İktisat Bölümü İş Olanakları

 İktisat Bölümü’nün amacı nedir?
Lisans düzeyinde iktisat öğreniminin temel amaçlarının başında öğrencilere kuvvetli bir teorik altyapı kazandırmak ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle destekleyerek öğrencilere ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmak gelir.
Öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmak hedeflenir.

İktisat Bölümü’nde hangi dallarda eğitim verilir?
Üniversitelerin İktisat bölümlerinde İktisat Teorisi, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat gibi anadallar bulunur.

İktisat Bölümü’nde hangi dersler görülür?
Öğrenciler, ekonomi biliminin esasını oluşturmakta olan mikro iktisat, makro iktisat, uluslararası iktisat, banka ve finans, para teorisi, büyüme ve kalkınma gibi temel derslere ek olarak, bu alanlarda bilimsel çözümlemelerin gerektirmekte olduğu, analiz araçlarını kullanma yeteneğini edinmeleri amacıyla, matematik, istatistik ve ekonometri gibi destek derslerini alırlar. Ekonomi eğitimini tamamlayıcı nitelikteki işletme, muhasebe, hukuk dersleri de bölüm eğitiminin temel unsurlarındandır.

Öğrenciler temel iktisat eğitimine ek olarak ileri sınıflarda üretim, yönetim, pazarlama, finans piyasaları, vergi sistemleri, kamu maliyesi, Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi, AB ekonomisi, sanayi ekonomisi, kurumsal ekonomi, çalışma ekonomisi, çevre ekonomisi, psikolojik ekonomi gibi çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler alarak eğitimlerini tercih ettikleri alanda devam ettirirler.

İktisat Bölümü’nde okumak için hangi nitelikler gerekmektedir?

Bu bölümü tercih etmeyi düşünen adayların ortalama bir sayısal düşünme yeteneğine sahip olmaları ve teorik açıklamaları anlayabilecek düzeyde bulunmaları gereklidir. Bunun yanı sıra genel olarak sosyal bilimler formasyonunun gerektirmekte olduğu sözel yetenekler gibi bazı niteliklere de sahip olmaları beklenebilir.

İktisat bölümü mezunları hangi niteliklere sahip olur?

İktisat alanında uzmanlaşmak, öğrencilere iktisadi teorileri derinlemesine anlama becerisi kazandırmaktayken; onlara ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde ekonomilerin işleyiş biçimini kavrama yeteneği sağlayacak gerekmekte olan bilgi donanımını da sağlar.

Türkiye ekonomisinin hızla gelişen dünya ekonomisiyle entegrasyonunda, ihtiyacı olan kısa veya uzun vadeli gelişmeler hakkında öngörülerde bulunabilecek, ekonominin türlü sektörlerindeki olası aktiviteleri uluslararası platformda takip edip bunların yine kısa ve uzun vadeli stratejilerini saptayabilecek, Türkiye’nin başta kamu kesimi olmak üzere tüm ekonomik birimlerinin karar alma mercilerinde görev alabilecek düzeyde elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

İktisat bölümü mezunları hangi alanlarda görev yapar?

İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş olanakları oldukça çoktur. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.

Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

İktisat eğitimi, genel olarak, limitli kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kişilerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. Bu sebeple iktisatçılar insanların ne kadar çalışacakları, hangi ürünü satın alacakları, ne kadar tasarruf edecekleri, tasarruflarının ne kadarını yatırıma dönüştürecekleri gibi kararlarını incelemektedir.

Öte yandan iktisat ortalama gelirdeki artış ve fiyatların yükselme düzeyi gibi ekonominin bir bütün olarak tamamını etkileyen güçleri ve eğilimleri de analiz eder.

Zamanımız toplumlarındaki problemleri anlamamızı sağlayan iktisat biliminin incelediği konular arasında işsizlik ve enflasyon, iktisadi büyüme, uluslararası ekonomik ilişkiler ve iktisat politikaları önem taşımaktadır.İktisatçılar uygulamada karşılaşılacak sorunlara çözüm getirebilecek ve hatta yönetimi elinde bulunduranların kararlarında etkin rolü olacak bilgi birikimine sahip olmalı; analitik düşünce ve sentez yapma kabiliyetlerini geliştirerek çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir.

İktisat Mezunlarının Ünvanı ve Çalışma Alanları

Mezunlarına Lisans Diploması ve “İktisatçı” ünvanı verilmektedir. İktisatçıların ekonomi tarihini iyi bilmeleri, teorilerin arka planına hakim olmaları, olaylar arasında bağlantı kurabilmeleri, mevcut ve olası problemlere çözüm üretebilecek formasyona sahip olmaları beklenmektedir.

Programı tamamlamış öğrenciler, iktisat, işletme ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans öğrenimi görebilir ya da birbirinden farklı araştırma kurumlarında, işletmelerde ya da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. Çeşitli bakanlıklarda, kamu ve özel bankalarda müfettiş, denetçi ve uzman olarak görev yapabilir, uluslararası piyasalar ve kurumlarda, araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Bölümü bitirmiş öğrencilerin iyi düzeyde İngilizce bilmeleri ve bilgisayar/bilişim teknolojilerine hakim olmaları diğer iktisatçılara karşı daha avantajlı bir konuma sahip olmalarını sağlar

İktisat Bölümü İş Olanakları” üzerine 2 düşünce

  1. Mehmet

    ben de bu bölümü okumayı çok istiyorum hacettepe gibi bi yerde kpss konusunda işletme bölümüne göre daha avantajlıymış anladığım kadarıyla

    Cevapla
  2. Yavuzcannn

    iktisatçı nasıl bi ünvan yav bütün iibf bölümünde aynı mesele işletmeci uluslararası ilişkilerci iktisatçı bu bölümlerde olay üniversitede bitiyo bence

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir