AÖL Türk Edebiyatı 8 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )

Bu çalışma AÖL 2016 1-2-3. dönem sınav sorularının cevaplarıdır.

Garipçilerin şiir anlayışı: Günlük hayat sorunlarını dile getirmek. Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıpları kırmak. Nükteye yer vermek, gülmeceden şaşırtmacadan yararlanmak. Şiirde konuşma dilinin özelliklerinden yararlanır.
Garipçiler: Şiirde ölçü, kafiye yoktur. Basit şeyler anlatılır. Her türlü kurala karşı çıktılar. Mecazlı söyleyiş yoktur. İnsan problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki gariplikleri konu edindiler.
Garip Akımı Şairleri: Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday.
Türk hikaye ve romanı 1930lara kadar Milli Edebiyat etkisinde gelişmiştir. 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi çizgiye yönelmiştir.
Peyami Safa: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu.
Reşat Nuri Güntekin: Yeşil gece
Halide edip adıvar: Sinekli Bakkal
Anadoluya açılan, köyü ve köylüyü anlatan eserler: Karabibik, Küçük Paşa, Memleket Hikayeleri.
Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Orhan Kemal toplumcu gerçekçi çizgidir.
Cumhuriyet dönemi deneme-eleştiri yazarları: Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Cemil Meriç.
Yusuf Atılgan: Anayurt oteli, Anavatan Oteli.

Cemal Süreya: 2. Yeni anlayışına sahip şairdir.
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir: Milliyetçidir, Yabancı sözcükler yok, Milli konular.
Nazım Hikmet: 835 satır, Memleketimden İnsan Manzaraları, Kafatası, Kan konuşmaz, Sevdalı Bulut, Şeyh Bedrettin Destanı Kuvayi milliye destanı, Memleketimden insan manzaraları.
Hikaye: Yaşanmış yada yaşanması mümkün olan olaylar. Olay, mekan, zaman ve kişi ögeleri vardır. Kahramanlar bir yada birkaç kişidir. Romana göre daha kısadır.
Kuyucaklı Yusuf: Toplumcu gerçekçi roman yazarı.
Nurullah Ataç: Cumhuriyet dönemi deneme yazarı.
Beş Hececiler: Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafız Çamlıbel.
Aşık Veysel: Dostlar beni hatırlasın, kara toprak, uzun ince bir yoldayım.
1980 sonrası şiir anlayışı: Türk şiirini yeniden değerlendirme çabaları. Büyül şehirdeki insanın yabancılaşması üzerinde sıkça durulmuştur. Şairlerin yeni imgelerin peşinden koştuğu bir dönemdir.
İkinci yeni: Dadaizm ve sürrealizm. Anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığa, imgeci söyleyişi benimsemişlerdir. Şiirde önceliğin biçimde olduğunu söylemişler.Bireyci şiir anlayışı hakimdir.
2. Yeni sonrası toplumcu şiir: Cemal Süreyya, Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan.
Garip akımı dışında yeniliği sürdüren şairler arasında aklımıza ilk olarak Melih, Cevdet, Anday gibi isimler gelir.
Beş hececiler: Anadoludu yada memleketçi edebiyatı yaparlar.
Cumhuriyet Dönemi halk şairleri: Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Yaşar Reyhani.
Turgut Uyar – Divan, Cemal Süreya – Uçurumda Açan, Ülkü Tamer – İçime Çektiğim Hava değil Gökyüzüdür.
Modernizm eserleri: Tutunamayanlar, YEni hayat, Kara kitap

Toplumcu Şiir: Halkı ve halk sorunlarını anlatır. Sosyalist gerçekçilik adı da verilebilir. Emekçi sorunları konu edinir. Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Ceygun Atuf Kansu, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal.
Oğuz Atay: Tutunamayanlar
Serbest nazım ve toplumcu şiir: Aruz ve heceyi redder, fütürizm akımının etkisini gösterir. Ercüment Behzat Lav, Nazım Hikmet.
Sezai Karakoç: İkinci Yeni, İslam dinini esas aldı, İslam mitolojisi şiirleri yazdı.
Ercüment Behzat Lav: İçinden tanırım ben o elleri, onlar ki zehirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri aşanlar seyrine hayran olurlar.
Faruk Nafız Çamlıbel: Hecenin beş şairinden biri. Anadolu edebiyatının en tanınmış şairi. Çoban Çeşmesi en ünlü şiiri.
Bingöl Çobanları – Kemalettin Kamu, Hikaye – Cahit Külebi, Merdiven – Ahmet Haşim.
Mehmet Akif Ersoy: Safahat, Seyfi Baba. Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir edebiyat yapmak.
Yusuf Ziya Ortaç: Anadolucu ya da memleketçi edebiyata çıkardıkları kitaplarla tepki gösterdiler.
Yeni hayat : Viranbağ, ışıktan bir ülke.
Orhan Pamuk – Kara Kitap, Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf, Yusuf Atılgan – Aylak Adam.
Ananyurt Oteli : Modernizmi esas alır.
Ahmet Kutsi Tecer: Cumhuriyet dönemi deneme ve eleştiri yazarı.
Ahmet Muhip Dıranaz: Öz Şiir yazarı
Necip Fazıl Kısakürek: Kaldırımlar

AÖL Türk Edebiyatı 8 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )” üzerine bir düşünce

  1. Barış Yalman

    Açık öğretim lisesi 2016 1-2-3. dönem sınav sorularının cevapları için teşşekkür ederim. Keşke soru cevap şeklinde yayınlasaydınız. Genel tekrar olurdu :)

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir