Felsefenin İşlevleri Nelerdir?

Felsefe için bir yaşama ve bilme biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Felsefe ile uğraşan insan için kendi kendine açığa çıkacak, anlaşılır herhangi bir olgu yoktur. İşte felsefenin işlevi tüm dönemlerde bu bilme isteğini karşılamak olmuştur.

felsefe kavramları

İnsan düşünen, akıl sahibi bir varlıktır. Buna göre insan yaşamı belli ilkelere dayanmalıdır. Bu bahsettiğimiz ilkeler, sağlam ve doğru olmalıdır. Doğruluklardan emin olmak için felsefe yardımı ile irdelenmelidir, çünkü ancak böyle bilinebilir.

felsefenin işlevi

Felsefe, insanlara birçok konuda sistemli ve doğru bir biçimde düşünmeyi öğretir. Çünkü, felsefenin yöntemleri kişiye akıl yürütebilmesi için gereken temelleri sunar. Kişinin olaylara çok yönlü bakış açısıyla yaklaşmasını, önyargısız davranışlarda bulunmasını, bilgilerin doğruluklarını sorgulamasını ve eleştiri süzgecinden geçirebilmesini sağlar. Felsefe, bireysel olarak olduğu gibi toplumsal konularda da işlevleri olan bir disiplindir. İlk çağlarda mitolojik tanımlama ve açıklamaların yerine akla dayanan açıklama ve tanımlamaların geçmesini sağlamıştır. Orta Çağda Batı’da dinin akılcı bir şekilde yorumlanması için insanlara yön göstermiştir. Yeni Çağda Rönesans ve Reform hareketlerini temellendirmiştir. Ayrıca en iyi yönetim şekli olarak kabul görmüş, ülkemizde de benimsenen demokrasinin gelişim ve işleyişine büyük katkıları olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir