Antropoloji Bölümü İş Alanları

Antropoloji Bölümü

Antropoloji; yani insan bilimi, insanlığın yüzyıllar boyunca aklını karıştırmakta olan temel sorunlardan, bitmeyen düşlerinden,tatmin edemediği meraklarından birine adamıştır kendini. Farklı olanı anlamak ve bu yolla da kendini tanımak. Antropoloji, farklılıkları anlamanın yolunun kültür kavramından geçtiğini savunmuştur. Antropolojiyi doğa bilimleri ve insan bilimleri arasında devinen bir sarkaç gibi düşünebiliriz. Anatomi, ekoloji, ve jeoloji gibi doğa bilimleri kadar psikoloji, sosyoloji, filoloji, felsefe ve tarih gibi insan bilimleri de antropolojinin alanları arasındadır. Bu sebeple Antropoloji Bölümü ilk olarak öğrencilerin disiplinlerarası bir özgürlük ile ve global bir perspektifle düşünmesini hedeflemektedir. Özgür düşünmenin analitik yeteneklerle gelişeceğine inandığımızdan ötürü onları sosyal bilimlerdeki klasik teorilerin yanısıra en yeni yaklaşımlarla da tanıştırmayı amaç edinir bu bölüm. Daha da önemlisi, günümüz dünytasının onlar gibilerine ne kadar ihtiyacı olduğunun farkına varabilmeleri için ekonomi ve politika ile ilgilenen ve ahlaki sorumluluklarının önemini kavramış birer uzman olmaları üniversitelerin hedefleri arasındadır.

antropoloji

Antropoloji Bölümü İş Olanakları

Antropologlar giderek yerelliklere önem veren bir dünyanın uzmanları konumundadırlar. Üniversite ve müzeler kadar uluslararası kurumların (NATO, UNESCO, UNICEF, AT, DSÖ, ILO…) hükümetlerin, uluslararası şirketlerin, hukuk bürolarının, basın-yayın kuruluşlarının, araştırma şirketlerinin antropologlara ihtiyacı vardır. Amaç içinde yaşanan kültürün kavramları ile sınırlı kalmadan küresel kıyaslamalar yaparak anlamak ve sosyal sorunlara çözüm getirmek isteyen gençler yetiştirmektir. Antropologlar , üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan kurumlarda (HAGEM, müzeler vb ), TRT, Devlet Planlama Teşkilatı , Türkiye İstatistik Kurumu, belediyede, kadın ve aile araştırma merkezinde, sivil toplum kuruluşlarında ve benzer birçok kuruluşta araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Bu iş alanlarına ek olarak araştırma şirketlerinde, basın yayın kuruluşlarında, ergonomi alanında çalışmalar yürüten kuruluşlar,danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalışma alanlarıdır. Son zamanlarda şirketlerin ik (insan kaynakları) departmanında, stratejik pazarlama, halkla ilişkiler müşteri hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır.

Antropoloji Bölümü Dersleri

Sosyal Teoriye Giriş: Modern sosyal bilimlerin tarihi incelenecek ve çeşitli akımlar arasındaki ilişkiler günyüzüne çıkarılacaktır. Bu ders saatlerinde İngiliz akımından Hobbes, Smith, Mill ve Spencer, Fransız akımından Rousseau, Comte ve Durkheim, Alman akımından ise Kant, Hegel, Herder, Dilthey, Max Weber ve Simmel okunacaktır.

Birey Kültür ve Toplum: Bu derste öğrenciler bireylerin ve sosyal toplulukların tecrübelerini yorumlamak, uzlaşmaya varmak ve sosyal ilişkileri sürdürmek amacıyla yarattıkları ve kullandıkları sembol sistemlerini inceleyeceklerdir.

Medeniyetler Tarihi: Bu ders dünya medeniyetlerinin gelişimini tarihsel, sosyal ve kültürel olarak ele almayı amaçlamaktadır.

Kültürel Antropoloji’ye Giriş: Bu ders, birinci sınıf antropoloji öğrencilerine antropolojiyi tanıtmak amacı ile hazırlanmıştır. 19. Yüzyıl evrimcilerinden başlayarak insan kültürlerindeki farklılıklar ve benzerlikleri açıklamak için geliştirilen teoriler ve paradigmalar ve antropoloji disiplininin ilgilendiği temel sorunsallar üzerinde durulacaktır.

Klasik Antropoloji’den Örnekler: Bu derste öğrenciler antropolojinin klasikleriyle tanışacaklardır.

Modern Antropoloji’den Örnekler: Bu derste disiplinimizin son günlerde ilgilendiği soruları ele alan etnografyalar okunulacaktır.

İstatistik 1: Bu derste öğrencilerin temel istatistik kavramlarını, kantitatif yollarla daha ayrıntılı bir biçimde araştırma yapmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır. Sosyal bilimler için bilgisayarda en yaygın olarak kullanılan istatistik programı olan SPSS programını kullanmayı uygulamalı olarak göreceklerdir.

Siyasal Antropoloji: Bu ders siyasal kurum, yapı ve olayların anlaşılmasına yardım eden çeşitli teorik yaklaşımları inceleyecektir.

Diğer Antropoloji Bölümü Dersleri: Demografiye Giriş, Alan Araştırması, Din Antropolojisi, Devrimin Sembolik Antropolojisi, Amerikan Yerlilerinin Kimliği, Kültür ve Cinsiyet, Sağlık Antropolojisi, Görsel Antropoloji, Kent İncelemeleri, Modern Türkiye’nin Antropolojisi…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Antropoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

İstanbul Üni.                   Antropoloji     TM-3                47     298,85283     378,32678
Ankara Üni.                     Antropoloji     TM-3                31     287,19736     359,73179
Mehmet Akif E. Üni.     Antropoloji     TM-3                52     233,08868     268,88580
Mustafa Kemal Üni.      Antropoloji     TM-3                41     227,34083     299,26507
Ahi Evran Üni.               Antropoloji     TM-3                52     227,07283     309,47446
Cumhuriyet Üni.           Antropoloji     TM-3                67     226,51030     266,01605
Yüzüncü Yıl Üni.           Antropoloji     TM-3                41     223,05395     323,27732
Cumhuriyet Üni.           Antropoloji (İÖ)     TM-3       67     216,20257     239,61902
Mardin Artuklu Üni.    Antropoloji     TM-3                47     214,48618     303,23408

Şöyle bir baktığımızda İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü 298 taban puan ile 1. sırada diyebiliriz.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir