Kategori arşivi: Eğitim

Ülkemizde ve dünyada eğitim sistemleri, eğitim bilimleri, bilgileri; eğitimle ilgili faydalı paylaşımın adresi.

AÖL Türk Edebiyatı 8 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )

Bu çalışma AÖL 2016 1-2-3. dönem sınav sorularının cevaplarıdır.

Garipçilerin şiir anlayışı: Günlük hayat sorunlarını dile getirmek. Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıpları kırmak. Nükteye yer vermek, gülmeceden şaşırtmacadan yararlanmak. Şiirde konuşma dilinin özelliklerinden yararlanır.
Garipçiler: Şiirde ölçü, kafiye yoktur. Basit şeyler anlatılır. Her türlü kurala karşı çıktılar. Mecazlı söyleyiş yoktur. İnsan problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki gariplikleri konu edindiler.
Garip Akımı Şairleri: Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday.
Türk hikaye ve romanı 1930lara kadar Milli Edebiyat etkisinde gelişmiştir. 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi çizgiye yönelmiştir.
Peyami Safa: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu.
Reşat Nuri Güntekin: Yeşil gece
Halide edip adıvar: Sinekli Bakkal
Anadoluya açılan, köyü ve köylüyü anlatan eserler: Karabibik, Küçük Paşa, Memleket Hikayeleri.
Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Orhan Kemal toplumcu gerçekçi çizgidir.
Cumhuriyet dönemi deneme-eleştiri yazarları: Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Cemil Meriç.
Yusuf Atılgan: Anayurt oteli, Anavatan Oteli.

Cemal Süreya: 2. Yeni anlayışına sahip şairdir.
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir: Milliyetçidir, Yabancı sözcükler yok, Milli konular.
Nazım Hikmet: 835 satır, Memleketimden İnsan Manzaraları, Kafatası, Kan konuşmaz, Sevdalı Bulut, Şeyh Bedrettin Destanı Kuvayi milliye destanı, Memleketimden insan manzaraları.
Hikaye: Yaşanmış yada yaşanması mümkün olan olaylar. Olay, mekan, zaman ve kişi ögeleri vardır. Kahramanlar bir yada birkaç kişidir. Romana göre daha kısadır.
Kuyucaklı Yusuf: Toplumcu gerçekçi roman yazarı.
Nurullah Ataç: Cumhuriyet dönemi deneme yazarı.
Beş Hececiler: Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafız Çamlıbel.
Aşık Veysel: Dostlar beni hatırlasın, kara toprak, uzun ince bir yoldayım.
1980 sonrası şiir anlayışı: Türk şiirini yeniden değerlendirme çabaları. Büyül şehirdeki insanın yabancılaşması üzerinde sıkça durulmuştur. Şairlerin yeni imgelerin peşinden koştuğu bir dönemdir.
İkinci yeni: Dadaizm ve sürrealizm. Anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığa, imgeci söyleyişi benimsemişlerdir. Şiirde önceliğin biçimde olduğunu söylemişler.Bireyci şiir anlayışı hakimdir.
2. Yeni sonrası toplumcu şiir: Cemal Süreyya, Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan.
Garip akımı dışında yeniliği sürdüren şairler arasında aklımıza ilk olarak Melih, Cevdet, Anday gibi isimler gelir.
Beş hececiler: Anadoludu yada memleketçi edebiyatı yaparlar.
Cumhuriyet Dönemi halk şairleri: Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Yaşar Reyhani.
Turgut Uyar – Divan, Cemal Süreya – Uçurumda Açan, Ülkü Tamer – İçime Çektiğim Hava değil Gökyüzüdür.
Modernizm eserleri: Tutunamayanlar, YEni hayat, Kara kitap

Toplumcu Şiir: Halkı ve halk sorunlarını anlatır. Sosyalist gerçekçilik adı da verilebilir. Emekçi sorunları konu edinir. Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Ceygun Atuf Kansu, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal.
Oğuz Atay: Tutunamayanlar
Serbest nazım ve toplumcu şiir: Aruz ve heceyi redder, fütürizm akımının etkisini gösterir. Ercüment Behzat Lav, Nazım Hikmet.
Sezai Karakoç: İkinci Yeni, İslam dinini esas aldı, İslam mitolojisi şiirleri yazdı.
Ercüment Behzat Lav: İçinden tanırım ben o elleri, onlar ki zehirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri aşanlar seyrine hayran olurlar.
Faruk Nafız Çamlıbel: Hecenin beş şairinden biri. Anadolu edebiyatının en tanınmış şairi. Çoban Çeşmesi en ünlü şiiri.
Bingöl Çobanları – Kemalettin Kamu, Hikaye – Cahit Külebi, Merdiven – Ahmet Haşim.
Mehmet Akif Ersoy: Safahat, Seyfi Baba. Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir edebiyat yapmak.
Yusuf Ziya Ortaç: Anadolucu ya da memleketçi edebiyata çıkardıkları kitaplarla tepki gösterdiler.
Yeni hayat : Viranbağ, ışıktan bir ülke.
Orhan Pamuk – Kara Kitap, Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf, Yusuf Atılgan – Aylak Adam.
Ananyurt Oteli : Modernizmi esas alır.
Ahmet Kutsi Tecer: Cumhuriyet dönemi deneme ve eleştiri yazarı.
Ahmet Muhip Dıranaz: Öz Şiir yazarı
Necip Fazıl Kısakürek: Kaldırımlar

AÖL Biyoloji 1 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )

AÖL 2016 – 1.2. 3. Dönem Çıkmış soruların cevapları ve anlatımları.
Kriminal Biyoloji : Suç ve suçlunun tespiti ve ispatı.
Hücreden organizmaya geçiş süreci: Doku, organ, sistem
Herbivorlar: Otçul
Karnivorlar: Etçil
Omnivorlar : Otçul ve Etçil
Bütün canlılar Solunum yaparak enerji ihtiyacını giderirler.
Su: Kohezyon etkisi sayesinde yüzey gerilimini oluşturarak bazı böceklerin su üstünde yürüyebilmesine neden olur.
Buharlaşma ısısı yüksek olduğu için suyun bulunduğu bölgelerin aşırı ısınmasını önleyerek ılıman iklim oluşturur.
Topraktaki besleyici minarelleri çözer.
Mineraller: enzimlerin yapısına göre kofaktör olarak katılır. Enerji vermezler. Sindirilmezler. Hücre zarından geçerler. Fazlası ter, dışkı ve idrarla atlır. İnsanlarda 40 çeşit mineral bulunur. Eksikliği rahatsızlıklara ve hastalıklara neden olur.
Karbonhidratlar: 1 gramı 4.20 kcal enerji verir. Hücre zarı ve çeper yapısına katılır. Fazlası yağa dönüştürülerek depolanır.
Yağlar: Suda çözünmeyip eter, kloroform gibi organik çözücülerde çözülür. Karbon ve hidrojen oranı fazla, oksijen oranı az. Parçalanması zor. Deri altında depolanarak ısı yalıtımı ve mekanik etkilere karşı korur.
Dna: Protein sentezini kontrol ederek hücredeki metabolik olayları yönetir. Hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek kalıtsal özelliklerinin aktarımını sağlar. Sentezlenirken bir pürin bazının karşısına daima bir piramidin bazı gelir.
Bir hücrede enzim sentezi yapılırken Su miktarı artar.
Hücre çalışmaları: Robert Brown, T schwann, R Virchow
Doymamış yağ asitleri: Bazı karbon atomları arasında ikili bağlar bulunur. Oda sıcaklığında sıvı haldedirler. Bitkisel Kaynaklıdırlar.
Proteinlerin organizma üzerindeki etkileri: Hücre yapımında ve dokuların onarımında kullanılır. Antikor yapısına katılarak vücudun bağışıklığında görev alır. Albümin ve glovülini olutşurarak kanın ozmotik basıncını düzenler.
C vitamini : Fazlası karaciğerde depo edilir. Eksikliği geç hissedilir. Vücuda aşırı miktarda alınırsa zehir etkisi yapar.
Emzimlerin tamamı protein yapısındadır.
%30 suyun olduğu 35 derecelik ortamda enzim normal bir şekilde çalışır.
Ribozomda zar yoktur.
Prokaryot ilkel basit hücrelerdir.
Ökaryot gelişmiş hücrelerdir.
Prokaryot, Ökaryot hücre tipinde ortak olan özellikler: Genetik bilginin dna aracılığıyla kodlanması ve aktarılması, Glikoz olayının görüşmesi. Protezatomlara sahip olunması.
Aminoasit fosfolipit tabakasından geçemez.
Bilim insanı tarafından sunulan bilgiler sorgulanabilir olmalıdır.
Nitel Gözlem: Bir aracın yardımı olmadan doğrudan duyu organlarıyla yapılır.
Nicel Gözlem: Bir ölçü aracının yardımıyla yapılır.
Restorasyon ekolojisi : Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullara geri döndürür.
Eşeyli üreme: Mayoz bölünme yoluyla gametler oluşturur. Gametlerin birleşmesine döllenme denir. Tür içinde yeni gen kombinasyonları oluşur.
Mineraller için enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.
Ph değeri 7-14 arası olanlar: deniz suyu, soda, amonyak
Selüloz: Çok sayıda glikozun beta glikozit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşur. Otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalarca sindirilir. Zincirler halinde birleşerek bitki hücre çeperini oluşturur.
Golgi aygıtı: Glikoprotein, glikolipit, lipopreteinlerin sentezlenmesini sağlar.
Bitkilerde ara lamel oluşturur. Sindirim enzimi taşıyan lizozomu oluşturur.
Ksantofil: Sarı, Kroten: Turuncu, Likopen: Kırmızı
Prokaryot hücrelerde: çekirdek zarı yok, ökaryotlarda var.
Mikrotübüller: Protein tibülinlerinden oluşur. İçi boş çubuk şeklinde yapılardır. Hücre içinde sürekli oluşup ayrışabilir.
Pasif geçiş: Zamanla ortamlar arası yoğunluk farkı azalır. Madde taşınırken enerji harcamaz. Difüzyon ve osmoz şeklinde gerçekleşir.

Solunum ile organik besin monomerleri parçalanır ve bu besinlerde depo edilmiş olan kimyasal bağ enerjisi ortaya çıkar.
Fotosentez ve Solunumda ATP sentezi gerçekleşir.
RNA ve ATP’de şeker 5C’Lu riboz şekeridir.
Glikojen suda çözülür
Kolesterol bitkisel dokularda bulunmaz, fazla alınması damar tıkanıklığı ve sertliğine neden olur. Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.
Amino asitler: İnsanın üretemediği 8 çeşit amino asite temel aminoasit denir. Bütün aminoasitler bitkiler tarafından sentezlenebilir. Amino asit çelitliği yapısındaki radigkal grup değişkenliği ile oluşur.
Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi çevresel faktörler etkisi ile proteinlerin yapısının bozulmasına denatürasyon denir.
A vitaminleri görme pigmentlerinin yapısına katılır. Eksikliğinde gece körlüğü, kalp ve böbrek rahatsızlıkları görülür. Besinlerden provitamin olarak vücuda alınır ve karaciğerde A vitaminine dönüşür.
Adenin deoksiribo nükleotinde riboz bulunmaz.
Virüslerde DNA Ve RNa birlikte bulunmaz.
ATP’de 2 ve 3. bağlar yüksek enerjili fosfat bağıdır.
Oksijensiz solunum ekzergonik tepkimedir.
Ribozom tüm hücre organellerinde bulunur.
Kofullar sentrozom organellerinde görülmez.
Klorofilde mitokondri ve kloroplast bulunmaz.
Çekirdekçikte RNA ve protein bulunur, ribozomlar sentezlenir.
Düfzyon olan melokülün büyüklüğününün artması difüzyon hızının azalmasına neden olur.

Türk Edebiyatı 6 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına çok az bir süre kaldı. Bu süre zarfında çalıştığım dersleri sizlerle de paylaşmak istedim. Aşağıda Türk Edebiyatı 6’dan 3 testte çıkan soruların cevapları ve konu anlatımları bulunuyor.

Tevfik Fikret: Servet-i Fünun yazı işleri müdürü. Eserleri: Rübab-ı Şikeste, Haluk’un defteri, Şermin, Rübabın cevabı, Tarih-i Kadim.
Tevfik Fikret Türkçeyi Aruza ustalıkla uyguladı.
Sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullandı.
M. Ekrem; Servet-i Fünun’u edebiyat dergisi haline getirebilmek için Galatasaray Lisesi öğrencisi olan Tevfik Fikret’i getirdi.
Ali Ekrem Bolayır: Servetifünün sanatçısı, Ruh-ı Kemal, Ordunun Defteri, Kaside-i Askeriyye, Kızmısı Fesler, Çocuk Şiirleri, Şiir Demeti, Vicdan Alevleri.

Servetifünün: Kulak için kafiye anlayışı, ölçü olarak aruz ölçüsü, toplumsal temalara değilinilmiştir, Ağır bir dil kullanılmıştır. Anlam bir beyitte değil, tüm şiirde kullanıldı.
Servetifünun edebiyatı şiirlerinde Sembolizm ve Parnasizm. Hikaye ve romanlarda realizm akımı etkili olmuştur.
Servet-i Fünun sanatçıları: Tevfik fikret, Halit ziya uşaklıgil, Mehmet Rauf, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Hikmet Müftüoğlu, Süleyman Nazif, Faik Ali Ozansoy, Ali Ekrem Bolayır, İsmail Safa, H Siret Özsever
Cenap Şahabettin: Şiire Nesir Musikisi der. Tamat, Evrak-ı Leyal, Hac yolunda, Avrupa Mektupları, Tamat, Körebe.
Mehmet Rauf Mensur eseri: Siyah İnciler
Parnasizm: Realizm akımının şiire yansımış hali. Şiirdeki Gerçekçilik. Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyişe önem verir.
Servetifünün şiiri: Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır. Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem verilmiştir.
Serveti Fünun Nazım Biçimleri: Sone, Terzarima, Serbest Müstezat
Mensur şiir: Düzyazı cümleleriyle yazılmış şiirlerdir. Ses, söyleyiş ve tema bakımından şiire; şekil bakımından ise düzyazıya benzer. Vezin, kafiye gibi şekle ait önceden belirlenmiş sınırlayıcı ögeler olmadığı için yazan kişi duygularını daha rahat ifade eder.
Psikolojik romanda yazar, olaylardan çok kişilerin olaylar karşısındaki tepkileri üzerinde durur. Kişilerin ruhsal durumları ayrıntılarıyla ele alınır.
Halit Ziya Uşaklıgil: Realizm ve natüralizm akımı. Roman kişileri genelde aydın ve üst zümre. Sanat sanat içindir, bireysel konular. Aşk-ı Memnu, Bir ölünün defteri, Mai ve siyah, Kırk yıl, Kırık hayatlar, Bir ölünün defteri.
Fecriati: Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosman, Refik Halit Karay, Tahsin Nahit, Ahmet Samim, Ali Süha Delilbaşı.
Realizm akımına bağlı sanatçılar: Balzac, Tolstoy, Stendhal
Fecriati topluluğu: Saf şiir anlayışına bağlı. Sembolizm akımınınen önemli temsilcisi. Sanat Şahsi ve muhteremdir der. Aşırı ferdiyetçilikleri nedeniyle eleştirilmiştir. Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkarmıştır.
Fecriati topluluğu amaçları: Genç yetenekleri bir araya getirmek, Üyelerin eserlerinden oluşan bir kütüphane kurmak, toplantılar düzenleyip halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek. Edebiyatımızda bildiri yayımlamayan ilk topluluktur. Edebiyatı araç değil amaç görürler. Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkardılar.
Mehmet Emin Yurdakul: Cenge Giderken.

Milli Edebiyat Sanatçıları: Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Musahipzade Celal.
Reşat Nuri Güntekin: Romanlarında hissi ve sosyal konuları bir arada işler. Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Acımak, Yaprak Dökümü, Anadolu Notları.
Yahya Kemal Şiirleri: Kendi Gök Kubbemiz
Anadolu Notları – Gezi Yazısı
Çobam Çeşmesi – Şiir
Sodom ve Gomore – Roman
Halide Edip Adıvar: Mor Salkımlı Ev – Türk’ün Ateşle İmtihanı
Türkçülüğün Esasları – Ziya Gökalp
Aziz İstanbuş – Yahya Kemal Beyatlı
Kırık Hayatlar, Füruzan – Halit Ziya Uşaklıgil
Avrupa Mektupları ve Tamat Cenap Şahabettin’indir.

Siyah inciler: Mensur şiir türüdür.
Realizm: 19. YY ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur.
Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturulacak şekilde anlatılır.
Balzac, Stendhal, Dosteyevski, Çehov.
Eylül: Serveti fünun romanı, sonbahar, havanın durumunu boğaziçinin güzelliklerini aşk ve müzik gibi konuları Suad, süreyya ve necip arasındaki ilişkiyi ele alır.
Servet-i fünun dergisi 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın tarafından Edebiyat ve Hukuk adlı çevirinin yayınlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu dağılmıştır.

Tahsin Nahid: Adalar, Kamer ve Zühre şairi. Tiyatro ile ilgili. Eseleri: Sisler ve hisler, Kırlar ve Denizler, Kösem Sultan..
Türkçülük akımı yayın organları: Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı.
Milli Edebiyat Dönemi Yayın Organları: Türk Yurdu, Genç Kalemler, Türk Derneği
Ziya Gökalp: Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip bir sisteme bağladı. Halk masallarından, Türk mitolojisinden ve dede korkut hikayelerinden yararlandı.
Mehmet Akif Ersoy: Toplum için sanat anlayışı. Bir şiirinde Hayır, Hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne demişsem görüpte söylemişim. Nazmı nesre yaklaştıran şair tüm şiirlerini yedi bölümden oluşan Sefahat adlı kitapta toplamıştır.
Fuat Köprülü: Edebiyat tarihi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak
Ömer Seyfettin: Falaka, Efruz Bey, Yalnız Efe
Faruk Nafız Çamlıbel: Aruz vezni ile yazar, Memleket edebiyatı akımına ilgi duydu. Anayurt adlı dergiyi çıkardı.
Sefahat bölümleri: Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hakk’ın sesleri.

AÖL Felsefe 1 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )

Sınav yaklaşırken ben de çalışmaya başladım. Madem çalışıyorum yazayım ve siteye de ekleyeyim dedim.
Bilginin özellikleri : İlerleme özelliğine sahiptir, Genel geçerdir.
Doğa bilimleri : Kimya – Biyoloji
İnsanı, evreni anlamaya ve açıklamaya çalışmaları din ve felsefenin ortak özelliğidir.
Bilgi, varlık ve değerin var olduğundan şüphe eden felsefi akım : Septisizm
Teolojik evre: Deprem gibi doğal afetlerin Tanrı’nın insanları cezalandırması sonucu olduğunu düşünür.
Pragmatizm: Bir düşünce ancak faydalı sonuçlar verirse doğrudur. John Dewey
Reichenbach, Carnap, Toulmin bilimi ürün olarak benimser.
Vacibü’l Vücûd = Farabi’nin var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan kavramı.
Heraklietos = Evrende sürekli bir değişmenin olduğunu savunur.
İdealizm var olan her şeyi düşünceye bağlar. İnsan düşüncelerinden bağımsız bir nesne olmadığını savunur.
Felsefenin günümüze kadar gelmesinin en önemli özelliği arayış içinde olmasıdır.
Felsefe ve dinin ortak amacı: Evreni ve insanı anlamaktır.
Sofistlere göre genel geçer bir doğru yoktur.
Rasyonalizm: Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu savunur.
Düşünüyorum öyleyse varım diyen rasyonalist filozof: Descartes
Fenomonoji kelimesinin anlamı Görüngübilimdir.
Faydacılık felsefesinin temel düşüncesi: Yararlı olan doğrudur, doğru olan yararlıdır.
Paradigma: Herhangi bir bilim dalında yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hale gelmesinin, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan kavramsal çerçeve.
Bilimsel yöntemin aşamaları: Olguların saptanması, gözlem, hipotez, deney, kuram
Nihilizm: Varlık felsefesinde hiçbir şeyin olmadığını savunur.
Farabi: Varlıklar; mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ikiye ayrılır. Zorunlu varlık Allah’tır. Mümkün varlık ise varlığı Allah’a bağlı olan varlıklardır.
Descartes’e göre varlığı meydana getiren cevherlerden Ruh’un fonksiyonu düşünmedir. Dualizm.
Dualizm:
İç tutarlılık: Çelişkili düşünceye yer vermeme.
Felsefeyle bilimin ortak yanları: Akla dayanma, Dünyayı ve insan yaşamını yorumlama
Gerçeklik: İnsan bilincinden bağımsız olarak var olan varlıklardır. Belirli bir zamanda ve mekanda var olan herşeydir.
Empirizm: Bilgilerimizin kaynağının yalnızca deney olduğunu savunan felsefi akımdır.
Pozitivizm: Olguculuk
Entüisyonizm: Sezgicilik
Septisizm: Kuşkuculuk
Pragmatizm: Faydacılık
Rasyonalizm: Akılcılık
Realizm: Gerçekçilik. Varlık var mıdır? Vardır.
Materyalizm: Maddecilik
Farabi: Bilginin kaynağını duyu, akıl, nazar olarak açıklar. Aristotales’in görüşlerinden yararlanır.
Kanun fi’t Tıp: İbni Sina
Thomas Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları: Bilim öncesi dönem, olağan bilim dönemi, bunalımlar, devrim.
Formel Bilimler: Mantık ve Matematik
Felsefe ve bilimin ortak özellikleri: Eleştirel tavır takınma, Akla mantığa dayanma, dünyayı ve insanı anlamaya çalışma.
Descartes: Açık – seçik bilgiye ulaşmak için şüpheyi metod olarak kullanan 17. YY filozofu.
Sokrates: İnsan bilgisinin doğuştan geldiğini savunur. Bunu kanıtlamak için matematik bilmeyen birine konuşma esasına dayanan diyalektik yöntemiyle geometri problemi çözdürdü.
Analitik felsefe: dil analizi yapar.
Hans Reichenbach: Bilimi anlamanın yolu, tüm bilgi yığınını incelemektir.
Bilimsel metinleri çözümlemek için mantık dilini kullanmak gerekir.
Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilir.
Eğer bir önerme doğrulanabilir yada yanlışanlaşılabilir ise o önerme anlamındadır.
Paradigma: Bilimsel bir yaklaşımın doğayı ve toplumu algılama ve sorgulama biçimidir.
Stephen Toulmin: Bilimsel kuramların başarılı olmaları bilim adamlarına bağlıdır. Nasıl ki hayat mücadelesinde güçlü, güçsüzü yener. Bilimde’de güçlü teoriler varlığını sürdürür.
Varlığı oluş olarak kabul eden filozoflar: Herakleitos – Alfred North Whitehead
Varlığın hem madde hem de düşüncenin ürünü olduğunu savunan düalist filozof: René Descartes
Suje ile Obje birleşince ortaya Bilgi çıkar.
Felsefi bilgi özneldir.
Felsefe ve dinin ortak amacı: Evreni ve insanı anlama ve açıklama.
Epistemoloji: Bilginin kaynağını, ilkelerini yöntemini araştırır.
Entüisyonizm: Sezgicilik
Gorgias – Sofizm:
Hiç bir şey var değildir.
Bir şey olsa bile, bilinemez.
Bir şey var olsa, bilinse bile bu bilgi başkalarına aktarılamaz.
Dualizm: Varoluşun iki karşıt prensibini barındırır.
Rasyonalizm ve eprizm sentezi: Kritisizm.
Kristizm: Doğru bilgiye deney, gözlem ve aklın bir arada kullanılmasıyla ulaşılır.
Sembolik mantık: Bilime ait metinleri anlamamıza doğrulamaya yarar.
Bilimsel bilginin özellikleri: Genellemeler yapar, eleştiricidir, olgusaldır.
Platon: Gerçekte var olan varlıklar idealar dünyasındadır.

Tarih 6 Ders Notları ( Özetleri ) ve Çıkmış Soru Anlatımları

Açık Öğretim Lisesi ( AÖL ) Geçmiş dönemlerde çıkmış soruların cevapları:
Türklerle Müslümanlar arasında ilk ilişkiler Hz Ömer Döneminde başladı.
İslam tarihinde 2 adet Akabe Biatı vardır.
Hz Muhammed doğduğunda meydana gelen mucizevi olaylar:
İran’da Sava Gölü’nün kuruması.
İran’da Semeve Deresi’nin taşması.
Mecusilerin bin yıldır yanan kutsal ateşinin sönmesi.
Cahiliyet Döneminde Şiir, Hitabet gelişmiştir.
Hz Muhammed veda haccını 632 yılında yaptı.
Tulunoğulları Mısır’da Türk hakimiyetinin öncüsüdür.
Türk – İslam edebiyatının ilk örnekleri Karahanlılarda ortaya çıktı.
İslam Devletinin ilk halifeleri Hülafa-i Raşidin: Hz Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali. 632 – 661
Türk olmuş : Müslüman olmuş.
Humaraveyh döneminde Tulunoğulları hükümdarları bedevilerden oluşan Muhtare isimli özel bir birlik kurdu.
Fatımiler’in kurucuları Hz. Fatima ve Hz Ali yoluyla Peygamber soyundan geldiğini iddia ederler.
Kümbet: Silindirik yada Çokgen planlı bir gövde üzerinde oturan konik veya promidal külahtan oluşan mezar.
İlhanlıları 1260 yılında Ayn-ı Celüd Savaşında yenen devlet Memlüklerdir.
Şeybaniler Timur Devleti’nin hakimiyetine son vermiştir.
Günümüze kadar gelen Türkistan minareleri Karahanlı devletinden kalmaktadır.
1258 yılında Moğollar Bağdat şehrini yıkarak Abbasi Devleti’ni bitirmiştir.
Cengizhan ölmeden önce oğlu Ögeday’ın hükümdar olmasını istemiştir.
Kubilay Hanlığı Türkleşmeyen ve İslamiyet’i kabul etmeyen tek moğol devletidir.

Halifenin onayını belirten ferman : Menşur
Allah’ın varlığından bahseden : Kelam
Türklerin yerleştirildiği sınır şehirleri : Avasım
Türkler islamiyeti : Hindistan, Arnavutluk, Bosnahersek’te yaydı.
İhşidoğulları, Tolunoğulları, Gazneliler Vali ve Komutanlar tarafından kurulmuştur.
Gazneli Mahmut Bağdat’ta oturan Abbasi Halifesini, Büveyhoğullarından koruyarak Sultan ünvanını almıştır.
Nesa, Serahs, Dandanakan Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında yapılmıştır.
Oğuzların sağ koluna Bozok denirdi.
Belirli bir veraset sistemi olmaması hükümdarların oğulları arasında meydana gelen taht kavgalarına sebep oldu.
Atabey Şehzadelerin öğretmenleri.
Eyyubi devleti yıkılınca aynı topraklarda Memluk devleti kuruldu.
Türklerin İslamiyeti tanımaları Emeviler yüzünden gecikmiştir.
Türkler Hindistan’a Gazneliler döneminde yerleşmiştir.
İbn-i Sina’nın El Kanun fi’t – Tıp adlı eseri Tokatlı Mustafa Bin Ahmet adlı bir doktor tarafından 18.YY’da Türkçe’ye çevirilmiştir.

Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki deniz: Kızıldeniz
Talas Savaşı Sonuçları:
Asya’da İslam – Arap egemenliği başladı.
Türklerle Araplar arasında ticari ilişkiler gelişti.
Araplar Çinlilerden kağıt imal etmeyi öğrendi.

Atabetü’l Hakayık = Edip Ahmet Yükneki dini ve ahlaki konular.
Karahanlılar Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet’i kabul etti
Camedar: Hükümdar ve diğer saray görevlilerinin elbiselerini hazırlar.

Uluğ Bey:
Timür hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğlu.
Astronomi bilgini.
Yıldızların Fihrist Cetvelleri eserinin sahibi.

Malazgirt savaşını kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı: Alp Arslan
Selçuklular ile Bizanslar arasında yapılan ilk savaş : Pasinler
Gazneliler İslamiyet’i Hindistan’da yaydı.
Darüşşifalar ülkede ticareti geliştirmeyi amaçlar.
Ebu Muhammed Ubeydullah Aglebileri yıkarak Fatımı Devletini kurdu.
Memlük – Osmanlı ilişkileri Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmuştur.
İhşidler, Tulunoğulları ve Eyyubiler aynı coğrafyadadır.
İlhanlı Devleti Türkiye Tarihi üzerinde doğrudan etkili olmuştur.
Babürler Yeni Çağda hüküm sürmüştür.
Mısır’da Kahire surları’nı Fatımiler yaptı.
İlhanlı Devleti’nin kurucusu Hülagü’dür.

Ali Kuşçu:
Ünlü Bilgin Uluğ Bey’in öğrencisidir.
Matematik ve Astronomi alanında çalıştı.
Semerkant Gözlem Evinin müdürü.
Fatih Sultan Mehmet Han döneminde İstanbul’a gelerek Osmanlı’ya hizmet etti.

Türkler Abbasiler döneminde Müslüman olmaya başladılar.
İlk Müslüman Türk Boyları: Çiğil, Yağma ve Karluklar.
İlk Müslüman Türk devleti: Karahanlılar
İlk Müslüman Türk imparatorluğu: Büyük Selçuklu İmp.
Türkler İslamiyet’i Bizans ve Haçlılara karşı korumuştur.

Karahanlılar 840 yılında Balasagun’da kuruldu. Kurucusu : Bilge Kül Kadır Han. Karluk ve Çiğlik boylarının birleşimiyle. Satuk Buğra islamiyeti kabul ederek Abdülkerim adını aldı.
1212 yılında çöktü. Karahanlılar için kullanılan isimler: İlek Hanlar, Afrasiyaboğulları, Türkistan Uygur Hanları.
Ceyhun Irmağı’nın Aral Gölüne döküldüğü delta bölgesine Harzem adı verilirdi.
Batıniliği Selçuklu Devleti’ne Hasan Sabbah taşıdı.
Büyük Selçuklu Nizamiye Medresesini açarak üniversitelerin temelini attı.

Tulunoğulları 868 yılında Tulunoğlu Ahmet tarafından kuruldu. 905 yılında Abbasiler tarafından yıkıldı.

Akşitler 935 yılında Ferganalı Muhammet tarafından Mısır’da kuruldu. 969’da Fatımiler tarafından yıkıldı.

Gazneliler 963 yılında Alp Tigin tarafından Afganistan’ın Gazne şehrinde kuruldu. İlk kez sultan ünvanını Sultan Mahmut aldı. 1187 yılında Gurlular tarafından yıkıldı.

Büyük Selçuklu Devleti 1040 Dandanakan Savaşı sonrası Selçuk Bey tarafından kurulmuştur. Savaş sonrasında Tuğrul Bey Sultan oldu. Büyük Selçuklu Hicaz, Kirman ve Mezopotamya’da kuruldu. Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey Başkenti Nişabur’dan Rey’e taşıdı. Musa Yabgu’nun oğlu Hasan Bey, Bizanslılar tarafından şehit edildi. Van Gölü’nden Trabzon’a kadar alan Selçuklu hakimiyetine girdi.

Dandanakan Savaşı 1040 yılında Oğuzların Gazne topraklarına yayılmak istemesi yüzünden yapılmıştır. Gazneliler yıkıldı, Büyük Selçuklu Devleti kuruldu.
Malazgirt Meydan Muharebesi
1071 yılında Selçuklular ve Bizanslar tarafından yapıldı. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Melikşah döneminde Hasan Sabbah: Haşhaşiler isimli gizli bir tarikat kurdu. Bu tarikat önemli süikastler gerçekleştirdi. Vezir Nizamülmülk ölünce Selçuklular yıkılma sürecine girdiler.
HarzemŞahlar 1097 yılında Anuş Tigin tarafından Aral Gölü yakınlarındaki Harzem bölgesinde kuruldu. Selçuklularla Yassıçimen Savaşı’nı yaptı. Bu savaş sonunda 2 tarafta yıkıldı.

Hükümdarlar genelde Sultan ünvanını kullandı. Hükümdarlığın Sembolleri: Hutbe okutmak, Sikke bastırmak, Çetr kurdurmak, Tuğra, Nevbet ( Davul ), Sancak, Taç, Taht, Otağ
Türk İslam Devletlerinde ülke Eyaletlerle, Sancaklarla, Kazalarla ve Köylerle ayrılıp yönetildi. Eyaleti hükümdar soyundan biri yönetiyorsa Melik, farklı biri yönetiyorsa Şıhne denirdi.
Büyük Selçuklularda Şehzadeler ve Atabeyler ile yönetilirdi.
Karahanlı Ordusunun çekirdeğinde Karluk ve Çiğil boyları vardı. Ordu: Hassa Ordusu(Hükümdarın), Saray Muhafızları, Eyalet Askerlerinden oluşurdu.
Gazne Ordusu: Gulam Askerleri, Eyalet Askerleri, Gönüllüler ve Ücretli askerlerden oluşurdu.
Gulam Askerleri doğrudan sultana bağlı maaşlı birliklerdir.

Tulunoğulları ve Akşitler
Bu iki devletin ordularını Kıpçak Türkleri oluşturuyordu. Nil Nehrinde eğitim alıyorlardı.
Selçuklu Ordusu: Gulam Ordusu, Hassa Ordusu, Eyalet Ordusu, Sipahiyan, Bağlı devletlerin kuvvetlerinden oluşurdu.
Türk İslam Devletlerinde toprak sahibi devlettir. Bu toprağa Miri Arazi denir. İkta, Has ve Haraç olmak üzere ikiye ayrılır.
İkta toprakları önemli kişilere, kahramanlara hibe edilir. Devletten maaş almazlar ve bu toprağın geliri ile geçinirler. Devlete asker yetiştirirler.
Has padişahın ve ailesinin topraklarıdır. Haraç ise Selçuklu devletinde yaşayan Gayr-ı Müslim halkının topraklarıdır.
Mülk toprak ise padişah tarafından bağışlanan Miri Arazi’dir. İstediği kişiye toprak bağışlayabilir.
İslamiyet öncesi Türk devletleri Şehir Hukuk(Dini) ve Örfi Hukuk ( Töre) hukukuna göre yönetilirdi.
Bu iki hukuğu da kadılar yönetir, mahkeme başında kadıül-kudat( Baş Kadı ) örfi mahkemelerinin başında emir-i dadlar vardı. Ayrıca hükümdarların başkanlık ettiği Divan-ı Mezalim isimli bir mahkeme daha vardı. Bu mahkemede devlete ağır suçlar işleyen devlet memurları yargılanırdı.
Kadı asker Ordu içindeki anlaşmazlıkları yönetirdi.

Selahaddin Eyyübi Fatımi devletini yıkarak Eyyubi devletini kurmuştur.
Moğollarda sosyal yapı küçükten büyüğe: Yasun, Aymağ, Obog, İrgen, Millet
Babür Devletinin resmi dili Farsça’dır.
İslam Dünyasında resim sanatı Şiraz, Tebriğ ve Bağdat okullarında geliştirilmiştir.
Memlük Sultanlarının yazılı buyruklarına Sultaniyet adı verilirdi.

DİL VE EDEBİYAT
Karahanlılar yazıda Uygur alfabesini kullanırdı. Türkçe’ye büyük önem verirlerdi. Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig eserinde padişahlara tavsiyelerde bulundu.
Kaşgarlı Mahmut: Divan-ı Lugati’t-Türk kitabında Türkçe’nin Arapçadan daha üstün bir dil olduğunu ispatlamaya çalıştı. Türkçe-Arapça sözlüktür.

Ufak bilgi: Türkçe’de 111 bin, Arapçada 1.5 milyon kelime vardır.
Dilimizden Arapça’ya 300, Arapça’dan dilimize 10.000 kelime geçmiştir.
Karahanlılar hükümdarı Satuk Buğra Han yazdığı destanda İslamiyet’e nasıl geçtiğini anlatmıştır.
Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet isimli eserinde İslamiyet’i Türkçe olarak anlatmıştır.
Gaznelilerin bilim dili Arapça, Edebiyat dili Farsça, konuştukları dil Türkçe’dir.
Gaznelilerin en önemli şairi Firdevsi Şehname adlı eseri Gazneli Mahmut’a itafen yazmıştır.
Büyük Selçuklularda halk Türkçe konuşur, edebiyat ve bilim ise Farsça yapılırdı. Ömer Hayyam ve Nizamülmülk bu dönemde eserler verdi.
HarzemŞahlar’ın çocuklarının isimleri Türkçe’dir.

EKONOMİ
Selçukluların gelir kaynakları:
1-Öşür (Müslüman halktan alınan toprak vergisi)
2-Haraç (Gayr-ı müslim halktan alınan toprak vergisi)
3-Cizye (Gayr-ı müslim halktan alınan kafa vergisi)
4-Gümrük geliri
5-Maden geliri
6-Ganimet (Şavaşta elde edilen ganimetin 1/5’i devlete aitti.)
Selçuklularda altın paraya Dinar, gümüş paraya Dirhem adı verilirdi.

Adana Tarihi

Tarih kokan şehir
Geçmiş ve yaşanılan tarih iç içe olması kente ayrı bir tat ve lezzet katarmış. Günümüzde kentlerin geçmişinin eski olması ve birçok uygarlığa ev sahibi olması o kentin değerini yükseltir. Adana Tarihi birçok kaynağa göre adana tarihi Hitit İmparatorluğuna kadar dayanırmış. İsmini Adanya adlı şehirden aldığını değişime uğrayarak bugünkü halini aldığı söylenir. Tarihinin M.Ö 6000 yıl öncesine kadar gittiği söylenir. Çukurova bölgesinde arkeolojik kaynaklara göre en eski şehir bulunmuştur. Bir dönem bazı korsanlar tarafından hapishane olarak kullanıldığı söylenir. Roma ve Bizans imparatorluğu döneminde yerleşilen şehir olmuştur. Bu dönemde köprüler, binalar, sulama ve fidan ekme yapılmış ve büyük bir ticaret merkezi haline getirilmiştir. Araştırmalara göre yontma taş döneminden itibaren yerleşme olduğu tespit edilmiş olup yeni araştırmalar nezdinde çıkan arkeolojik bulgular neticesinde sonuç değişebilmektedir. Bazen Araplar tarafından ele geçirilmiş bazen Bizanslılar tarafından.13 yüzyılda şehirde büyük bir deprem meydana geldiği ve şehrin büyük bir kısmını yıktığını aktarır yazılı kaynaklar. Kilikya Ermeni krallığının bu kente bir süre hüküm sürdüğü tarihi kaynaklarca belirtilir. Ramazan oğulları Memluklular tarafından bu kente getirilmiş ve daha sonra Osmanlılar kente hâkim olmuşlardır.1.Dünya savaşı sırasında Fransa tarafından işgale uğramış ve 1921 Ankara Antlaşması sonucunda Fransa Adana ilinden çekilmiştir.1955 Yılında bu ilde Nato incirlik üsttü kurulmuştur.1986 yılında Büyükşehir olmuştur. Birçok medeniyete beşiklik eden Adana İli bu medeniyetlerin izini tarihi kalıntılarla hala yaşamaktadır.

31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş ama vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek… Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor.

Tel: (0322) 363 09 88

 

Üniversiteye kayıtlar başlar başlamaz kazanan öğrencilerin ilk aklına gelen elbetteki burs başvuruları oluyor. Sürekli güncelliyeceğimiz burs başvurularını buradan takip edebileceksiniz. Başvuru yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinide bu yazı dizimizde anlatacağız. Başvurular günlük olarak güncellenecektir.

2015 – 2016 Yılı KYK Burs Başvurusu

2015 – 2016 yılı İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Başvurusu

2015 – 2016 yılı Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

2015 – 2016 yılı HACI ÖMER SABANCI VAKFI 

2015- 2016 yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Burs Başvurusu 

2015 – 2016 yılı Burs Başvuruları Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’da bu sene başvuruları internet üzerinden başvurularını alıyor.

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çalışkan, yetenekli, ancak maddi imkanı olmayan başarılı Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Anadolu Vakfı’nın internet sitesi olanwww.anadoluvakfi.org.tr adresinden form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.

Başvuruda bulunacak olan adayların form doldurabilmeleri için öncelikle sisteme üye olmaları gerekmektedir.
Bursiyer adayları

 • Ad – Soyad,
 • TC Kimlik Numarası ve E-posta adresleri ile sisteme üye olduklarında kendilerine e-posta yolu ile gönderilen şifreyi kullanarak sisteme giriş yaparlar ve burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar.
 • Başvuru tamamlandığında sistem otomatik olarak bursiyer adayına “Başvurunuz başarı ile gerçekleşmiştir” mesajını ve sürecin devamı hakkında kısa bilgi verir.
 • Adaylar başvuru formlarına, başvuru süresince ulaşabilirler ve bu süre zarfında gerek duydukları taktirde bilgilerinde güncelleme yapabilirler.
 • Burs başvuru süresi sona erdiğinde adaylar bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.
 • Sistem, Üniversite Giriş Yerleşme Puan Başarı sırasına göre başvuru yapmış olan tüm adayları elektronik olarak sıralar.
 • Mevcut listeden yine başarı sırasına göre elektronik olarak meslek dalı kontenjanlarına bursiyer adayları yerleştirilir.
 • Kontenjan Listeleri, Burs Komitesine sunularak adaylar maddi desteğe duydukları ihtiyaç açısından değerlendirilirler.
 • Önce “başarı” kritine göre elektronik olarak oluşturulan liste Burs Komitesi’nde “ihtiyaç” kriterine göre de değerlendirildikten sonra son şeklini almış olur.

İlgili burs kontenjanına giren bursiyer adaylarına bilgilendirme maili gönderilir ve bursiyer adayları bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

 • Nüfus Cüzdan fotokopisi
 • Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
 • İkametgah belgesi
 • Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi
 • Gelir beyanı ile ilgili olarak
 • Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
 • Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
 • Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
 • Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
 • Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı
 • Öğrenci belgesi

Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde belirlenmiş olan tarihe kadar Anadolu Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.

Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Sonuçlar, Anadolu Vakfının internet sitesinde duyurulur.

İsov her sene olduğu gibi bu senede burs başvurularını internet üzerinden alacak. 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için 14 üniversiteyi kazanan öğrencilerin başvurularını kabul ediyor.İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın yapmış olduğu duyuru;

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs başvuruları Eylül başında başlıyor. Vakıf, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde mesleki ve teknik lise, meslek yüksek okulu, üniversitelerin teknik bölümlerinde yüksek öğretim, yüksek lisans öğrenimi yapan veya bu eğitim kurumlarına girme hakkını elde etmiş ancak öğrenimine kendisinin veya ailesinin imkânlarıyla devam edemeyen başarılı öğrencilere karşılıksız olarak burs veriyor.
isovlogoİstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Başvuru Kriterleri
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç),
3. Gelir düzeyi düşük olmak,
4. Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
5. Adli sicil kaydı bulunmamak,
6. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7. Liseler için: Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek liselerinde öğrenim görüyor olmak,
8. Yüksek öğretim için: meslek yüksek okulu ve teknik üniversitelerde öğrenim görüyor olmak.
Yukarıdaki koşullara sahip burs adayları 01-30 Eylül tarihleri arasında web sayfası üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular İSOV Burs Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülenler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep edilir. Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteği bulunmamaktadır.
İSOV aşağıdaki üniversite ve okullarda öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.
1. Boğaziçi Üniversitesi,
2. İstanbul Üniversitesi,
3. İstanbul Teknik Üniversitesi,
4. Galatasaray Üniversitesi,
5. Marmara Üniversitesi,
6. Yıldız Teknik Üniversitesi,
7. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
8. Türk-Alman Üniversitesi,
9. İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
10. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
11. Kocaeli Üniversitesi,
12. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü,
13. İstanbul,Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan Anadolu Teknik,Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri,
14. Özel üniversitelerin teknik bölümlerinde ve %100 burslu öğrenim görebilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

Üniversite’de sınav sistemi nasıl?

interncoplugu sınav dönemi

Kimi okullarda bir vize bir final yapılırken kimi okullarda da iki vize bir final yapmaktadır.

Lisedeki mevcut olan 1. sınavların yerini “Vize”lere bırakıyor.

Lisedeki sistemde mevcut olan 2. sınavların yerini “Final”lere bırakıyor.
Lisedeki sınıf geçmeniz için gereken ortalama yükseltme sınavları ise yerini “Büt”lere bırakıyor.

Bir de bazı üniversiteler yaz okulu vardır.Bu da kaldığın dersleri yazın 2 ayda görüp vermek demektir. Ama ders başına 250 civarında para veriyorsunuz.

Not: Bazı kısımlar forumturkadan alıntılıdır.

2015 yılı KYK Burs Başvuruları

Üniversite kayıtları başlar başlamaz öğrencilerin ilk aklına gelen burs başvuruları ne zaman başlıyacağıdır?

Bütün üniversitelerin kayıtları bittikten sonra www.kyk.gov.tr sitesi üzerinden Kredi ve Yurtlar Kurumu’na hem burs hem geri ödemeli kredi hemde yurt için başvuracaksınız. Tahminen 15 Ağustos’dan sonra başvurular başlıyacaktır.

Peki Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burs sonuçları da Aralık ayı içerisinde açıklanacak olup Burs veya geri ödemeli kredinizi Ocak ayı itibariyle almaya başlıyacaksınızdır. Yurt sonuçları ise Ağustos sonuna kadar açıklanır ve Eylül başında kayıtları yapılacaktır.

Başbakanlık bursu ile kyk bursu aynı mı?

Evet. Eskiden Başbakanlık bursu deniyordu. Fakat artık Gençik ve spor bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs,kredi ve yurt konularına bakmaktadır.

Bir sonraki yazı dizimizde Derneklerin Bursları konuları yer alacaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yatay Geçiş

Öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sürdüren öğrenciler, hazırlık eğitimi buna dahil olmamak üzere kayıtlı oldukları önlisans programında en az bir dönem, lisans programında ise iki yarıyıl okumak koşulu ile tüm derslerden başarılı oldularsa, puan türü ve eğitim içeriğiyle örtüşen diğer bölümlere geçiş yapabilir ve o bölümün diplomasını alabilirler.

istanbul aydın üniversitesi kampüsü

Buna ek olarak İstanbul Aydın Üniversitesi‘nde öğrenciler kayıtlı bulundukları programa yerleşirken o senenin ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır. Ve bölümlerarası geçiş için o puanlar dikkate alınır. Geçiş yapmak istenilen programın taban puanına eşit ya da yüksek bir puana sahipler ise YÖK yönetmelikleri ve uygulama esasları çerçevesinde, geçmek istenilen bölüme yatay geçiş yapılabilir.