Çevremize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız Nelerdir?

İnsanın içerisinde yaşamını sürdürdüğü ve faydalandığı doğal çevresi ile, beraber yaşadığı sosyal çevreye karşı birtakım görev ve sorumlulukları vardır. İnsan, çevresi ile ilişkilerini sorumluluk bilinci içerisinde sürdürmeli, doğal ve sosyal çevresinin gelişimine katkıda bulunmalıdır. Çevreye karşı yıkıcı ve bozucu davranışlarda bulunan insan, büyük sıkıntı ve problemlerle karşılaşmakla beraber, hem kendisine, aynı zamanda başkalarına zarar vermektedir. Çevre problemleri, canlı çeşitlerini ve doğal dengeyi bozmaya dek varabilmektedir. Dinimiz tüm insanları çevre bilinci ve sorumluluğuna ulaştırma amacı gütmektedir. Sorumluluk bilinci insanın sahibi olduğu her şeyi dengeli bir şekilde kullanmaya sevk etmektedir. Çevre problemleri tabiatta bulunan dengenin bozulması sonucunda meydana gelmektedir. İnsanın tabiatın dengesini koruma bilincinde olması, bu sorumluluğu taşıması gerekir. Hiçbir şey değilse bile kendi yaşamının devam etmesi buna bağlıdır.

çevreye karşı sorumluluklarımız

Doğal çevreye sahip çıkmak, bütün insanlığın en önemli vazifelerinden bir tanesidir. Çevrenin bozulması ve çevreye zarar verilmesi, insanın evrensel ahlaki değerlerden uzak kalması ve yozlaşmasının sonuçlarındandır. Doğayı neden sevmeli olduğumuzu ve doğayı korumak için neler yapabileceğimizi de bir düşünmekte fayda var.

doğaya karşı sorumluluklarımız nelerdir

Kişi, kendi doğal çevresi ile ilişkilerini dostluk ile sevgi temelinde kurmalıdır. Çünkü tabiat insana emanet edilmiştir. İnsan, hizmetine sunulmuş doğayı koruma sorumluluğuna sahiptir. Evrenin insanın hizmetine verilmesi, ona evrendeki varlıkları bilinçsiz bir biçimde, düşmanca ve hoyratça kullanma hakkını hiçbir zaman tanımaz. Aksi durumda doğa, insana hizmet etmekten öte, ona zarar vermeye başlar. Doğal dengenin insan eli ile zarar görmesi ve doğal çevrenin insanlarca kirletilmesi, yalnızca insanın değil, dünyadaki bütün canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Unutmayalım ki çevresine karşı duyarsız kalarak sorumluluk görev ve bilinci ile davranmayan kişi ve toplumlar, insanlık tarihi süresince büyük sıkıntı ve yıkımlar ile karşılaşmışlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir