Aylık arşivler: Haziran 2018

belva nedir, belva ne demek?

Kaçınılması büyük güçlüğe yol açan yahut yaygınlığı sebebiyle bilinmemesi mümkün olmayan olaylar anlamında fıkıh terimi.
Türetilmiş Kelimeler: belvaz, belv, belvaz, belve, belvedere, belverme, bazarbelvası, belvaz, darul belva, belvedere

ampirik nedir, ampirik ne demek?

Deneye dayalı
Örnek: Bunu sadece eğitim uzmanları değil, çocuk yetiştiren ana babalar da ampirik olarak bilirler. H. Taner
Bk. görgül
Bilimsellikten uzak, görgü ve öneriye dayanan
Kuramsal bir temele dayanmayan, deney ve tecrübe ile anlaşılmış olan (bilgi, bağıntı vb.).
Etki mekanizması bilinmeden, sadece tecrübeyle belli bir sonucun elde edileceği bilinerek yapılan.
Hem genel hem de kişisel deneyimle ilgili olan, deneyimsel.
Görgüye dayanan, ustadan görme.
(en) Empirical.
(en) Ampyric, empiric.
(en) Empiric.
Türetilmiş Kelimeler (bis)
ampirik çözümleme, ampirik dağıtım fonksiyonu, ampirik formül, ampirik ihtimaliyet, ampirik çözümleme, ampirik dağıtım fonksiyonu, ampirik ihtimaliyet

meta nedir, meta ne demek?

meta US UK
Mal, ticaret malı.
Elde bulunan varlık, sermaye
Örnek: Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır. B. R. Eyuboğlu
Yunanca sonra anlamına gelen ön ek
Benzen halkalı bileşiklerde kullanılan bir ön ek olup sübstitüe karbon atomlarının arasında bir sübstitüe olmamış karbon atomu bulunması haline karşılık gelir. Benzende 1,3 durumu.
Sonra, sonra gelen.
Ortasında.Dgr.: anat. meta
(en) The META element is an extensible mechanism for use in identifying specialized document meta-information Each META element ocurrence specifies a Name/Value pair If multiple META elements are specified with the same name, their combined CONTENT sections should be concatenated as a comma separated list to be associated with the common NAME value.
(en) Meta information is information about information Meta tags are found in the head of a document and contain keywords used by search engines.
(en) Prefix meaning to provide added meaning, transcending or going beyond, however meta is nearly as abused a term as cyber A ‘meta’ key is a key that is used to change the meaning of other keys when used in combination From the Greek, meaning ‘with’ You can basically think of ‘meta’ as meaning ‘this, but something more’ Transcendental metatation?.
(en) In computer science, a common prefix that means ‘about’ So, for example, metadata is data that describes other data A meta language is a language used to describe other languages A metafile is a file that contains other files The HTML META tag is used to describe the contents of a Web page.
(en) Meta information means ‘information about information ‘ In HTML, meta tags describe the content of the document in which they’re written Meta tags with a NAME attribute are used primarily by indexing and searching tools.
(en) The META is the largest shared server package offered by Virtualis It is packed with space and features It is especially popular for those who want to try their hand at hosting sites themselves, and for those who want to build very large websites See Also: SHARED SERVER.
(en) Tags in an XML or HTML used for data describing the document or web page.
(en) Keyword used in the Subject: line of posts to indicate that the post is about the newsgroup itself, rather than the topic of the newsgroup For example, posts about electing a new Squiddies organizer would have their subjects prefaced with META:, since that’s about the newsgroup rather than a particular comic.
(en) The mesoscale Eta model A mathematical model of the atmosphere run on a computer that makes forecasts out to 30 hours.
(en) An editor able to edit anywhere, move/rename categories, and approve/reject category applications See also: Editors: Types: Meta.
(en) Above, beyond, about, at a higher level, a logical level higher.
(en) Meta-.
(en) Goods.
(en) Merchandise.
(en) Articles.
(en) Commodity.
(en) Commodities.
(en) Manufacturers.
Meta, yarı, öte, değişim, başkalaşım
Türetilmiş Kelimeler (bis)
meta silikat, meta tags, meta yönlendirici grup, metaanaliz, alkali metaller, ametal, elektrometalürji, metabolizma, metafizik

endikasyon nedir, endikasyon ne demek?

Kullanım alanı
Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi, indikasyon. Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eder.
(en) İndication.
Türetilmiş Kelimeler (bis)
endif, endif instruction, ending, ending at, ending balance, sendikasyon kredisi, kontrendikasyon, alevlendirme, alevlendirmek, ateşlendirme

epigrafya nedir, epigrafya ne demek?

epigrafya
Anıt, kitabe bilimi.
Taş, metal ve seramik gibi kalıcı maddeler üzerine, İlkçağ Yunan veya Latin dilleri ile yazılan yazıları inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı paralar üzerindeki yazıları ilgi alanı dışında tutarken, çalışmalarını Yeni Çağ’a kadar olan (Bizans Devri Sonu) dönemiyle sınırlandırmıştır.
Türetilmiş Kelimeler (bis)
epigaster, epigastrial, epigastric, epigastrical, epigastricus, epigenez, epigrafi, epigram, epigastric, epigene
anıt (nedir ne demek)
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
Örnek: … sergi alanının dışında bir de füze araştırmalarının anıtı var. H. Taner
Önemi ve değeri çok olan eser.
(Heykel, Mimarlık) Bir kişi ya da bir olayın anısı için dikilen yapı ya da heykel.
Bir olayın veya kişinin tarih boyunca anılması için yapılan, simge niteliğinde heykel veya eser.
Mec. Önemi ve değeri çok olan eser.
(en) Memorial.
(en) Monument.
(fr) Monument
kitabe (nedir ne demek)
Yazıt.
Bk. yazıt.
Bk. yazıt
Kabartılarak veya oyularak sert levhalar üzerine yazılan yazı. Levha olarak yazılan manzum olmayan nesir halinde levha yazma ilmi.
(en) İnscription.
(en) Epigraph.
(en) Marble.
(en) Tablet.
(en) Epitaph yazıt.
(en) Superscription.

province nedir, province ne demek?

province US UK
İl, vilayet
Vilayet, il, eyalet, şehir
Eskiden İtalya haricinde olup Roma imparatorluğuna baglı eyalet
Bölge
Uzmanlık alanı, uzmanlık dalı, branş, iş sahası, yetki sahası
Türetilmiş Kelimeler (bis)
province il, province of vercelli, provinces, prova, prova baskısı, prova eden terzi, prova edilmiş, prova etmek, its not within my province, through the province
vilayet US UK (nedir ne demek)
İl
Örnek: İki haftadan beri komşu vilayetleri kasıp kavuran dayanılmaz sıcaklar burada… R. N. Güntekin
Valilik.
(en) Eparchy.
(en) Vilayet.
(en) One of the chief administrative divisions or provinces of the Ottoman Empire; formerly called eyalet.
(en) Province il.
(en) Province.
(en) County.
(en) Exarchate.
Vilayet.

sentez nedir, sentez ne demek?

Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.
Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim, terkip.
Bk. bireşim
Yapım
(Yun. syntithenai: beraber koymak) Basit yapılı moleküllerden karmaşık yapılı maddelerin elde edilmesi.
Bir bileşiğin, elementlerinden veya başka bileşiklerden elde edilmesini sağlayan işlem veya tepkime.
(en) Synthesis.
(en) Synthesis bireşim.
(al) Synthese Dgr.: Yun. syntithenai: beraber koymak
(fr) Synthèse
Türetilmiş Kelimeler (bis)
sentez gazı, sentez paftası, sentez tiyatrosu, sentez yapmak, sentezle, fotosentez, amniyosentez, biyosentez, dehidrasyon sentezi, kemosentez