Müslümanlık Nedir?

MÜSLÜMANLIK

Dünyanın en önemli ve en büyük 3 dininden bir tanesi olan İslam, Muhammed Peygamber’in kurduğu bir dindir. Müslümanların kutsal kitabı ise Kur’an-ı Kerim’dir. Hz. Muhammed (sav) 571 senesinde Mekke’de doğmuştur. Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi ise Amine’dir. Henüz doğmadan babası yaşamını yitirmiştir. Daha sonra da annesini kaybettikten sonra dedesi ile amcası tarafından büyütülmüştür. Amcası tüccar olduğu için onunla beraber Arabistan’ı gezdi. 25 yaşında iken Hatice isminde bir kadın ile evlendi. Bundan sonra ticaretle uğraşmaya başladı ve kısa sürede pek güvenilir oldu.

Bu senelerde Araplar ay ve güneş tanrılarına, iyilik ve kötülük simgesi olarak da putlara tapıyorlardı. Müslümanlık öncesinde Kabe bir puthaneydi. İçerisinde her biri bir Arap kabilesine ait olmak üzere 360 tane put bulunuyordu. Arabistan’da buna ilaveten Hristiyanlık ve Musevilik de oldukça yaygındı.

TOPSHOTS-SAUDI-RELIGION-ISLAM-HAJJ

Hz. Muhammed (sav) putlara tapmıyor ve onlara inanmıyordu. O, daha derin düşüncelere sahipti. İnsanlığı birliğe, huzura ve iyiliğe götürmek istiyordu. Bu sebeple ticaret işlerine son verdi. Düşünmek ve ibadet etmek için Mekke yakınlarındaki Hira dağına gidiyor ve orada herkesten uzakta kimi zaman günlerce kalıyordu. Yine böyle dağda ibadetle uğraştığı bir gün kendisine Cebrail adında bir melek görünerek Kur’an’ın ilk ayetlerini getirdi. Böylelikle Muhammed, peygamber oldu. Bu sırada 40 yaşındaydı. 3 sene sonra Cebrail yeniden göründü ve yeni ayetler getirdi. Hz. Muhammed Allah’ın resulü (elçisi) oldu. Hz. Muhammed’in Resul olmasının sonrasında Müslümanlığı gizli olarak yaymaya başladı. Kendisine ilk inananlar karısı Hatice, Ebubekir, Zeyd, Ali ve Osman’dır. Bu kişiler Müslümanlık tarihinde ilk müslümanlar olarak bilinmektedir. Hz. Muhammede günün birinde gelen ayetler arasında “Görevli olduğun şeyi açıkla” dendi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslümanlığı açıkça yaymaya başladı. Fakat bu durum Mekkeliler arasında hoşnutsuzluk ortaya çıkardı. Hz. Muhammed’e ve ona inananlara düşmanlık edip, çeşit çeşit kötülük yapmaya başladılar. Bazı Müslümanlar bu kötülüklere daha fazla katlanamayıp Habeşistan’a göç etti.

Hz. Muhammed 13 sene daha Mekke’de kaldı. Bu arada Mekke’ye gelen Medineliler de Müslümanlığı öğrenip kendi şehirlerinde yaymaya başladılar. Hz. Muhammed’in Mekke’deki durumundan endişelenerek onu da Medine’ye davet ettiler. Hz. Muhammed 622 senesinde Medine’ye göç etti. Buna Müslümanlık tarihinde hicret denmektedir. Medine’ye göç eden Müslümanlara muhacir, onları karşılayan Medinelilere de Ensar denmiştir. Bu tarih, hicri takvimin de başlangıcı olmuştur.

müslümanlık nedir

 

MÜSLÜMANLIĞIN KOŞULLARI

Kelime-i Şahadet: Allah’ın varlığına ve birliğine gönülden inanmak, Hz. Muhammed’in de Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna gönülden inanmaktır. Ve bunları dille söylemektir.

Namaz: Namaz, ibadetler arasında en üstün olanıdır. 5 vakit namaz, Hicret’ten 1,5 sene önce, Mekke’de farz kılınmıştır. Namaz, Müslümanların Allah’a şükürlerini ve kulluk borcunu sunmasıdır.

Oruç: Oruç tutmak niyeti ile, tan yerinin ağarmasından güneşin batımına dek bir şey yiyip içmemek ve yasaklanan davranışlarda bulunmamaktır. Ergenlik yaşında veya daha büyük her Müslümanın Ramazan ayında oruç tutması farz kılınmıştır.

Zekat: Zengin sayılan her erkek veya kadının senede bir kez olmak üzere mal varlığının kırkta birini yoksul kimselere dağıtması Müslümanlık farzlarından biridir.

Hac: Ergenlik yaşına ulaşmış (çocuk olmayan), hasta olmayan, gücü/kuvveti ve hali vakti yerinde olan her Müslüman hayatında bir kez Hac vaktinde Kabe’ye ve civarındaki kutsal yerlere ziyarette bulunması da farzdır. Zengin olmayan kimselerin malını mülkünü satarak hacca gitmesi yanlıştır.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir