AÖL Biyoloji 1 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )

AÖL 2016 – 1.2. 3. Dönem Çıkmış soruların cevapları ve anlatımları.
Kriminal Biyoloji : Suç ve suçlunun tespiti ve ispatı.
Hücreden organizmaya geçiş süreci: Doku, organ, sistem
Herbivorlar: Otçul
Karnivorlar: Etçil
Omnivorlar : Otçul ve Etçil
Bütün canlılar Solunum yaparak enerji ihtiyacını giderirler.
Su: Kohezyon etkisi sayesinde yüzey gerilimini oluşturarak bazı böceklerin su üstünde yürüyebilmesine neden olur.
Buharlaşma ısısı yüksek olduğu için suyun bulunduğu bölgelerin aşırı ısınmasını önleyerek ılıman iklim oluşturur.
Topraktaki besleyici minarelleri çözer.
Mineraller: enzimlerin yapısına göre kofaktör olarak katılır. Enerji vermezler. Sindirilmezler. Hücre zarından geçerler. Fazlası ter, dışkı ve idrarla atlır. İnsanlarda 40 çeşit mineral bulunur. Eksikliği rahatsızlıklara ve hastalıklara neden olur.
Karbonhidratlar: 1 gramı 4.20 kcal enerji verir. Hücre zarı ve çeper yapısına katılır. Fazlası yağa dönüştürülerek depolanır.
Yağlar: Suda çözünmeyip eter, kloroform gibi organik çözücülerde çözülür. Karbon ve hidrojen oranı fazla, oksijen oranı az. Parçalanması zor. Deri altında depolanarak ısı yalıtımı ve mekanik etkilere karşı korur.
Dna: Protein sentezini kontrol ederek hücredeki metabolik olayları yönetir. Hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek kalıtsal özelliklerinin aktarımını sağlar. Sentezlenirken bir pürin bazının karşısına daima bir piramidin bazı gelir.
Bir hücrede enzim sentezi yapılırken Su miktarı artar.
Hücre çalışmaları: Robert Brown, T schwann, R Virchow
Doymamış yağ asitleri: Bazı karbon atomları arasında ikili bağlar bulunur. Oda sıcaklığında sıvı haldedirler. Bitkisel Kaynaklıdırlar.
Proteinlerin organizma üzerindeki etkileri: Hücre yapımında ve dokuların onarımında kullanılır. Antikor yapısına katılarak vücudun bağışıklığında görev alır. Albümin ve glovülini olutşurarak kanın ozmotik basıncını düzenler.
C vitamini : Fazlası karaciğerde depo edilir. Eksikliği geç hissedilir. Vücuda aşırı miktarda alınırsa zehir etkisi yapar.
Emzimlerin tamamı protein yapısındadır.
%30 suyun olduğu 35 derecelik ortamda enzim normal bir şekilde çalışır.
Ribozomda zar yoktur.
Prokaryot ilkel basit hücrelerdir.
Ökaryot gelişmiş hücrelerdir.
Prokaryot, Ökaryot hücre tipinde ortak olan özellikler: Genetik bilginin dna aracılığıyla kodlanması ve aktarılması, Glikoz olayının görüşmesi. Protezatomlara sahip olunması.
Aminoasit fosfolipit tabakasından geçemez.
Bilim insanı tarafından sunulan bilgiler sorgulanabilir olmalıdır.
Nitel Gözlem: Bir aracın yardımı olmadan doğrudan duyu organlarıyla yapılır.
Nicel Gözlem: Bir ölçü aracının yardımıyla yapılır.
Restorasyon ekolojisi : Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullara geri döndürür.
Eşeyli üreme: Mayoz bölünme yoluyla gametler oluşturur. Gametlerin birleşmesine döllenme denir. Tür içinde yeni gen kombinasyonları oluşur.
Mineraller için enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.
Ph değeri 7-14 arası olanlar: deniz suyu, soda, amonyak
Selüloz: Çok sayıda glikozun beta glikozit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşur. Otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalarca sindirilir. Zincirler halinde birleşerek bitki hücre çeperini oluşturur.
Golgi aygıtı: Glikoprotein, glikolipit, lipopreteinlerin sentezlenmesini sağlar.
Bitkilerde ara lamel oluşturur. Sindirim enzimi taşıyan lizozomu oluşturur.
Ksantofil: Sarı, Kroten: Turuncu, Likopen: Kırmızı
Prokaryot hücrelerde: çekirdek zarı yok, ökaryotlarda var.
Mikrotübüller: Protein tibülinlerinden oluşur. İçi boş çubuk şeklinde yapılardır. Hücre içinde sürekli oluşup ayrışabilir.
Pasif geçiş: Zamanla ortamlar arası yoğunluk farkı azalır. Madde taşınırken enerji harcamaz. Difüzyon ve osmoz şeklinde gerçekleşir.

Solunum ile organik besin monomerleri parçalanır ve bu besinlerde depo edilmiş olan kimyasal bağ enerjisi ortaya çıkar.
Fotosentez ve Solunumda ATP sentezi gerçekleşir.
RNA ve ATP’de şeker 5C’Lu riboz şekeridir.
Glikojen suda çözülür
Kolesterol bitkisel dokularda bulunmaz, fazla alınması damar tıkanıklığı ve sertliğine neden olur. Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.
Amino asitler: İnsanın üretemediği 8 çeşit amino asite temel aminoasit denir. Bütün aminoasitler bitkiler tarafından sentezlenebilir. Amino asit çelitliği yapısındaki radigkal grup değişkenliği ile oluşur.
Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi çevresel faktörler etkisi ile proteinlerin yapısının bozulmasına denatürasyon denir.
A vitaminleri görme pigmentlerinin yapısına katılır. Eksikliğinde gece körlüğü, kalp ve böbrek rahatsızlıkları görülür. Besinlerden provitamin olarak vücuda alınır ve karaciğerde A vitaminine dönüşür.
Adenin deoksiribo nükleotinde riboz bulunmaz.
Virüslerde DNA Ve RNa birlikte bulunmaz.
ATP’de 2 ve 3. bağlar yüksek enerjili fosfat bağıdır.
Oksijensiz solunum ekzergonik tepkimedir.
Ribozom tüm hücre organellerinde bulunur.
Kofullar sentrozom organellerinde görülmez.
Klorofilde mitokondri ve kloroplast bulunmaz.
Çekirdekçikte RNA ve protein bulunur, ribozomlar sentezlenir.
Düfzyon olan melokülün büyüklüğününün artması difüzyon hızının azalmasına neden olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir