonrasında uzmanlık tezi hazırlar ya da sınava girerler. Başarılı oldukları takdirde görevlerini “uzman” olarak sürdürürler.

Ekonomi ve Finans Bölümü İş Olanakları

Kimler Ekonomi ve Finans Bölümü Okumalı?

Akademik seviyesi genel olarak üst düzeyde, sayısal zekası yüksek, matematikle ve hesaplarla arası iyi, aynı zamanda sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlere de ilgi duyan kişiler bu bölümün gerektirdiği özelliklerden çoğunu karşılamaktadır. Ekonomi ve Finans bölümünde okumak isteyenler sabırlı, anlayışlı ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı kişiler olmalıdır. Düşüncelerini insanlara doğru şekilde aktarabilmeli ve insanlara karşı inandırıcı, ikna edici olmasında da fayda var. Günümüzde Ekonomi ve Finans’ın yanında İktisat, Bankacılık ve Finans gibi, mezunlarının benzer çalışma alanlarında istihdam edildiği bölümler oldukça artmış ve hemen hemen tüm üniversitelerde açılmış olduğundan sizi bunların arasından sıyıracak şey bilgisayar kullanımı ve en az 1 yabancı dil bilgisi olacaktır.

ekonomi

Ekonomi ve Finans Bölümü Dersleri Nasıldır?

Ekonomi ve Finans bölümünün ilk dört yarıyılında işletme finansı, matematik, istatistik ve ekonomik analiz, bilgisayar, muhasebe gibi temel dersler gösterilmektedir. Bu derslerin üniversiteden üniversiteye değişebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ekonomi ve Finans bölümünü okuyacağınız üniversitenin sitesinden şöyle bir gözatabilirsiniz. Konumuza geri dönelim. Dört yarıyılın sonrasındaki senelerde ise kalkınma ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar, uluslararası iktisat, yatırım analizleri, gayrimenkul finansmanı gibi zorunlu veya seçmeli olmak üzere sizi ekonomi ve finans alanında donanımlı hale getirecek birçok ders verilir. Bu bölüme gittiğinizde matematiğin önemini daha iyi kavrayacağınıza eminim.

ekonomi ve finans

Ekonomi ve Finans Bölümü İş Olanakları Nelerdir? Mezunları Ne İş Yapar?

Az önce “Kimler Ekonomi ve Finans Bölümü Okumalı?” başlığı altında bahsettiğimiz gibi çalışma alanlarını şekillendirecek şeyler arasında bilgisayar kullanım seviyeniz, İngilizce, Almanca, Fransızca vs. yabancı dil bilginiz ve bölümü iyi bir üniversitede hakkını vererek okumuş olmanız bulunuyor. Bunun dışında aldığınız seçmeli dersler ile ileride yöneleceğiniz sektörü de kafanızda belirleyebilirsiniz. Ekonomi ve Finans bölümünün çalışma imkanları, iş olanakları oldukça geniştir.

Bankalarda, sigorta şirketlerinde çalışma imkanlarınız olduğu gibi ticaret, turizm, taşımacılık, imalat sanayisi gibi birçok alanda yerli ve yabancı şirketlerin finans veya alanınızla ilgili başka bir departmanda kendinize yer bulabilirsiniz. Kendinizi geliştirdiğiniz takdirde yönetici kadrolarda da yer bulmanız sektörünüzdeki tecrübe ve bilginizle mümkün. Bunun dışında bölüm mezunlarının sermaye piyasası kuruluşları, aracı kurumlar, kamu kesimi kuruluşlar ve araştırma kuruluşlarında çalışma imkanı vardır. Ekonomi ve Finans mezununun özel sektörde çalışma alanları bunlar. Kamuda ise Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olduğunuz ve sınavlarda başarılı olduğunuz takdirde uzman, müfettiş, ekonomik analizci, denetçi gibi konumlarda çalışabilirsiniz.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1887 senesinde Kahire’de dünyaya geldi. İlkokulu Manisa ilinde okumasının ardından ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. 1908’den sonra düz yazıları ile ve hikayeleri ile edebiyat çevrelerinin dikkatini üzerine aldı. 1. Dünya Savaşı’ndan sonraki barış yıllarında “İkdam” gazetesinin başyazarlığını yaptı. Daha sonra Mardin milletvekilliğine seçilen Yakup Kadri bu görevi bitirince Arnavutluk’ta, Çekoslovakya’da ve İsviçre’de elçilik yaptı. Bir süre sonra da Tahran büyükelçisi oldu. Yakup Kadri hayatı boyunca birçok farklı yerde önemli görevler almış ve 1974 senesinde yaşama gözlerini yummuştur.

Karaosmanoğlu edebiyat alanında daha çok büyük bir romancı olarak bilinir. Romanlarında toplumun eksik ve kötü yanlarını açık bir biçimde ortaya koyar, kıyasıya eleştirir. En önemli romanlarından biri olan Yaban’da Kurtuluş Savaşı günlerinde köylülerle aydınlar arasındaki uçurumu bütün çıplaklığıyla anlatır. Duygulu ve hareketli bir dille yazan Karaosmanoğlu toplumun dertleri karşısında acı çeken iyi bir gözlemcidir. Roman türü dışında fıkraları, hikayeleri ve oyunları da mevcuttur.

Gerek Milli Savaş Hikayeleri’nde, gerek Atatürk üzerine yazdığı ve tarzının en güzel eseri olan monografyasında ateşli bir yurtsever olan Karaosmanoğlu, hemen hemen tüm eserlerinde toplumun gün ışığına henüz çıkmamış birsürü derdini dile getirir. Türkçe’yi en iyi ve en etkili biçimde kullanan sayılı ustalardan biri de Yakup Kadri Karaosmanoğlu‘dur. Hakkında çeşitli kitaplar ve eleştiri yazıları yazılan Karaosmanoğlu’nun birbirinden güzel türlü edebi eserleri vardır. Yazarın en önemli eserleri şunlardır:

 • Bir Serencam (Hikayeler, 1913)
  Kiralık Konak (Roman, 1922)
  Erenlerin Bağından (Düz yazı, 1922)
  Rahmet (Hikayeler, 1923)
  Hüküm Gecesi (Roman, 1927)
  Sodom ve Gomorre (Roman, 1928)
  Yaban (Roman, 1932)
  Ankara (Roman, 1934)
  Zoraki Diplomat (Anılar, 1955)
  Anamın Kitabı (Çocukluk anıları, 1957)

 

 

Müslümanlık Nedir?

MÜSLÜMANLIK

Dünyanın en önemli ve en büyük 3 dininden bir tanesi olan İslam, Muhammed Peygamber’in kurduğu bir dindir. Müslümanların kutsal kitabı ise Kur’an-ı Kerim’dir. Hz. Muhammed (sav) 571 senesinde Mekke’de doğmuştur. Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi ise Amine’dir. Henüz doğmadan babası yaşamını yitirmiştir. Daha sonra da annesini kaybettikten sonra dedesi ile amcası tarafından büyütülmüştür. Amcası tüccar olduğu için onunla beraber Arabistan’ı gezdi. 25 yaşında iken Hatice isminde bir kadın ile evlendi. Bundan sonra ticaretle uğraşmaya başladı ve kısa sürede pek güvenilir oldu.

Bu senelerde Araplar ay ve güneş tanrılarına, iyilik ve kötülük simgesi olarak da putlara tapıyorlardı. Müslümanlık öncesinde Kabe bir puthaneydi. İçerisinde her biri bir Arap kabilesine ait olmak üzere 360 tane put bulunuyordu. Arabistan’da buna ilaveten Hristiyanlık ve Musevilik de oldukça yaygındı.

TOPSHOTS-SAUDI-RELIGION-ISLAM-HAJJ

Hz. Muhammed (sav) putlara tapmıyor ve onlara inanmıyordu. O, daha derin düşüncelere sahipti. İnsanlığı birliğe, huzura ve iyiliğe götürmek istiyordu. Bu sebeple ticaret işlerine son verdi. Düşünmek ve ibadet etmek için Mekke yakınlarındaki Hira dağına gidiyor ve orada herkesten uzakta kimi zaman günlerce kalıyordu. Yine böyle dağda ibadetle uğraştığı bir gün kendisine Cebrail adında bir melek görünerek Kur’an’ın ilk ayetlerini getirdi. Böylelikle Muhammed, peygamber oldu. Bu sırada 40 yaşındaydı. 3 sene sonra Cebrail yeniden göründü ve yeni ayetler getirdi. Hz. Muhammed Allah’ın resulü (elçisi) oldu. Hz. Muhammed’in Resul olmasının sonrasında Müslümanlığı gizli olarak yaymaya başladı. Kendisine ilk inananlar karısı Hatice, Ebubekir, Zeyd, Ali ve Osman’dır. Bu kişiler Müslümanlık tarihinde ilk müslümanlar olarak bilinmektedir. Hz. Muhammede günün birinde gelen ayetler arasında “Görevli olduğun şeyi açıkla” dendi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslümanlığı açıkça yaymaya başladı. Fakat bu durum Mekkeliler arasında hoşnutsuzluk ortaya çıkardı. Hz. Muhammed’e ve ona inananlara düşmanlık edip, çeşit çeşit kötülük yapmaya başladılar. Bazı Müslümanlar bu kötülüklere daha fazla katlanamayıp Habeşistan’a göç etti.

Hz. Muhammed 13 sene daha Mekke’de kaldı. Bu arada Mekke’ye gelen Medineliler de Müslümanlığı öğrenip kendi şehirlerinde yaymaya başladılar. Hz. Muhammed’in Mekke’deki durumundan endişelenerek onu da Medine’ye davet ettiler. Hz. Muhammed 622 senesinde Medine’ye göç etti. Buna Müslümanlık tarihinde hicret denmektedir. Medine’ye göç eden Müslümanlara muhacir, onları karşılayan Medinelilere de Ensar denmiştir. Bu tarih, hicri takvimin de başlangıcı olmuştur.

müslümanlık nedir

 

MÜSLÜMANLIĞIN KOŞULLARI

Kelime-i Şahadet: Allah’ın varlığına ve birliğine gönülden inanmak, Hz. Muhammed’in de Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna gönülden inanmaktır. Ve bunları dille söylemektir.

Namaz: Namaz, ibadetler arasında en üstün olanıdır. 5 vakit namaz, Hicret’ten 1,5 sene önce, Mekke’de farz kılınmıştır. Namaz, Müslümanların Allah’a şükürlerini ve kulluk borcunu sunmasıdır.

Oruç: Oruç tutmak niyeti ile, tan yerinin ağarmasından güneşin batımına dek bir şey yiyip içmemek ve yasaklanan davranışlarda bulunmamaktır. Ergenlik yaşında veya daha büyük her Müslümanın Ramazan ayında oruç tutması farz kılınmıştır.

Zekat: Zengin sayılan her erkek veya kadının senede bir kez olmak üzere mal varlığının kırkta birini yoksul kimselere dağıtması Müslümanlık farzlarından biridir.

Hac: Ergenlik yaşına ulaşmış (çocuk olmayan), hasta olmayan, gücü/kuvveti ve hali vakti yerinde olan her Müslüman hayatında bir kez Hac vaktinde Kabe’ye ve civarındaki kutsal yerlere ziyarette bulunması da farzdır. Zengin olmayan kimselerin malını mülkünü satarak hacca gitmesi yanlıştır.

 

 

Çevremize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız Nelerdir?

İnsanın içerisinde yaşamını sürdürdüğü ve faydalandığı doğal çevresi ile, beraber yaşadığı sosyal çevreye karşı birtakım görev ve sorumlulukları vardır. İnsan, çevresi ile ilişkilerini sorumluluk bilinci içerisinde sürdürmeli, doğal ve sosyal çevresinin gelişimine katkıda bulunmalıdır. Çevreye karşı yıkıcı ve bozucu davranışlarda bulunan insan, büyük sıkıntı ve problemlerle karşılaşmakla beraber, hem kendisine, aynı zamanda başkalarına zarar vermektedir. Çevre problemleri, canlı çeşitlerini ve doğal dengeyi bozmaya dek varabilmektedir. Dinimiz tüm insanları çevre bilinci ve sorumluluğuna ulaştırma amacı gütmektedir. Sorumluluk bilinci insanın sahibi olduğu her şeyi dengeli bir şekilde kullanmaya sevk etmektedir. Çevre problemleri tabiatta bulunan dengenin bozulması sonucunda meydana gelmektedir. İnsanın tabiatın dengesini koruma bilincinde olması, bu sorumluluğu taşıması gerekir. Hiçbir şey değilse bile kendi yaşamının devam etmesi buna bağlıdır.

çevreye karşı sorumluluklarımız

Doğal çevreye sahip çıkmak, bütün insanlığın en önemli vazifelerinden bir tanesidir. Çevrenin bozulması ve çevreye zarar verilmesi, insanın evrensel ahlaki değerlerden uzak kalması ve yozlaşmasının sonuçlarındandır. Doğayı neden sevmeli olduğumuzu ve doğayı korumak için neler yapabileceğimizi de bir düşünmekte fayda var.

doğaya karşı sorumluluklarımız nelerdir

Kişi, kendi doğal çevresi ile ilişkilerini dostluk ile sevgi temelinde kurmalıdır. Çünkü tabiat insana emanet edilmiştir. İnsan, hizmetine sunulmuş doğayı koruma sorumluluğuna sahiptir. Evrenin insanın hizmetine verilmesi, ona evrendeki varlıkları bilinçsiz bir biçimde, düşmanca ve hoyratça kullanma hakkını hiçbir zaman tanımaz. Aksi durumda doğa, insana hizmet etmekten öte, ona zarar vermeye başlar. Doğal dengenin insan eli ile zarar görmesi ve doğal çevrenin insanlarca kirletilmesi, yalnızca insanın değil, dünyadaki bütün canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Unutmayalım ki çevresine karşı duyarsız kalarak sorumluluk görev ve bilinci ile davranmayan kişi ve toplumlar, insanlık tarihi süresince büyük sıkıntı ve yıkımlar ile karşılaşmışlardır.

Tevazu Nedir?

Alçak gönüllülük anlamını taşıyan tevazu, insanın kendisine olan saygısını ve toplumdaki saygınlığını arttıran bir ahlaki erdemdir. İşte bu haslet, Allah’ın büyüklüğünün ardında kulun kendi küçüklüğünü idrak etmesi, esası üzerinde gerçekleşen bir anlayışa dayanmaktadır. Tevazu, büyüklenmenin karşıtı olup, gurur ve erdemin birnevi merdivenidir. Hz. Muhammed (sav) ibadetlerin en üstününün tevazu olduğunu buyurmuş ve bututum ile davranışın önemini açıkça belirtmiştir.

tevazu ne demek

Tevazu, iyi bir niyetle yapıldığında ve Allah’ın rızası için yapıldığında kıymetlidir. Bunun aksi durumunda kibir, büyüklenmedir. Sürüsüne mütevazi görünen var ki kalbi kibirle doludur. Tevazu, yaltaklanma ve alçalma da değil, ki öyle de olmamalıdır zaten. İnsan çok yüksek bi mevkide bulunsa da her hususta aciz ve zayıf olduğunu hatırından çıkarmayıp, yaratılış ve insan olma açısından ötekilerden herhangi bir farkı olmadığının bilincinde olmalıdır. Kendisinde biraz daha çok nimet ve özellik var ise bunu kişisel gücüne ve doğasına bağlamayıp, yüce Allah’ın kendisine vermiş olduğu bir lütuf ve onu verenin geriye de alabileceğini aklından çıkartmamalıdır. Zira tevazu sahibi (alçak gönüllü) kimseler birlikte yaşam sürdükleri insanlara güven ve huzur verirler.

 

2014-2015 Bursa Teknik Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Bursa Teknik Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

bursa teknik üniversitesi

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği MF-4 31 31 366,27822 392,22328
Kimya Mühendisliği MF-4 31 31 284,29188 345,50439
Makine Mühendisliği MF-4 47 47 348,91900 371,73211
Mekatronik Mühendisliği MF-4 47 47 352,45102 386,01636
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 47 47 280,01225 326,09726

2014-2015 Bursa Orhangazi Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Bursa Orhangazi Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

bursa orhangazi üniversitesi

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
BURSA ORHANGAZİ  ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 328,40396 346,75485
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 4 218,88239 251,46768
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10
İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 6 308,26471 335,02642
İşletme (%50 Burslu) TM-1 18 15 211,97620 248,03227
İşletme (%25 Burslu) TM-1 34 1 230,71152 230,71152
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 344,84976 380,35063
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 12 215,50836 289,20396
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 370,58249 388,05630
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 25 25 229,69428 363,88227
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 10 8 215,20992 249,25931
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 330,84538 349,85356
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 33 214,90024 304,56898
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 1 212,61493 212,61493
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 363,66863 374,10790
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 46 46 254,07051 344,50846
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 8 8 248,06564 264,14537
Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 6 402,93829 424,84197
Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 33 33 320,57536 402,75862
Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 19 19 285,94525 318,31682
Mühendislik  Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 368,96925 428,04743
Bilgisayar Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 12 206,98254 311,93445
Bilgisayar Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Tam Burslu) MF-4 6 6 368,27958 397,42712
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 33 9 219,44359 323,04825
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 19 1 222,92504 222,92504
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 359,44066 415,24581
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 17 228,76734 334,65800
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10
Endüstri Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 382,90228 400,14834
Endüstri Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 214,62190 311,83400
Endüstri Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 1 254,93761 254,93761
İnşaat Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 6 6 360,43745 374,46780
İnşaat Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 33 33 238,76737 336,74598
İnşaat Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 19 14 210,22480 288,60361
İnşaat Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 350,22963 383,20881
İnşaat Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 220,25232 316,40363
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 1 232,52809 232,52809
Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 327,68893 379,05805
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 33 25 214,79932 331,63847
Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 19 1 236,96990 236,96990
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 351,56176 411,01370
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 16 226,98028 343,03345
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10

Seyahate Çıkarken Alınması Gerekenler Nelerdir?

Tatile veya herhangi bir yolculuğa çıkarken her daim yanımızda bulunması gereken eşyalarımız, bir de yanımızda bulunacak olması bizim için yararlı olacak eşyalar vardır. Bu eşyaların seyahat edeceğimiz zamana ve yere bağlı olarak gereklilik durumu değişecek olsa da hepsine bir gözatmamız temkinli, yararınıza bir yaklaşım olacaktır.

Seyahate çıkarken yanımızda bulunması gereken en temel eşya, gereçler kimlik, pasaport, ehliyetiniz, kredi ve banka kartlarınız olacaktır. Resmi ve çeşitli prosedürlerde, yeterli nakit paranız olmadığında bunların kurtarıcınız olacağına emin olabilirsiniz.

tatil çantası hazırlamak

En temel demişken temel bakım ürünlerini (jöle,diş macunu,deodrant,parfüm,şampuan..) ve yedek kıyafetleri, aksesuarları, iç çamaşırını vs. saymıyorum bile. Eşyalarımızın seyahat edeceğimiz yere göre farklılık gösterebileceğini söylediğimiz üzere gideceğimiz yerin uzaklığına göre hava şartları farklılık gösterebilir. Bunu da değerlendirerek sıcak, güneşli bir yere gidecekseniz yanınıza yazlık kıyafetler, terlik, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak amacıyla bir adet güneş kremi, bir de güneş gözlüğü almanız gözleriniz ve cildiniz için çok güzel olacaktır. Ya da soğuk, kış mevsimi olan bir yere gidecek olur iseniz yanınıza az önceki sıcak yer için söylediğimin aksine kalın giysiler, mont, kalın bir pijama, kafanızı, özellikle kulaklarınızı sıcak tutacak bir bere güzel olacaktır kalacağınız yerde. Karlı bir havada yağan karın manzarası ve güzel bir müzik eşliğinde sıcacık kahve keyfinin fikri bile enfes geliyor insana doğrusu.

Yine bir başka önemli yanımıza kesinlikle alınması gereken var. Eğer ki sürekli olarak ilaç kullanması gereken, kronik bir hastalığı olan biriyseniz ya da en basitinden bir hastalığın tedavi sürecindeyseniz ilacınızı yanınıza almayı kesinlikle unutmayın. Çünkü ilacınızı özellikle uzun bir seyahat sırasında yanınıza almayı unutur ve daha sonra bulamaz veya önemsemezseniz sağlığınız açısından tehlikeli bir hal oluşturacaktır.

tatil çantası

Kişisel bakımı da parfümle, şampuanla kısıtlamamak gerek traş malzemeleri, tırnak makası, ruj, oje, epilasyon malzemeleri ve kremlerden kullandıklarınızı taşımayı ihmal etmeyin.

Birazcık deniz, kum, güneş görmek üzere tatile çıkıyorsanız yanınıza yine güneş gözlüğü, güneş kremi almayı unutmayın. Kendi plaj havlularınızı getirmeniz daha yerinde olacaktır çünkü bazı otellerde duru suyla yıkanıp katlanıp konduğu söyleniyor, bu da kulağa tabiki hiç hijyenik gelmiyor. Kişi başına ikişer plaj havlusu getirirseniz daha rahat edeceğinizi de not düşelim. Gideceğiniz yer için uygun ayakkabı giymenizi öneririm. Yanınızda bir spor ayakkabı ve plaj terliğiniz olması yeterli olacaktır sanıyorum böylece rahat edebilirsiniz. Pantolon konusundaysa kot pantolon giymenizi hatta pantolon almanızı önermiyorum yanınıza alacaksanız da yazlık bir pantolon olabilir. Çünkü kot pantolonun giyildiği pek görülmez böyle yazlık ortamlarda hava oldukça sıcak olduğundan, malum terlemeye sebep olup rahatsız edebilir. Yetersiz ilaçlama olan yerlerde kalma ihtimalinize karşın şu ufak sinek kovuculardan almanız da yararınıza olur, hem siz de rahat etmiş olursunuz, fazla yer de kaplamaz.

seyahat etmek

Otobüsle seyahat ediyorsanız nereye gidiyor olursanız olun şu mola yerlerinde bolca bulunan ufak yastıklar da sizin için ilaç gibi olacaktır. Taş çatlasın 5 lira civarında bir paraya alacağınız bu ufak yastıkların önemi büyük olacak ki güzel bir uyku çekebilesiniz.

Şekerkamışı Nedir?

Şekerkamışı tropikal bölgelerde yetiştirilen tekçenekliler sınıfının, Buğdaygiller familyasından bir bitkidir. Şekerkamışının boyu 5 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu bitki, gövdesinin içerisinde sakkarozca zengin bir özsu taşımaktadır. Şekerpancarı üretimi yaygınlaştığından dolayı şekerkamışından yalnızca çok geniş alanlarda yaygın olarak yetiştirilir ise (plantasyonlar) faydalanılabilir. İklim şartlarının uyum sağlamasıyla (çok sıcak bir iklimde art arda nemli ve kurak hava gereklidir) kamışların çiçek açmasının ardından yaklaşık olarak üç ay sonra olgunlaşır. Olgunlaşan kamışlar diplerinden kesilerek yaprakları ve üst uçları birbirinden ayrılır.

şeker kamışı suyu

İşlendiği fabrikalarda yaklaşık 50-100 ton kamış arasından 10-20 ton arası şeker elde edilir. Özsuyu % 10-20 şeker içerir. Özsuyu alınan bitkinin artığından (bagas) yakacak veya gübre olarak, taze yapraklarından da hayvan yemi olarak yararlanılır. Ülkemizde daha çok güney bölgelerde, özellikle de Çukurova’da fazla olmayan oranlarda yetiştirilir. Endüstriden ziyade günlük tüketimde şekerli su ve şekerkamışı pekmezi yapımlarında kullanılır.

 

Şeker üretim maliyetinin pancara göre daha düşük olması Dünya genelinde şeker üretiminin yüzde 70’inin şeker kamışından karşılanmasının nedenidir. En fazla üretim yüzde 15 olarak Küba’nın dır. Kübalılar şeker kamışını kahveye batırırlar. Küba’nın milli içkisi olan rom şekerkamışından üretilmektedir. Küba‘da en çok şeker kamışı üretilen yer Pınar del Rio’dur. Küba’ya İspanyollar tarafından getirilmiştir. İspanyollar Şeker Kamışı ile Büyük İskender’le beraber tanımışlardır. Hindistan’dan Avrupa’ya yayılmıştır. Şeker kamışından çıkarılan etanol, Brezilya’da arabalara yakıt olarak kullanılmaktadır.

etanol yakıtı şeker kamışı

 

2014-2015 Bozok Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Bozok Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

bozok üniversitesi nerede

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 225,35533 242,44490
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 363,97558 385,33114
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 52 52 357,23227 390,27926
Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 52 299,18851 354,42898
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik MF-2 11 1 233,20984 233,20984
Kimya MF-2 11
Matematik MF-1 11 6 201,68657 251,22801
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 11 11 231,41944 252,68114
Tarih TS-2 82 82 298,94451 377,19638
Tarih (İÖ) TS-2 82 82 292,91592 329,37276
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 324,62590 386,71503
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 316,85071 325,07751
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 82 82 233,78823 278,52826
İktisat (İÖ) TM-1 82 82 213,48120 234,47167
İşletme TM-1 82 82 229,72526 254,86652
İşletme (İÖ) TM-1 82 82 201,74297 228,37560
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 123 123 348,27035 388,36071
İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 335,92189 373,68604
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyosistem  Mühendisliği MF-4 11 4 224,00482 244,27064
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 265,46460 324,99609
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 52 52 249,96656 290,95765
İnşaat Mühendisliği MF-4 67 67 292,37260 353,69189
İnşaat Mühendisliği  (İÖ) MF-4 67 67 279,04248 349,79777
Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 3 224,17451 234,87742
Makine Mühendisliği MF-4 88 88 245,16878 260,42034
Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 88 88 236,66930 362,40053
Mimarlık MF-4 41 41 377,44895 403,21952
Şehir ve Bölge Planlama MF-4 41 41 245,49760 258,12433
Tıp Fakültesi MF-3 57 57 467,34153 477,54818
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 31
Bitki Koruma MF-2 31 31 220,05814 234,02822
Tarla Bitkileri MF-3 31 6 203,42567 271,42295
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 74 74 318,48037 392,77431

 

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
MYO Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS-1 30 203,46510
MYO Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) YGS-1 30 172,17227
MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 90 300,05000
MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 90 165,79155
MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 247,79543
MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 174,84667
MYO Elektrik YGS-1 75 341,30000
MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 75 172,85328
MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 65 163,20482
MYO Geleneksel El Sanatları YGS-4 30 197,34387
MYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 20 190,80609
MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 45 203,46222
MYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 45 179,66614
MYO İşletme Yönetimi YGS-6 75 160,14584
MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 75 170,68384
MYO Makine YGS-1 80 394,25000
MYO Makine (İÖ) YGS-1 80 161,59158
MYO Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 40 174,42013
MYO Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 45 180,17532
MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 172,23994
MYO Pazarlama YGS-6 30 178,87071
MYO Tarım Makineleri YGS-1 20 188,50804
MYO Tohumculuk YGS-6 20 182,09937
Sağlık HMYO Çocuk Gelişimi YGS-4 40 382,70000
Sağlık HMYO Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 341,55000
Sağlık HMYO Yaşlı Bakımı YGS-2 40 239,19197
Sağlık HMYO Yaşlı Bakımı (İÖ) YGS-2 40 223,23752
Akdağmadeni MYO Bahçe Tarımı YGS-6 30 177,62115
Akdağmadeni MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 231,33730
Akdağmadeni MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 60 161,80294
Akdağmadeni MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 172,77117
Akdağmadeni MYO Elektrik YGS-1 30 187,17395
Akdağmadeni MYO Makine YGS-1 30 180,64454
Akdağmadeni MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 45 165,00270
Akdağmadeni MYO Otobüs Kaptanlığı YGS-5 40 247,01046
Akdağmadeni MYO Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 55 161,14542
Boğazlıyan MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 169,73030
Boğazlıyan MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 30 179,32515
Sorgun MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 177,12660
Sorgun MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 30 172,83681
Yerköy Adalet MYO Adalet YGS-3 60 326,92098
Yerköy Adalet MYO Adalet (İÖ) YGS-3 60 315,83287
Yerköy Adalet MYO Sosyal Güvenlik YGS-5 50 382,10000
Yerköy Adalet MYO Sosyal Güvenlik (İÖ) YGS-5 50 296,46711

 

Aranan Kelimeler:

bozok üniversitesi tıp fakültesi
bozok üniversitesi taban puanları
bozok üniversitesi myo
bozok üniversitesi bölümleri
bozok üniversitesi inşaat mühendisliği