İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi / Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenimi görülen İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4 senelik bir lisans programı olmanın yanısıra, “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür” gibi alanlarda Fakültenin diğer bölümleri ile işbirliği içerisinde yürütülecek Yüksek Lisans programları da vardır.

Bölüm lisans programı dört seneye yayılan bir dizi zorunlu ve çok sayıda seçmeli (“area elective” ve “free elective” tanımlı) dersten oluşmakta ve öğrencilerin İngilizcenin yanısıra diğer batı dilleri ile de temas kurmaları hedeflenmektedir. Seminerlerle desteklenen öğretim programı hem bireysel hem de ekip öğretimi metodlarını benimsemiştir.

İngilizce seviyeleri birinci sınıf derslerini izlemeye yetmeyen öğrenciler için Fakülte kapsamında ve bölümce yönlendirilen özel bir hazırlık programı da bulunur.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Herkesin tahmin edeceği üzere İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu bir kişi de İngilizce Öğretmenliği lisans programını tamamlayanlar gibi, pedagojik formasyon aldıktan sonra öğretmenlik yapabilir. Lakin bu durum alınacak bir kararla değişebilir. Yine de öğretmenlik yapmayı düşünenler için söylemek gerek ki, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları aldıkları eğitimle İngilizce Öğretmenliği mezunu bir kişiden dil ve edebiyat konusunda daha donanımlı olacaktır. Bölümden mezun olduktan sonra tercümanlık yapabilir, yayınevlerinde çalışarak kitap çevirisi yapabilirsiniz. Bunun dışında özel sektörde, şirketlerin uluslararası departmanlarında, ihracat-ithalat gibi işlerde çalışabilirsiniz.

ingiliz dili ve edebiyatı bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri

İngiliz Edebiyatına Giriş 1-2: Bu ders öğrencilere İngiliz edebiyatını Anglo-Sakson döneminden 19. yüzyıla kadar gelen tarihi bir çerçeve içerisinde vermeyi amaçlamaktadır.

Batı Edebiyatına Giriş 1-2-3-4: Bu dersin amacı Homeros’un Odysseia’sından çağdaş edebiyata kadar uzanan bir çerçeve içinde Batı Edebiyatının en önemli metinlerini öğrencilere tanıtmaktadır.

Batı Kültür Tarihi 1-2: Bu dersin amacı Eski Yunan’dan itibaren yirminci yüzyılın başına kadar olan düşünsel, edebi, toplumsal ve siyasal akımları da içerisine alacak bir şekilde Batı’nın kültürel değer ve kavramlarını tanıtmaktır.

Okuma, Yazma ve Eleştirel Düşünme 1-2: Bu ders üniversite seviyesindeki öğrenciler için gerekli olan edebi yetileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Edebiyat Türleri 1-2: Öğrencilerin edebiyat terimlerini ve edebi metinleri okuma yöntemlerini öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu dersin ilk bölümü şiir üzerinde yoğunlaşırken, ikinci bölümde nesir ve tiyatro türlerinde yazılmış eserler ele alınacaktır.

Amerikan Edebiyatına Giriş 1-2: Bu ders temel metinler üzerinden giderek sömürge döneminden günümüze kadar olan Amerikan edebiyatını işlemektedir.

Elizabeth ve James Devri Tiyatrosu: Marlowe, Kyd ve Webster gibi önde gelen Elizabeth ve James devri tiyatrosu yazarlarından yapıtlar, bu dersin içeriğini oluşturur.

Shakespeare: Trajedi ve Tarihsel Oyunlar: Bu ders tarihi oyunlar ve trajedilerden seçilecek örneklerle öğrencilerin Shakespeare oyunlarını, dönemin siyasal ve ahlaki görüşleri açısından değerlendirmesini hedeflemektedir.

Shakespeare:Komedi: Ders kapsamında Shakespeare’in komedilerinin dönemin hiciv türündeki eserleri kamsapında ele alınması hedeflenmektedir. Elizabeth dönemi komedisinin gelişimi de Shakespeare’in eserleriyle bağlantılı biçimde incelenecektir.

Ortaçağ Edebiyatı / Chaucer: Chaucer’ın Canterbury Hikayeleri’nin yanısıra belli başlı İngiliz Ortaçağ yazarlarının eserleri incelenecektir. Aynı zamanda, aliterasyon geleneğinin yeniden canlanışı, romans ve lirik gibi tür ve akımlar üzerinde durulacaktır.

Diğer dersler: Onyedinci Yüzyıl Şiiri ve Milton, Komedi Sanatı, Edebiyat Eleştirisi Tarihi 1, Edebiyat Eleştirisi Tarihi 2, Onsekizinci Yüzyıl Nesri, Romantik Şiir

ingiliz dili ve edebiyatı

Seçmeli Dersler

Avrupa Tiyatrosu: Henrik Ibsen, Anton Chekhov, J.P Sartre ve Bernard Shaw gibi 19. ve 20. yüzyılın önde gelen oyun yazarları ve eserleri bu dersin kapsamına girmektedir.

Yirminci Yüzyıl Romanı: Bu ders J.Conrad, J.Joyce, V.Woolf, E.M.Forster gibi yazarların eserlerini inceler ve modernist teori ve pratik üzerinde yoğunlaşır.

İmagoloji: Karşılaştırmalı kültür ve edebiyat çalışmalarında kullanılan bir yöntemi benimseyen bu ders, çağdaş eleştirel, felsefi ve sosyolojik kuramlardan faydalanmaktadır. Yazılı ve görsel sanat yapıtlarından seçilecek örnekler, gezi edebiyatı, tanıtım metinleri vs. bu dersin uygulama alanını oluşturmaktadır.

Çağdaş İngiliz Sineması: Bu dersin amacı Çağdaş İngiliz Kültürünü sinemada nelerin temsil ettiğini incelemektir. Perdeye uyarlanmış senaryo ve romanları okumanın yanısıra izlenecek çeşitli filmler de dersin kapsamına dahildir.

İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Sanat: Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönem birçok sanatçı ve sanatçı grupları açısından bir araştırma ve inceleme ve yenileme dönemi olmuştur. Bu derste başta”Dadaist”, “Surrealist” ve “Bauhaus” ekoleleri olmak üzere söz konusu dönemin temel sanat, edebiyat, müzik ve felsefe akımları ele alınacaktır.

Fransızca 1: Fransızca’ya Giriş

Fransızca 2: Bu ders öğrencilere orta seviye Fransızca bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Fransızca 3: Fransızca 2 dersini tamamlamış veya bu seviyede Fransızca bilen öğrenciler için tasarlanmış olup edebi metinlerin okunmasından önceki son aşamadır.

Fransızca 4: İyi derecede Fransızca bilen öğrenciler için Fransız edebiyatından seçmelerin okunmasını ve incelenmesini hedeflenmektedir.

Diğer seçmeli dersler: Almanca 1, Almanca 2, Almanca 3, Almanca 4, Romantizm, Rönesans Dönemi İtalyan Sanatçıları, Yolculuk Edebiyatı, İngiliz Romanı ve Taşra Yaşamı…

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir