Birleşmiş Milletlerle İlişkili Örgütler

Örgütün içerisinde yer almayıp dünyadaki farklı sorunların çözümüne yardımcı olan aşağıdaki kuruluşlar da örgütle ilişkili bir şekilde görevlerini sürdürmektedir.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü): Birleşmiş Milletlerin uzman örgütü olan UNESCO, 4 Kasım 1946’da 44 ülkenin temsilcilerince kuruldu. Örgütün amacı; eğitim, bilim ve kültür alanında yoğun çalışmalar sürdürmektir. Barış ve güvenliğin, eğitim hakkının korunmasına; adalete, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesine çalışmaktadır. Her türlü ayrımcılığa karşı koymaya gayret göstermektedir.

unesco united nations

Birleşmiş Milletlere üye olanlar, bu kuruluşun da üyesidir. Kuruluş, üyeliğe aday devletleri de kapsamaktadır. UNESCO’nun genel kurul, yönetim kurulu ve sekreterlik olmak üzere üç organı vardır.

Genel kurul, üye devletlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Yönetim kurulunun kendisine sunduğu programlara ilişkin görüşlerini bildirme ve bütçeyi onaylama yetkisi, genel kurula aittir. Yönetim kurulu üyelerini seçme ve genel müdürü atama yetkisi de genel kurulundur. Olağan toplantısını ise iki senede bir yapmaktadır.

unesco

Yönetim kurulu, genel kurulun gündemini hazırlamakta ve onun benimsediği programları uygulamaktadır.

Sekreterlik, yönetim kurlunun önerisi ile genel kurulca altı sene için atanan genel müdürce yürütülmektedir sekreterlik üye devletlere ve yönetim kuruluna belirli süreler içerisinde UNESCO’nun çalışmalarına ilişkin raporlar sunmaktadır.

birleşmiş milletler

Türkiye, 20 Mayıs 1946 tarihinde UNESCO sözleşmesini onaylayarak örgüte üye olmuştur.

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), FAO (Uluslar arası Gıda ve Tarım Örgütü), IAO (Uluslar arası İşçi Örgütü), INS (Uluslararası Haberleşme Örgütü)

Birleşmiş Milletler, 1947 senesinden günümüze çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok sayıda savaş tehlikesine engel olmuş, dünyayı birçok felaketten kurtarmıştır. Başta Afrika’daki sömürge ülkeler olmak üzere birçok ülkenin sömürge olmaktan kurtulup bağımsızlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir