ampirik nedir, ampirik ne demek?

Deneye dayalı
Örnek: Bunu sadece eğitim uzmanları değil, çocuk yetiştiren ana babalar da ampirik olarak bilirler. H. Taner
Bk. görgül
Bilimsellikten uzak, görgü ve öneriye dayanan
Kuramsal bir temele dayanmayan, deney ve tecrübe ile anlaşılmış olan (bilgi, bağıntı vb.).
Etki mekanizması bilinmeden, sadece tecrübeyle belli bir sonucun elde edileceği bilinerek yapılan.
Hem genel hem de kişisel deneyimle ilgili olan, deneyimsel.
Görgüye dayanan, ustadan görme.
(en) Empirical.
(en) Ampyric, empiric.
(en) Empiric.
Türetilmiş Kelimeler (bis)
ampirik çözümleme, ampirik dağıtım fonksiyonu, ampirik formül, ampirik ihtimaliyet, ampirik çözümleme, ampirik dağıtım fonksiyonu, ampirik ihtimaliyet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir