Aylık arşivler: Nisan 2015

Antropoloji Bölümü İş Alanları

Antropoloji Bölümü

Antropoloji; yani insan bilimi, insanlığın yüzyıllar boyunca aklını karıştırmakta olan temel sorunlardan, bitmeyen düşlerinden,tatmin edemediği meraklarından birine adamıştır kendini. Farklı olanı anlamak ve bu yolla da kendini tanımak. Antropoloji, farklılıkları anlamanın yolunun kültür kavramından geçtiğini savunmuştur. Antropolojiyi doğa bilimleri ve insan bilimleri arasında devinen bir sarkaç gibi düşünebiliriz. Anatomi, ekoloji, ve jeoloji gibi doğa bilimleri kadar psikoloji, sosyoloji, filoloji, felsefe ve tarih gibi insan bilimleri de antropolojinin alanları arasındadır. Bu sebeple Antropoloji Bölümü ilk olarak öğrencilerin disiplinlerarası bir özgürlük ile ve global bir perspektifle düşünmesini hedeflemektedir. Özgür düşünmenin analitik yeteneklerle gelişeceğine inandığımızdan ötürü onları sosyal bilimlerdeki klasik teorilerin yanısıra en yeni yaklaşımlarla da tanıştırmayı amaç edinir bu bölüm. Daha da önemlisi, günümüz dünytasının onlar gibilerine ne kadar ihtiyacı olduğunun farkına varabilmeleri için ekonomi ve politika ile ilgilenen ve ahlaki sorumluluklarının önemini kavramış birer uzman olmaları üniversitelerin hedefleri arasındadır.

antropoloji

Antropoloji Bölümü İş Olanakları

Antropologlar giderek yerelliklere önem veren bir dünyanın uzmanları konumundadırlar. Üniversite ve müzeler kadar uluslararası kurumların (NATO, UNESCO, UNICEF, AT, DSÖ, ILO…) hükümetlerin, uluslararası şirketlerin, hukuk bürolarının, basın-yayın kuruluşlarının, araştırma şirketlerinin antropologlara ihtiyacı vardır. Amaç içinde yaşanan kültürün kavramları ile sınırlı kalmadan küresel kıyaslamalar yaparak anlamak ve sosyal sorunlara çözüm getirmek isteyen gençler yetiştirmektir. Antropologlar , üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan kurumlarda (HAGEM, müzeler vb ), TRT, Devlet Planlama Teşkilatı , Türkiye İstatistik Kurumu, belediyede, kadın ve aile araştırma merkezinde, sivil toplum kuruluşlarında ve benzer birçok kuruluşta araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Bu iş alanlarına ek olarak araştırma şirketlerinde, basın yayın kuruluşlarında, ergonomi alanında çalışmalar yürüten kuruluşlar,danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalışma alanlarıdır. Son zamanlarda şirketlerin ik (insan kaynakları) departmanında, stratejik pazarlama, halkla ilişkiler müşteri hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır.

Antropoloji Bölümü Dersleri

Sosyal Teoriye Giriş: Modern sosyal bilimlerin tarihi incelenecek ve çeşitli akımlar arasındaki ilişkiler günyüzüne çıkarılacaktır. Bu ders saatlerinde İngiliz akımından Hobbes, Smith, Mill ve Spencer, Fransız akımından Rousseau, Comte ve Durkheim, Alman akımından ise Kant, Hegel, Herder, Dilthey, Max Weber ve Simmel okunacaktır.

Birey Kültür ve Toplum: Bu derste öğrenciler bireylerin ve sosyal toplulukların tecrübelerini yorumlamak, uzlaşmaya varmak ve sosyal ilişkileri sürdürmek amacıyla yarattıkları ve kullandıkları sembol sistemlerini inceleyeceklerdir.

Medeniyetler Tarihi: Bu ders dünya medeniyetlerinin gelişimini tarihsel, sosyal ve kültürel olarak ele almayı amaçlamaktadır.

Kültürel Antropoloji’ye Giriş: Bu ders, birinci sınıf antropoloji öğrencilerine antropolojiyi tanıtmak amacı ile hazırlanmıştır. 19. Yüzyıl evrimcilerinden başlayarak insan kültürlerindeki farklılıklar ve benzerlikleri açıklamak için geliştirilen teoriler ve paradigmalar ve antropoloji disiplininin ilgilendiği temel sorunsallar üzerinde durulacaktır.

Klasik Antropoloji’den Örnekler: Bu derste öğrenciler antropolojinin klasikleriyle tanışacaklardır.

Modern Antropoloji’den Örnekler: Bu derste disiplinimizin son günlerde ilgilendiği soruları ele alan etnografyalar okunulacaktır.

İstatistik 1: Bu derste öğrencilerin temel istatistik kavramlarını, kantitatif yollarla daha ayrıntılı bir biçimde araştırma yapmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır. Sosyal bilimler için bilgisayarda en yaygın olarak kullanılan istatistik programı olan SPSS programını kullanmayı uygulamalı olarak göreceklerdir.

Siyasal Antropoloji: Bu ders siyasal kurum, yapı ve olayların anlaşılmasına yardım eden çeşitli teorik yaklaşımları inceleyecektir.

Diğer Antropoloji Bölümü Dersleri: Demografiye Giriş, Alan Araştırması, Din Antropolojisi, Devrimin Sembolik Antropolojisi, Amerikan Yerlilerinin Kimliği, Kültür ve Cinsiyet, Sağlık Antropolojisi, Görsel Antropoloji, Kent İncelemeleri, Modern Türkiye’nin Antropolojisi…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Antropoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

İstanbul Üni.                   Antropoloji     TM-3                47     298,85283     378,32678
Ankara Üni.                     Antropoloji     TM-3                31     287,19736     359,73179
Mehmet Akif E. Üni.     Antropoloji     TM-3                52     233,08868     268,88580
Mustafa Kemal Üni.      Antropoloji     TM-3                41     227,34083     299,26507
Ahi Evran Üni.               Antropoloji     TM-3                52     227,07283     309,47446
Cumhuriyet Üni.           Antropoloji     TM-3                67     226,51030     266,01605
Yüzüncü Yıl Üni.           Antropoloji     TM-3                41     223,05395     323,27732
Cumhuriyet Üni.           Antropoloji (İÖ)     TM-3       67     216,20257     239,61902
Mardin Artuklu Üni.    Antropoloji     TM-3                47     214,48618     303,23408

Şöyle bir baktığımızda İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü 298 taban puan ile 1. sırada diyebiliriz.

 

2014-2015 Çankırı Karatekin Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

çankırı karatekin üniversitesi

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 41 41 288,05112 322,67446
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) TM-1 41 41 274,45313 305,96474
Coğrafya TS-1 41 41 336,22091 363,99772
Coğrafya (İÖ) TS-1 41 41 331,79554 344,71848
Felsefe TM-3 52 52 244,97632 277,01642
Felsefe (İÖ) TM-3 52 52 239,82916 262,89024
Sosyoloji TM-3 62 62 272,64440 307,59333
Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 62 268,79760 293,15464
Tarih TS-2 62 62 299,13127 338,67025
Tarih (İÖ) TS-2 62 62 294,29832 310,55687
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 326,10959 351,80866
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 318,59750 330,85479
Fen Fakültesi
Kimya MF-2 11
Matematik MF-1 11 10 217,41143 378,26199
Matematik  (İngilizce) MF-1 31 31 214,03032 284,97009
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 62 62 234,58117 257,86225
İktisat (İÖ) TM-1 62 62 221,17542 231,83368
İşletme TM-1 62 62 231,41977 352,85585
İşletme (İÖ) TM-1 62 62 223,03607 237,94881
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 52 52 280,79926 317,80908
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 52 52 257,71630 278,67248
Uluslararası  İlişkiler TM-2 52 52 264,84809 340,77495
Uluslararası  İlişkiler (İÖ) TM-2 52 52 251,23152 264,14249
Mühendislik  Fakültesi
Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 232,74613 265,72261
Kimya Mühendisliği MF-4 47 47 203,43237 273,32986
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği MF-4 11 11 204,40486 360,72370
Peyzaj Mimarlığı MF-4 11 11 199,40509 264,34520
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 82 82 317,76863 350,23288

 

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 90 246,07237
MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 90 210,68088
MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 375,00000
MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 161,70511
MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 234,77530
MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 172,11210
MYO Elektrik YGS-1 60 301,00000
MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 60 163,19560
MYO Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 60 179,19401
MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 80 178,19189
MYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 366,45000
MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 55 215,57699
MYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 55 183,74768
MYO İşletme Yönetimi YGS-6 100 170,13359
MYO Makine YGS-1 60 305,65000
MYO Makine (İÖ) YGS-1 60 176,36687
MYO Mekatronik YGS-1 60 280,20000
MYO Mekatronik (İÖ) YGS-1 60 172,77257
MYO Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 55 190,67004
MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 203,41128
MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 187,29055
Eldivan SHMYO İlk ve Acil Yardım YGS-2 45 365,20000
Eldivan SHMYO İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS-2 45 405,45000
Kızılırmak MYO Organik Tarım YGS-6 20 178,88991
Kızılırmak MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 20 169,32914
Yapraklı MYO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS-2 50 346,75000
Yapraklı MYO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) YGS-2 50 219,43835
Yapraklı MYO Tarla Bitkileri YGS-6 30 182,61103

çankırı karatekin üniversitesi mezunları

Aranan Kelimeler:

çankırı karatekin üniversitesi taban puanları 2015
çankırı karatekin üniversitesi bölümleri
çankırı karatekin üniversitesi hemşirelik taban puanları
çankırı karatekin üniversitesi myo

Çankırı Karatekin Üniversitesi İletişim Bilgileri:

Adres: Abdulhalik Renda Mh., 18200 Çankırı
Telefon: (0376) 212 2757

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hakkında Bilgi:

29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Gazi ve Ankara Üniversitesi’nden ayrılan fakülteler Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

2014-2015 Çankaya Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Çankaya Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

çankaya üniversitesi hukuk fakültesi

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen-Edebiyat  Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 397,06494 515,06267
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 15 15 282,77991 359,77977
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 451,96428 469,18821
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 20 20 300,46335 394,80397
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 15 15 307,13467 342,53365
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 10 405,88311 417,43579
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 35 371,86176 400,43984
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 10 345,76396 363,95123
Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 130 130 349,98951 396,03036
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 422,10949 440,87324
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 40 396,73631 420,91330
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 331,89482 343,78293
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 45 45 223,59899 273,03355
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 15 338,90871 357,75765
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 35 229,30146 292,19293
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5 2 224,46021 225,39729
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 340,20013 384,76239
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 60 60 230,01442 333,53543
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 4 198,86267 227,89647
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 10 10 219,35417 234,55440
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 15 15 369,67071 382,67025
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 30 30 290,86919 326,66055
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 25 25 236,36449 290,18139
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 347,42519 365,11689
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 25 254,36639 318,31726
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 8 215,68695 244,50868
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10 10 319,10902 352,44652
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 423,06337 432,01011
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 41 41 357,58064 423,03066
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 342,77200 347,16289
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 20 217,67512 335,13508
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5
Mühendislik  Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 1 232,16689 232,16689
Bilgisayar Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 391,76326 406,20246
Bilgisayar Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 293,21527 378,14351
Bilgisayar Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 25 215,61430 289,18612
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 8 2 217,96497 219,76198
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 393,87625 416,38209
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 27 27 303,47367 387,31446
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 17 17 227,10655 277,57958
Elektronik ve Haberleşme  Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 388,17565 396,05880
Elektronik ve Haberleşme  Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 257,24565 382,11073
Elektronik ve Haberleşme  Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 1 250,25855 250,25855
Endüstri Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 3 224,86847 230,59024
Endüstri Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 382,37306 403,02420
Endüstri Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 306,97455 371,65764
Endüstri Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 25 236,06436 300,49883
İnşaat Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10 10 280,03631 308,26883
İnşaat Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 390,83241 409,74041
İnşaat Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 311,14683 378,96519
Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 5 222,65790 234,52140
Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 384,57927 404,72818
Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 270,08454 356,56053
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 304,37033 355,17667
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 1 264,35949 264,35949
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 376,65597 393,01436
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 233,18961 333,22057

 

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
Çankaya MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 5 313,90000
Çankaya MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 30 214,81090
Çankaya MYO Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 5 320,00000
Çankaya MYO Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 20 229,49596
Çankaya MYO Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-6 5 212,43617
Adalet MYO Adalet (Tam Burslu) YGS-3 6 363,82971
Adalet MYO Adalet (%50 Burslu) YGS-3 30 287,71522
Adalet MYO Adalet (%25 Burslu) YGS-3 20 264,42497

çankaya üniversitesi taban puanları

Aranan Kelimeler:

çankaya üniversitesi bölümleri
çankaya üniversitesi taban puanları 2015
çankaya üniversitesi ücretleri
çankaya üniversitesi tam burslu hukuk

Çankaya Üniversitesi İletişim Bilgileri:

Adres: Ümit Mh., Eskişehir Yolu No:29, 06810 Ankara
Telefon: 0850 222 0724

Çankaya Üniversitesi Hakkında Ek Bilgi:

9 Temmuz 1997 tarihinde kurulmuştur. Renkleri sarı ve siyahtır. Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir.

2014-2015 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

çomü taban puanları

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 1 219,59790 219,59790
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 289,03672 336,27743
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 249,43245 333,86007
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 93 93 404,19975 447,39567
Japonca Öğretmenliği DİL-3 47 47 378,06016 447,79423
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 373,23080 421,03448
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 62 62 363,84785 372,43449
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 400,17261 412,11543
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  (İÖ) TM-3 41 41 392,71473 397,89330
Sınıf Öğretmenliği TM-2 123 123 321,93997 371,20104
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 47 361,11743 404,09752
Türkçe Öğretmenliği TS-2 82 82 396,97230 450,50991
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 67 67 241,71701 290,51798
Biyoloji MF-2 21 21 215,56903 263,17901
Coğrafya TS-1 77 77 357,84792 393,11074
Coğrafya (İÖ) TS-1 77 77 339,54312 366,54694
Fizik MF-2 11 2 221,94036 222,89328
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 372,84982 426,07782
Kimya MF-2 31 7 205,60200 234,90471
Matematik MF-1 41 41 243,26616 287,97324
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 41 41 338,60843 379,57684
Sanat Tarihi TS-2 57 57 298,13660 337,44019
Sosyoloji TM-3 57 57 313,94493 353,64680
Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 292,06169 322,24777
Tarih TS-2 72 72 323,63554 397,96598
Tarih (İÖ) TS-2 72 72 309,41312 359,05552
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 354,07599 401,60434
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 336,17328 353,72434
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri MF-1 21 6 209,44276 229,00521
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 52 52 264,92173 309,29873
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 52 52 308,95259 361,13087
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 246 246 357,64416 398,21108
İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 154 344,83666 375,58131
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 41 41 349,01708 367,74003
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 41 41 334,75434 408,05507
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı MF-4 31 31 248,05492 298,31714
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 325,14669 427,09122
Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 250,87268 285,78225
Geomatik Mühendisliği MF-4 41 41 285,34591 336,69406
Geomatik Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 266,94122 300,80362
Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Gıda Mühendisliği MF-4 62 62 281,41639 319,02092
Jeofizik Mühendisliği MF-4 11 3 219,06588 246,66213
Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 11 218,17412 244,63263
Maden Mühendisliği MF-4 21 21 218,42639 241,11052
Maden Mühendisliği  (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Tıp Fakültesi MF-3 103 103 465,48121 482,52592
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği  ve Turizm Rehberliği TM-1 77 77 243,45555 304,60264
Turizm İşletmeciliği TM-1 77 77 233,09913 321,08640
Turizm İşletmeciliği  (İÖ) TM-1 77 77 221,56919 252,24294
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 223,05229 246,90516
Bitki Koruma MF-2 36 36 243,51717 278,04110
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) MF-2 1
Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 253,75037 284,76426
Tarım Makineleri MF-4 21
Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 36 36 211,32299 267,77324
Tarla Bitkileri MF-3 36 36 219,89727 241,26247
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 26 3 203,18050 238,87226
Zootekni MF-2 21 11 198,53772 254,36259
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 62 62 317,81515 379,70144
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) YGS-2 62 62 299,34853 325,42114
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) YGS-2 2
Ebelik YGS-2 57 57 306,80040 317,35431
Hemşirelik YGS-2 123 123 341,73604 498,49425
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 93 93 259,76184 281,14530
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 93 93 244,48948 276,09684
Ekonometri TM-1 82 82 244,34314 269,63385
Ekonometri (İÖ) TM-1 82 82 232,78215 244,73539
İktisat TM-1 93 93 253,98014 274,57141
İktisat (İÖ) TM-1 93 93 237,72179 253,72080
İşletme TM-1 103 103 249,29135 331,73339
İşletme (İÖ) TM-1 103 103 234,65006 256,60123
Kamu Yönetimi TM-2 93 93 291,25293 325,71031
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 93 93 267,84859 300,30889
Maliye TM-1 93 93 282,29384 339,96252
Maliye (İÖ) TM-1 93 93 257,47443 282,16731
Uluslararası İlişkiler TM-2 98 98 291,02993 322,05814
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 98 98 268,06810 292,46591
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik YGS-6 52 52 295,94828 333,34286
Uluslararası  Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik  (İÖ) YGS-6 52 52 281,76222 298,37704
Gökçeada Uygulamalı  Bilimler Yüksekokulu
Balıkçılık Teknolojisi YGS-2 26 26 230,03508 274,27642
Gastronomi YGS-4 47 47 357,03344 393,32912
Gastronomi  (KKTC Uyruklu) YGS-4 1

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
Çanakkale SB MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 275,10000
Çanakkale SB MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 266,12469
Çanakkale SB MYO Çocuk Gelişimi YGS-4 40 386,75000
Çanakkale SB MYO Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) YGS-4 40 363,20000
Çanakkale SB MYO Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4 30 357,05000
Çanakkale SB MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 40 317,90000
Çanakkale SB MYO İşletme Yönetimi YGS-6 60 323,15000
Çanakkale SB MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 60 230,70840
Çanakkale SB MYO İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) YGS-6 50 197,08631
Çanakkale SB MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 318,40000
Çanakkale SB MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 230,51575
Çanakkale SB MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) YGS-6 50 188,60618
Çanakkale SB MYO Yerel Yönetimler YGS-4 40 290,34894
Çanakkale SB MYO Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 40 269,08590
Çanakkale TBMYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 333,75000
Çanakkale TBMYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 294,95000
Çanakkale TBMYO Elektrik (İÖ) (Bk.395) YGS-1 90 297,45000
Çanakkale TBMYO Gemi İnşaatı YGS-1 30 355,85000
Çanakkale TBMYO Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1 40 361,55000
Çanakkale TBMYO Grafik Tasarımı YGS-5 20 357,95000
Çanakkale TBMYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 100 287,80000
Çanakkale TBMYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 100 223,00024
Çanakkale TBMYO Makine (İÖ) (Bk.395) YGS-1 90 288,60000
Çanakkale TBMYO Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.395) YGS-1 40 185,73896
Çanakkale SHMYO Anestezi YGS-2 40 412,95000
Çanakkale SHMYO Elektronörofizyoloji YGS-1 20 314,35000
Çanakkale SHMYO Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu) YGS-1 1
Çanakkale SHMYO İlk ve Acil Yardım YGS-2 40 378,70000
Çanakkale SHMYO İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS-2 40 330,25000
Çanakkale SHMYO Perfüzyon Teknikleri YGS-2 20 405,25000
Çanakkale SHMYO Perfüzyon Teknikleri (KKTC Uyruklu) YGS-2 1
Çanakkale SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 40 306,12024
Çanakkale SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 40 291,54649
Çanakkale SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 25 411,15000
Ayvacık MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 297,60000
Ayvacık MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 239,84309
Ayvacık MYO Geleneksel El Sanatları YGS-4 40 209,81922
Ayvacık MYO İşletme Yönetimi YGS-6 50 223,95942
Ayvacık MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 158,87384
Ayvacık MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 249,79064
Ayvacık MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 205,22347
Bayramiç MYO Bahçe Tarımı YGS-6 30 167,72745
Bayramiç MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 50 309,65000
Bayramiç MYO Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 161,27642
Bayramiç MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 270,19650
Bayramiç MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 50 224,44402
Biga MYO Elektrik YGS-1 40 366,15000
Biga MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 40 297,25000
Biga MYO Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1 30 350,30000
Biga MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 40 347,25000
Biga MYO Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 192,45131
Biga MYO İşletme Yönetimi YGS-6 40 271,10000
Biga MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 191,72841
Biga MYO Kooperatifçilik YGS-5 40 221,40480
Biga MYO Makine YGS-1 40 348,90000
Biga MYO Makine (İÖ) YGS-1 40 258,75000
Biga MYO Metalurji YGS-1 30 316,85000
Biga MYO Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 40 292,70000
Biga MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 253,85628
Biga MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 183,92681
Biga MYO Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 343,40000
Biga MYO Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 312,80000
Biga MYO Pazarlama YGS-6 40 289,25000
Biga MYO Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 171,69172
Biga MYO Süt ve Besi Hayvancılığı YGS-2 20 170,43763
Biga MYO Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 40 173,46971
Biga MYO Yerel Yönetimler YGS-4 40 270,17984
Çan MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 60 359,90000
Çan MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 250,00000
Çan MYO Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1 70 304,15000
Çan MYO Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) YGS-1 70 182,54981
Çan MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 294,40000
Çan MYO Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 174,31400
Çan MYO Enerji Tesisleri İşletmeciliği YGS-1 50 304,20000
Çan MYO Enerji Tesisleri İşletmeciliği (İÖ) YGS-1 50 173,73237
Çan MYO Lojistik YGS-6 70 263,73605
Çan MYO Lojistik (İÖ) YGS-6 70 221,25896
Çan MYO Maden Teknolojisi YGS-2 50 184,90069
Çan MYO Mekatronik YGS-1 70 344,60000
Çan MYO Mekatronik (İÖ) YGS-1 70 312,05000
Çan MYO Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4 50 337,30000
Çan MYO Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) YGS-4 50 239,42038
Çan MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 210,90314
Çan MYO Pazarlama YGS-6 30 177,15636
Ezine MYO Dış Ticaret YGS-6 50 252,49185
Ezine MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 268,06791
Ezine MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 50 244,52989
Ezine MYO İşletme Yönetimi YGS-6 50 212,61279
Ezine MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 177,05432
Ezine MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 197,99084
Ezine MYO Pazarlama YGS-6 30 182,64558
Ezine MYO Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 45 246,21985
Ezine MYO Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 45 211,71484
Gelibolu PR MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6 40 326,05000
Gelibolu PR MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 40 270,31337
Gelibolu PR MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 225,00041
Gelibolu PR MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 162,91775
Gelibolu PR MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 350,15000
Gelibolu PR MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 194,58894
Gökçeada MYO Dış Ticaret YGS-6 45 278,30000
Gökçeada MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 45 286,25364
Gökçeada MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 45 246,46891
Gökçeada MYO İşletme Yönetimi YGS-6 45 227,75729
Gökçeada MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 45 167,86945
Gökçeada MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 45 236,00484
Lapseki MYO Bitki Koruma YGS-2 40 210,91281
Lapseki MYO Fidan Yetiştiriciliği YGS-6 30 186,10911
Lapseki MYO Laboratuvar Teknolojisi YGS-2 45 315,45000
Lapseki MYO Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) YGS-2 45 238,63588
Lapseki MYO Maliye YGS-6 40 301,75000
Lapseki MYO Maliye (İÖ) YGS-6 40 231,25987
Lapseki MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 45 219,02344
Lapseki MYO Organik Tarım YGS-6 30 185,83525
Lapseki MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 20 206,18796
Lapseki MYO Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi YGS-6 30 159,17323
Lapseki MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 40 265,35000
Yenice MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 343,15000
Yenice MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 60 224,35319
Yenice MYO Dış Ticaret YGS-6 60 235,15470
Yenice MYO Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 198,48617
Yenice MYO İşletme Yönetimi YGS-6 50 204,97934
Yenice MYO Lojistik YGS-6 60 249,14241
Yenice MYO Lojistik (İÖ) YGS-6 60 206,16113
Yenice MYO Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4 40 259,50817
Yenice MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 180,58204
Yenice MYO Pazarlama YGS-6 40 170,55445
Yenice MYO Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 285,45000

çanakkale 18 mart üniversitesi

Aranan Kelimeler:

çanakkale 18 mart üniversitesi eğitim fakültesi
çanakkale 18 mart üniversitesi arkeoloji bölümü
çanakkale 18 mart üniversitesi gastronomi bölümü
çanakkale 18 mart üniversitesi tıp fakültesi taban puanları
çanakkale 18 mart üniversitesi bölümleri

çomü