Ahmet Mithat Efendi Hayatı

Ahmet Mithat Efendi Hayatı, Ahmet Mithat Efendi Biyografisi

Tanzimat devri yazarlarından olan Ahmet Mithat Efendi 1844-1912 seneleri arasında yaşamış olup İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğunda dükkanlarda çıraklık yaptı. Sonra bir süre okuma imkanı buldu. Memurluğa girdi. Ünlü devlet adamı Mithat Paşa, kendisini korudu. Bir ara Rodos adasına sürüldü. Sürgünden dönüşünde gazeteciliğe koyuldu. Hem Tercüman-ı Hakikat adlı bir gazete çıkarıyor, hem de önemli devlet görevlerinde çalışıyordu. 1889’da büyük bir Avrupa gezisi yaptı. 1908’den sonra o zamanki adı Darülfünun olan üniversitede ders okuttu. 1912’de İstanbul’da hayatını yitirdi. Mezarı Fatih Camiinin yanındadır.

Ahmet Mithat Efendi, tam bir halk yazarıdır. Yazarın Türk toplumuna en büyük yararı, okuma zevkini, alışkanlığını geniş halk yığınlarına yayması olmuştur. Herkes kolayca anlasın diye eserlerini duru ve anlaşır bir dille çağdaşı olan öteki yazarlar gibi ağır dille olmayacak şekilde yazmıştır. Bu yazarlarımızın bir özelliği de bütün eserlerinde okuyucuya bilgi, öğüt vermeyi amaç edinmesidir. Romanlarında, hikayelerinde bile bunu yapmıştır. Eserlerinde bildiklerini, öğrendiklerini halka anlatmaya çalışırdı. Yine de zaman zaman hayal gücünün zenginliğiyle felsefe yapmaktan kendini alıkoyamamıştır. Ahmet Mithat Efendi’nin, roman, hikaye türlerinden başka tarih, coğrafya, çeşitli bilimler, gezi notları alanında yayınlanmış 200den fazla kitabı vardır.

ahmet-mithat-efendi hayatı

Ahmet Mithat Efendi’nin Önemli Kitapları:

Tarih-Coğrafya: Kainat, Üss-i İnkılap

Çeşitli Konularda: Hace-i Evvel, Tarih-i Edebiyat, Zübdetül Hakaik, Ben Neyim, Müdafaa

Roman-Hikaye: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Beyle Rakım Efendi, Henüz On Yedi Yaşında…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir