Pdr Bölümü Okumak, Çalışma Alanları

PDR BÖLÜMÜ – MESLEK TANITIMI

Çalıştığı eğitim kurumu veya kuruluşunda; öğrencilerin kişilik özellikleri, ilgi ve yeteneklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş imkanları ile ilgili bilgilenmelerine, başkalarıyla iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN (REHBER ÖĞRETMENİN) GÖREVLERİ

·        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen (psikolojik danışman) başlıca şu görevleri yerine getirir.

·        Gözlem, olay kaydı (Anektod), dereceleme ölçekleri,otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel tekniklerle yetenek testleri, ilgi envanterleri,  kişilik envanterleri vs. ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, türlü özelliklerini tanımalarına yardımcı olur,

·        Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yolları konularında bilgilenmelerini sağlar,

·        Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (Psikolojik danışma) yapar, danışanı dinler, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olur,

·        Yapılan yardımların ne ölçüde etkili olduğunu izleme araştırmalarıyla belirler,

·        Öğretmenlere, rehberlik görevini yerine getirmelerinde destek verir,

·        Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar,

·        Özürlü öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

PDR MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

·        Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin;

·        Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,

·        Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş,

·        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

·        Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen,

·        Dikkatli ve özverili,

·        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

·        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

·        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

·        Kendini geliştirmeye hevesli, coşkulu, yaratıcı şahsiyetler olmaları gerekir.

PDR MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için

·        Lise veya dengi okul mezunu olmak,

·        Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Rehberlik ve Psikolojik Danışma”  lisans programı için yeterli  “TM-3” puan almak.

·        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda  “Rehberlik ve Psikolojik Danışma”  lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

PDR ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE EĞİTİM İÇERİĞİ:

Eğitim Fakültelerinin  “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” bölümlerinde 8 yarıyıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim süresince;

1.yıl; Bilimsel Araştırma Teknikleri I-II, Eğitim Sos. ve Çağdaş Akımlar, Çocuk Gelişimi  ve  Eğitimi  I-II,  Psikolojiye  Giriş I-II, Felsefeye Giriş, Öğr. Mesleğine G.,  Türkçe I. Yazılı  Anlatım,  Türkçe  II  Sözlü  Anlatım, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I-II, Rehberlik ve Psik. Dan. Giriş, Özel Eğitime Giriş, Okul Deneyimi I, Güzel Sanatlar (seçimlik).

2. yıl; İstatistik I-II, Ergenlik Psikolojisi I-II, Çocuk Hakları KMÇ, Fizyoloji I-II, Temel Eğt. Teo. ve Sor., Bilgisayar, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım (seçimlik), Bireyi Tanıma Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme, Eğitim Tarihi, Okul Öncesi Eğitim, Reh. ve Psik. Dan.’da Çağdaş Akımlar, Psikofizyoloji, Öğretimde Planl. ve Değ.

3. yıl; Davranış Boz. ve Eğt. I-II, Çocuk Suçluluğu ve Yen. Eğt., Mesleğe Yöneltme, Zeka Eng. Ço. Psk. ve Eğt., Farklı Öğretim Kad. Rehb., Okul Yönetimi, Yetişkin Psk. ve Ana-Baba Eğt., Temel İletişim Becerileri, Öğrt. Tek. ve Mat Geliştirme, Özel Öğrenme Güçlükleri, Aile Danışmanlığı, Çocuk Psikolojisi Uygulamaları, Eğitimde Program Uygulamaları, Üstün Çocuk. Psk. ve Eğitimi, Reh. ve Psik. Dan. Etik Kurallar, Özel Öğretim Yöntemleri I, Sınıf Yönetimi.

4. yıl; Örgütsel Psikoloji, Eğitim ve Öğretimde Testler I-II, Reh. ve Psik. Dan. İlke ve Tek., Grupla Psik. Dan., Psikiyatri I, Özel Öğretim Yöntemleri II, Okul Deneyimi 2, Test Uygulama I-II (Seçimlik), Seçmeli I-II, İnsan Kaynakları, Karşılaştırmalı Okul Sistemleri, Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması.

PDR’DE EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” verilir. Bu elemanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nda “Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)” unvanı verilmektedir.

PDR’DE ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi, Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması, Araştırma Teknikleri, Gurupla Çalışma Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Psikoloji, İnsan İlişkileri, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Düşünme Eğitimi derslerini verirler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Eğitim Sürecinde Verilen Dersler.

I.YARIYIL

Psikolojiye Giriş

Fizyolojik Psikoloji

Türkçe I: Yazılı Anlatım

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bilgisayar I

Sosyolojiye Giriş

Felsefeye Giriş

Eğitim Bilimine Giriş

II.YARIYIL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Türkçe II: Sözlü Anlatım

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Yabancı Dil II

Bilgisayar II

Gelişim Psikolojisi-I

Kaynak Tararama ve Rapor Yazma

Eğitim Felsefesi*

Türk Eğitim Tarihi*

III.YARIYIL

Sosyal Antropoloji

İstatistik I

Bilim Tarihi*

Özel Eğitim

Gelişim Psikolojisi II

Okullarda Gözlem

Öğretim İlke ve Yöntemleri*

IV.YARIYIL

Test Dışı Teknikler

İnsan İlişkileri ve İletişim

İstatistik II

Sosyal Psikoloji

Öğrenme Psikolojisi

Ölçme ve Değerlendirme

Sınıf Yönetimi*

V.YARIYIL

Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Kişilik Kuramları

Mes.Rehberlik Ve Danışma

Seç I: Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi

Seç I: Birey. Çal.Tekn

Seç: Karşılaştırmalı Eğitim

Seç: Öğrerim Teknikleri ve Materyal Geliştirme

Seç: Çağdaş Eğitim Akımları

VI.YARIYIL

Mesleki Rehberlik Ve Danışma

Rehberlikte Program Geliştirme

Davranış Bozuklukları

Psikolojik Danışma Kuramları

Grupla Psikolojik Danışma

Seç II: Duyuşsal Eğitim

Seç II: Psikolojik Ölçme Araçlerı Geliştirme

Seç: Eğitimde Proje Geliştirme

Seç: Bireysel Çalışma Teknikleri

Seç:Yaş Dönemleri ve Uyum Problemleri

Seç:Türk Eğitim Sistemi

VII.YARIYIL

Psikolojik Testler

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

Öğrenme Güçlükleri

Seç III: Kurumlarda Gözlem

Seç III: Çocuk Hakları

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Topluma Hizmet Uygulamaları

Eğitim Yönetim

VIII.YARIYIL

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Kurum Deneyimi

Seç. IV : Sosyal Beceri Eğitimi

Seç. IV : Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Seç V: Yaratıcı Drama

Seç V: Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

* – Yukarıda listelenmiş şekilde bulunan derslerde üniversitelere göre farklılıklar olabilir, en genel haliyle toparlanıp yazılmıştır bunu da not düşelim.

Pdr Bölümü Okumak, Çalışma Alanları” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir